Gängvåldet hotar samhällskontraktet

Ulf Kristersson (M), partiledare.
Foto: Alex Ljungdahl/Expressen
Jonas Ransgård (M), oppositionsledare i Göteborg.
Foto: JESPER ORRBECK

Ungdomarna i Biskopsgården ska ges samma möjligheter att forma sina liv fritt från kriminalitet som ungdomarna i Örgryte. Lyckas vi inte komma tillrätta med problemet hotas i förlängningen det svenska samhällskontraktet, skriver Ulf Kristersson (M) och Jonas Ransgård (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Enligt polisen har Sverige 61 utsatta områden. I Göteborg klassar polisen bland annat Biskopsgården och Bergsjön som särskilt utsatta. Det är där utanförskapet och hopplösheten är som störst. Det är där gängen härjar som värst. Ska hopplösheten vändas till framtidstro krävs en realistisk och långsiktig politik på flera områden.


Inför valet har Moderaterna därför presenterat en bredd av åtgärder för att knäcka gängen. I Göteborg är det viktigt i takt med att den upplevda otryggheten breder ut sig och där vi nu ser områden i staden där var tredje kvinna drar sig för att gå ut i sitt bostadsområde efter mörkrets inbrott. Rättssamhällets svar måste vara resolut. Strängare straff som riktar sig direkt mot gängen. Åtgärder som verkligen leder till fler poliser. Ett förebyggande arbete som ger ett löfte om något bättre än ett liv som gängkriminell. Den enskilt största satsningen på tullen på årtionden, som hade gett större kapacitet för tullen att verka i bland annat Göteborgs hamn och på Landvetter flygplats. Satsningarna är fullt finansierade och hade spelat stor roll för Göteborgs möjligheter att vända utvecklingen.


Straffen för gängrelaterat brottslighet måste skärpas. Brott som har ett samband med uppgörelser i kriminella grupperingar ska leda till dubbelt så höga straff som i dag. Vi vill även införa ett vistelseförbud som förbjuder kriminella att befinna sig inom ett specifikt område under en bestämd tidsperiod samt sänka gränsen för obligatorisk häktning för att fler gängmedlemmar ska låsas in i direkt anslutning till brottet.


Utöver straffskärpningarna vill vi också genomföra betydande satsningar på polisen. Satsningar som ger oss en realistisk möjlighet att öka antalet poliser. Lönerna behöver höjas och polisutbildningen ska vara betald för den som stannar i yrket i fem år. Detta ska kombineras med bättre verktyg för våra rättsvårdande myndigheter. Gängens nyrekrytering ska stoppas och aktiva gängmedlemmar ska erbjudas en väg ut.


Därför har vi under våren också föreslagit att ett nationellt exitprogram för gängkriminella byggs upp och möjliggörs genom ett aktivt uppsökande arbete där polisen, tillsammans med andra myndigheter, konfronterar enskilda gängmedlemmar och ställer dem inför ett ultimatum. 


Antingen väljer den enskilde gängmedlemmen att ingå i exitprogrammet med möjligheten att börja ett hederligt liv. Eller så fortsätter han sin kriminella karriär, men är då medveten om att alla brottsbekämpande myndigheter kommer att samverka för att i slutändan se till att han lagförs och döms till ett långt fängelsestraff.


Det är ingen enkel uppgift att ta tillbaka makten från de kriminella gängen i våra utsatta områden. Inget enskilt förslag kommer att lösa hela problemet. Arbetet kommer att ta tid och det kommer att kräva tuffa politiska prioriteringar. Men det finns ingen annan väg framåt.


Tilliten människor emellan är, och ska förbli, ett svenskt kärnvärde. Men om vi låter tilliten undergrävas på grund av ett eskalerande gängvåld hotas i förlängningen samhällskontraktet. Tilltron till rättsstaten måste prioriteras. Därför måste nästkommande regering fokusera på att återställa lag och ordning i alla Sveriges bostadsområden. Ytterst handlar det om att ungdomarna i Biskopsgården ska ges samma möjligheter att forma sina liv fritt från kriminalitet som ungdomarna i Örgryte. Vi har förslagen som kan knäcka gängvåldet och kommer inte kompromissa om det.


Ulf Kristersson (M)

Partiledare


Jonas Ransgård (M)

Oppositionsledare i Göteborg