Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

FVM måste göras om helt från grunden

I stället för att få ett bättre och mer effektivt redskap riskerar FVM resultera i ett system som är sämre, dyrare och mer tidskrävande än de vi har i dag, skriver Emelie Hultberg och Ylva Kastrup vid Västra Götalands läkarförening.
Foto: SHUTTERSTOCK
Emelie Hultberg, ordförande Västra Götalands läkarförening.
Foto: PRESSBILD
Ylva Kastrup, styrelseledamot Västra Götalands läkarförening.
Foto: PRESSBILD

Gång på gång har vi påtalat allvarliga brister i VGR:s nya vårdsystem utan att få någon respons, skriver Emelie Hultberg och Ylva Kastrup vid Västra Götalands läkarförening.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning någonsin. Projektet har kostat miljardbelopp och utfallet kommer att påverka alla människor som har kontakt med sjukvården i Västra Götaland. Därför är det oerhört viktigt att systemen fungerar och ger oss om arbetar inom vården så bra förutsättningar som möjligt för att göra det vi är bäst på – ge medborgarna en trygg och säker vård.

Det vi har sett hittills tyder inte på att det kommer att bli så. Tvärtom råder stor oro hos oss och många andra som haft insyn i projektets olika faser för hur det framskrider. Gång på gång har vi påtalat allvarliga brister utan att få någon respons. I stället har projektledningen uttryckt att de beslut som tagits hittills inte berör läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar inom vården. Frågor som arbetsmiljö-, organisations- och medarbetarperspektiv menar regionen blir aktuella först när systemet sjösätts. Men då är det ju redan för sent!

Det är det som görs nu som lägger grunden för om systemet ens kommer att gå att använda. Utformningen och anpassningen har avgörande betydelse för hur FVM kommer att fungera i vår vårdvardag och ur patientsäkerhetsperspektiv. Detta har vi, under flera års tid, lyft vid olika möten och kontakter med dem som ansvarar för projektet – både från fackligt håll och från involverade verksamhetsexperter. Västra Götalandsregionen har valt att svara att de kommer att förbättra dialogen och processen, men detta har ännu inte skett. Efter att Cerner valdes ut som leverantör har inte en enda facklig förhandling av systemets upplägg genomförts, trots att det efterfrågats och behövts.

Läkare inom anestesi- och intensivvården har meddelat att de hellre använder penna och papper än det journalsystem som regionen nu plöjer ned miljarder i. Den 30 januari skickade ett antal verksamhetsexperter som deltagit i utvecklingsarbetet en skrivelse till bland annat regiondirektör Ann-Sofi Lodin där man tar man upp hur FVM har en anmärkningsvärd brist på klinisk förankring och att systemet redan är föråldrat och omöjligt att anpassa till modern hälso- och sjukvård. Dessutom har i stort sett alla förslag och synpunkter som framförts av vårdprofessionerna ”negligerats, motarbetats och avvisats”. 

 

I stället för att få ett bättre och mer effektivt redskap riskerar FVM resultera i ett system som är sämre, dyrare och mer tidskrävande än de vi har i dag.

Vi i Västra Götalands läkarförening, som representerar över 6 000 läkare i Västra Götaland, delar denna oroande bild.

Den 24 februari svarade Ann-Sofi Lodin och programägaren Ragnar Lindblad på skrivelsen på regionens intranät. Det är positivt är att de påtalar att de uppskattar dialog och arbetar för att komma till rätta med svårigheter som uppstått. Samtidigt kvarstår grundproblematiken. 

Det är tveksamt om det system som Västra Götalandsregionen köpt in från Cerner går att anpassa till svensk sjukvård med annat än att medarbetarna helt ändrar sitt arbetssätt enligt amerikansk modell vilket skulle innebära stora risker för såväl personal som patienter.

Vi är alla medvetna om att det behövs en ny digital plattform för vården i Västra Götalandsregionen. Att man satsar på detta är utmärkt. Vi som jobbar i sjukvården och våra patienter behöver ett modernt och fungerande journalsystem med utgångspunkt i svensk lagstiftning som är anpassat till hur vi arbetar inom vården.

Men om investeringen inte ska vara miljarder i sjön för skattebetalarna kan inte arbetet med FVM fortgå som det gjort fram till nu. FVM behöver arbetas om i grunden i en transparent process. De som representerar verksamheterna måste få tillräckligt med tid och stöd för att kunna fullgöra sina uppdrag. Dialogen med de fackliga organisationerna måste förbättras. Leverantören Cerner måste visa att deras system Millennium inte kommer att sluta med ett haveri av samma magnitud som det på Nya Karolinska i Stockholm.

Läkarna i Västra Götaland har en stor lojalitet med patienterna och med sitt uppdrag att erbjuda en trygg och välfungerande vård. Vi är villiga att bidra med all den kunskap vi har för att det ska bli så bra som möjligt. Regionledningen har återigen lovat bot och bättring. Vi hoppas att de denna gång håller sitt ord.


Emelie Hultberg

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Ordförande Västra Götalands läkarförening, en del av Sveriges läkarförbund


Ylva Kastrup

Specialistläkare i neurologi, styrelseledamot Västra Götalands läkarförening

0