Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Försvaret av Göteborg måste stärkas

Utöka hemvärnet för att skydda vital infrastruktur som Göteborgs hamn, skriver Lars Hjälmered (M) och David Josefsson (M). Foto: VALENTIN OGNEOV
Lars Hjälmered (M), riksdagsledamot från Göteborg. Foto: PRESSBILD
David Josefsson (M), riksdagskandidat i Göteborg. Foto: PRESSBILD

Sveriges nationella försvarsförmåga har urholkats under en lång rad år under regeringar med olika partibeteckningar. Det är dags att bygga upp den igen. Ett utökat hemvärn med modern materiel behövs för att skydda vital infrastruktur som Göteborgs hamn, skriver moderaterna Lars Hjälmered och David Josefsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborgs hamn är bokstavligen Sveriges port till omvärlden. Cirka 30 procent av vår utrikeshandel passerar hamnen och den är nödvändig för att kunna försörja vårt samhälle med förnödenheter och livsmedel. Hamnen är inte bara central för Sverige utan också för Norge och Finland.

 

De senaste åren har Sveriges närområde blivit allt mer osäkert. Svensk säkerhet utmanas redan i dag av externa krafter som vill påverka oss och utmana oss. Vi behöver ständigt vara på vår vakt och försvara våra intressen, även i relativ fredstid. Sveriges nationella förmåga har urholkats under en lång rad år under regeringar med olika partibeteckningar. Nu får vi betala priset för den nedprioriteringen.

 

Göteborgs hamn är ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv också en viktig väg in för att kunna ta emot hjälp från andra länder vid en krissituation. Försvarsövningen Aurora 17 visade att också om en angripare verkar i en annan del av landet kommer Göteborgs hamn vara en väsentlig del i vår förmåga att ta emot hjälp utifrån, och därmed blir även hamnen ett mål i en sådan konflikt.

 

En motståndare som vill Sverige illa, oavsett om det är en främmande makt eller en terrororganisation, kommer alltså betrakta Göteborgs hamn som ett prioriterat mål. Antingen för att hota vårt samhälle genom att blockera hamnen som handelsled – eller för att militärt slå ut vår förmåga att ta emot hjälp utifrån. Det måste vi svara på genom att höja tröskeln för att angripa vår hamn i syfte att slå ut vår möjlighet till handel och kommunikation med omvärlden.

 

För att återställa en god nationell försvarsförmåga vill Moderaterna att det övergripande målet ska vara att försvarsanslaget ska uppgå till två procent av BNP på tio års sikt. Det är nödvändigt för att göra flera konkreta satsningar på försvaret.

 

I mitten av juni presenterade Moderaterna rapporten ”Ett starkt försvar för att säkra Sverige” där vi konkretiserar vår försvarspolitik. Från politikens sida måste vi bli bättre på att se de långa linjerna och inte låta kortsiktiga ekonomiska hänsyn riskera svensk säkerhet. Därför föreslår vi nu bland annat att försvaret stärks upp i Göteborg och Västsverige:

 

• Skapa en egen amfibiebataljon på Västkusten för att stärka försvaret av Göteborgs hamn och Västkusten. Behovet av att utöka amfibieförbanden är något som Försvarsmakten själva pekar på i sin perspektivstudie.

 

• Utökat hemvärn för att skydda vital infrastruktur som Göteborgs hamn. Hemvärnet ska öka från dagens cirka 21 500 personer till på sikt 30 000 på nationell nivå. Hemvärnet ska dessutom tillföras mer modern och kvalificerad materiel.

 

• Utökat antal grundutbildade på P4 i Skövde för en ytterligare (tredje) mekaniserad armébrigad baserad i Skåne. Dessutom ett utökat renoveringsprogram till alla Försvarsmaktens stridsvagnar och stridsfordon.

 

• Behålla ett antal av dagens stridsflygplan Gripen D/E längre på F7 i Såtenäs än vad som i dag är tänkt.

 

• Öka antalet grundutbildade på K3 i Karlsborg för att öka antalet soldater i jägarförbanden.

 

• Prioritera behovet av förstärkt minröjningskapacitet för att kunna hålla farleder och hamnar öppna.

 

Vi lever i dag i en mer orolig omvärld. Vi har sett rysk illegal annektering i Georgien, på Krim och i Ukraina såväl som höjt tonläge i Östersjöområdet. Dessutom är alla experter överens om att Sverige inför valet i september kan utsättas för olika former av påverkansoperationer på samma sätt som vi redan sett i ett antal andra länder.

 

Det är därför både rimligt och riktigt att vi stegvis och kraftfullt ökar försvarets förmåga. Moderaterna kommer att göra försvaret starkare, mer tillgängligt och modernare. Förbanden skall vara fullt utrustade, bemannade, övade och användbara. Sverige skall ha ett försvar som har förmåga att säkra freden i en tid av ökat hot från Ryssland, asymmetriska vapensystem, påverkansoperationer, cyberattacker, artificiell intelligens och globala utmaningar.

 

Lars Hjälmered (M)

Riksdagsledamot i Göteborg

 

David Josefsson (M)

Riksdagskandidat i Göteborg