Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Glöm inte bort den lokala handelsplatsen

Tillsammans har vi som förvaltare, bostadsföretag, handlare med flera i Göteborg arbetat för att utbudet ska möta dagens krav, skriver Robert Hörnquist, Michael Pirosanto och Mikael Jansson.Foto: LOVISA WALDECK
Robert Hörnquist Vd GöteborgsLokalerFoto: JONAS HERNSTIG
Michael Pirosanto, Vd Gårdstensbostäder.Foto: PRESSBILD
Mikael Jansson Vd Robert Dicksons StiftelseFoto: PRESSBILD

Göteborg växer kraftigt. Glöm då inte bort livet mellan husen, skriver Robert Hörnquist, Michael Pirosanto och Mikael Jansson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Ryktet om de lokala stadsdelstorgens död är starkt överdrivet. Efter en period med stark strukturomvandling ser vi en framtid för småskalighet och nära handel och det bådar gott för de lokala torgen. Men framgången kommer inte av sig själv.

 

I en tid med stark framtidstro och omfattande bostadsbyggande utvecklades områden med det lokala torget som sitt nav och sin samlingspunkt. Här fanns hela det utbud och service som vardagen krävde och torgen blomstrande.

 

Sedan hände något. Samhället förändrades och därmed köpmönstren. Det kändes mer modernt och rationellt att ta bilen till större handelsplatser som kanske kunde erbjuda lägre priser. Så kom det sig att butikerna på de lokala torgen började föra en tynande tillvaro.

 

Tyvärr tror många att det fortfarande är så. Men vi kan se att många lokala handelsplatser redan gått igenom sitt stålbad och nu kan se fram emot en betydligt ljusare framtid. Tack vare ett ökat medvetande om hållbara val är det också allt fler som i allt högre utsträckning väljer att handla lokalt.

 

Tillsammans har vi som förvaltare, bostadsföretag, handlare med flera i Göteborg arbetat för att utbudet ska möta dagens krav. Sällanköpshandeln har sedan länge hittat andra handelsplatser. Den fortsatta utvecklingen mot blomstrande centrumanläggningar måste vi nu alla inse inte är något som sker av sig själv, utan det krävs ett medvetet, uthålligt och långsiktigt arbete.

 

Erfarenheter från Stockholm, som bland annat redovisas i en rapport framtagen vid Handelshögskolan i Göteborg 2012, visar att ett lokalt torg snabbt kan tappa sin attraktivitet som mötes- och handelsplats om ingen tar ansvar för dess långsiktiga utveckling.

 

Vår långa erfarenhet visar på några viktiga nyckelfaktorer som vi vet ger resultat. Flera av dem överensstämmer med Gårdstensmodellen, det arbetssätt som lett till att Gårdsten nu blir alltmer attraktivt och även lockar privata investerare och byggare. 

 

Att det fungerar kan vi också se på flera lokala torg som GöteborgsLokaler förvaltar och där handlarnas betyg på förvaltningen stiger och det så kallade trygghetsbetyget i ännu högre grad har utvecklats positivt. I dag anser dessutom exempelvis 85 procent av de boende att tryggheten i Gårdstens centrum är god – så såg det inte ut när arbetet inleddes.

 

Våra råd för blomstrande lokala torg utifrån våra erfarenheter är:

Var en aktiv förvaltare och bibehåll rådigheten över anläggningen.

Se till att det är rätt verksamheter som flyttar in, det vill säga aktörer som är villiga att bidra till en god utveckling. Hyr inte ut till vem som helst så att man riskerar att få in kriminell verksamhet – det kan stjälpa ett helt område.

Näringsidkare som väljer att hyra lokaler på ett lokalt torg är ofta ensamföretagare. Arbeta tillsammans med dem för att utveckla centrumanläggningen.

Utveckla trygghetsarbetet och skräddarsy det efter de lokala behoven. Om inte de som rör sig på torget och de som är verksamma där känner sig trygga och säkra så har torget ingen framtid.

Se till att det är rent och snyggt i området. Klotter föder klotter och skapar en känsla av otrygghet.

 

Inget av detta kommer att fungera utan samarbete. Alla som är verksamma på och kring det lokala torget, som exempelvis bostadsföretag, hyresgäster, lokalhyresgäster, näringsliv, polis, kommun, skola och föreningar måste vilja och ges förutsättningar att bidra till utvecklingen.

 

Nu står vi inför en period där Göteborg växer kraftigt. Nya områden växer upp och befintliga förtätas. Glöm då inte bort livet mellan husen! Behåll greppet över de torg vi redan har och kom ihåg hur viktig den lokala handelsplatsen är ur många aspekter – inte minst den sociala.

 

Vi är övertygade om att vi nu tillsammans kan fortsätta resan mot blomstrande lokala torg som blir attraktiva platser för det viktiga vardagslivet för alla – unga såväl som gamla. Vi vill se korta avstånd både till torg och till varandra och skapa mötesplatser där vi säger hej till varandra.

 

Robert Hörnquist 

Vd GöteborgsLokaler

 

Michael Pirosanto 

Vd Gårdstensbostäder

 

Mikael Jansson

Vd Robert Dicksons Stiftelse