Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Försvaret av Norden går via Göteborg

Jonas Ransgård (M), oppositionsledare i Göteborg.Foto: JESPER ORRBECK
Svante Bergh, före detta generalmajor i Göteborg.Foto: PRIVAT
David Josefsson (M), riksdagskandidat i Göteborg.Foto: PRESSBILD
Anders Hyllander (M), fullmäktigekandidat i Göteborg.Foto: PRESSBILD

Gotland i all ära, men Göteborg är på grund av hamnen och dess betydelse för hela Norden ett primärt skyddsobjekt av vitalt riksintresse. Därför bör Göteborgs garnison uppgraderas till ett regemente, skriver moderaterna Jonas Ransgård, David Josefsson och Anders Hyllander tillsammans med före detta generalmajor Svante Bergh. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den svenska försvarsdebatten har de senaste åren fokuserat väldigt mycket på försvaret av Gotland. Och det är viktigt att försvara Gotland på grund av sitt geografiska läge. Men det är lika viktigt att försvara Göteborg då norra Europas viktigaste hamn finns här. Göteborgs hamn är av stor betydelse för försörjningen av Sverige, men faktiskt även för Norge och Finland. Bland annat medger hamnen stora fartyg att anlöpa, och dessa är viktiga då kostnaderna för frakten hålls nere. Som samhället ser ut i dag lagerhålls nästan inga varor, utan det allra mesta kommer med fartyg och förbrukas inom några dagar. 

 

Om någon blockerar hamnen och förhindrar trafik kommer tillgången på bland annat livsmedel att snabbt bli kritisk. Detta kommer att påverka uthålligheten i hela Sverige inkluderande vår försvarsmakt. Göteborg med sin hamn har därför utvecklats till att i dag vara ett primärt skyddsobjekt av vitalt riksintresse. 

 

Vid en konflikt i Östersjöområdet kommer Sverige omedelbart att bli involverat. Det kan vi inte önska bort, då det främst har att göra med vårt geografiska läge. Det är svårt att föreställa sig någon invasion av delar av Sverige. Däremot kan smärre insatser med begränsat mål vara möjliga. Här är Gotland särskilt utsatt. Om Ryssland besätter ön kan man med luftvärnsenheter söka förhindra Nato att förstärka sina allierade i de baltiska staterna. Även flyg - och marina baser i Sverige kan vara prioriterade mål. Betydelsen av Göteborg bestäms av dess betydelse för försvaret av hela Sverige. Att slå till mot Göteborg kan vara ett billigt och effektivt att förhindra svensk försörjning. Detta kan ske genom att fientliga ubåtar går in i våra farleder och lägger minor. Därefter kan fienden sätta in specialförband på öarna för att försvara dessa mineringar. 

 

Ett alternativ är insatser med markrobotar av typ Iskander från Kaliningrad. Dessa kan slå ut några fartyg inne i hamnen med syfte att vidare trafik ska avstanna. 

 

Sverige behöver därför öka tröskeln mot sådana angrepp genom att höja vår egen försvarsförmåga. Det kan exempelvis ske genom att placera minröjningskapacitet i Göteborg för att hålla farlederna öppna och skapa en amfibieförmåga för att kunna sättas in mot små styrkor i skärgården. Det kan också ske genom en egen marin närvaro i Göteborg för att skydda sjöfarten in och ut ur landet och en luftvärnsförmåga för att kunna skydda hamnen mot angrepp från luften. 

 

Det finns därför stor anledning att hålla samman den allt viktigare militära verksamheten i Göteborg under ledning av ett regemente på Käringberget. Verksamheten i Göteborgs garnison kommer att öka när värnplikten tas upp igen. I Göteborgs garnison arbetar i dag närmare 700 personer i Försvarsmakten. På hela garnisonen utbildas flera hundra personer varje år. 

 

Här finns även cirka 2 000 avtalssoldater som är knutna till Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, samt ungefär 300 ungdomar som ingår i deras ungdomsverksamhet. Utöver den militära verksamheten vid garnisonen, finns det ungefär 150-200 personer som arbetar hos de civila aktörer, som finns i anslutning till garnisonen. Här utbildas dessutom cirka 150 soldater med militärpolisutbildning. Dessa kan och bör naturligtvis öva och kunna förstärka polisen vid vissa uppgifter. 

 

Sammantaget behövs därför en ökad ledningskapacitet i Göteborg. Denna kan säkerställas genom att uppgradera verksamheten vid Göteborgs garnison till regemente. Regementschefen och hans stab kan då ha taktiskt ansvar för markförsvaret och för samverkan med civila myndigheter i området. Vid regementet kan man medverka till en sammanhållen lägesbild och koordinerad ledning med Göteborgs stad. 

 

Därigenom sänder vi också ett viktigt säkerhetspolitiskt budskap avseende Göteborg, liksom vi gör med det föreslagna regementet på Gotland. Vi bestämmer själva när, var och hur vi förstärker vårt försvar. 

 

Jonas Ransgård (M)

Oppositionledare, Göteborg 

 

Svante Bergh

Före detta generalmajor, Göteborg 

 

David Josefsson (M)

Riksdagskandidat från Göteborg 

 

Anders Hyllander (M) 

Kandidat till Göteborgs kommunfullmäktige