Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Förskolan ska ge samma möjligheter till alla barn

Liberalerna vill att man prioriterar svenska språket. Förskolans läroplan bör ändrasskriver. Lotta Nachemson , skriver Roger Haddad, Ewa Jablon och Jan Svensson.Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Roger Haddad (L), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson.Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Ewa Jablonska (L), 1:e vice ordförande Förskolenämnden i Göteborg.Foto: PRESSBILD
Lotta Nachemson (L), ersättare Förskolenämnden i Göteborg.Foto: PRESSBILD
Jan Svensson (L), ersättare Förskolenämnden i Göteborg.Foto: PRIVAT

Förskolan är viktig för att alla barn ska få chans att lyckas i livet. Liberalerna vill därför uppvärdera svenska språket i förskolan. Barn ska inte behöva halka efter från start på grund av lägre kunskaper i svenska språket, skriver flera liberala politiker.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Livet ska inte vara ett lotteri. Förskolan är viktig för att alla barn ska få chans att lyckas i livet. Inget är viktigare än en bra start. Sverige ska vara ett land fullt av möjligheter. Förskolan ska ge samma möjligheter till alla.

 

För att det ska bli verklighet måste vi börja från grunden. Liberalerna vill därför uppvärdera svenska språket i förskolan. I skollagen har förskolan ett eget kapitel, kapitel 8, där bestämmelserna reglerar utbildningens syfte, bland annat: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

 

I dag är det stora skillnader i kunskapsresultat mellan de barn som har gått i förskola och de som inte gått i förskola innan de börjar skolan. 

 

Förskolan är bra för alla barn men fyller en särskild viktig roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. En kartläggning i en stadsdel i Göteborg visade att 75 procent av barnen inte hade den förväntade språkutvecklingen som barn borde ha i fyra- eller femårsåldern och att ordförrådet var betydligt lägre. Sexåringar förväntas ha ett ordförråd på cirka 8 000 ord. Barnen man studerat kunde i snitt endast 2 000 ord.

 

För att alla barn ska få samma möjligheter vid skolstarten behöver vi uppvärdera språket. Liberalerna vill därför se tidigare främjande läsinsatser. Att börja läsa tidigt för barn ger störst effekt. Liberalerna ser också behovet av att stärka och utvidga den tidigt uppsökande pedagogiska verksamheten redan innan förskolan. Det kan exempelvis ske genom att barnhälsovården och biblioteken får ett gemensamt uppdrag redan innan förskolestarten för att tidigt och på olika sätt stimulera barns språkutveckling. 

 

Liberalerna vill också att man prioriterar svenska språket. Förskolans läroplan bör ändras. Det behöver tydligare framgå att svenska är huvudspråk och att barnets utveckling av det svenska språket ska prioriteras framför andra språk. I dag har förskolan enligt läroplanen i uppdrag att varje barn ska få förutsättningar att utveckla både barnets modersmål och det svenska språket. 

 

Ingen förskollärare ska behöva känna sig osäker på vilket språk de aktivt ska uppmuntra barnet att använda. Det ska även fortsättningsvis finnas möjligheter att bedriva förskolor med särskild språkprofil.

 

Vi behöver en bredare kartläggning av förskolebarnens ordförråd. Varken Skolinspektionen eller Skolverket genomför mätningar av ordförråden hos barnen i förskolan. Skolverket bör få i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av ordförråden hos barnen i förskolan med särskilt fokus på att ta fram statistik och kunskapsunderlag om ordförrådet hos barn med utländsk bakgrund. 

 

Vikten av att införa obligatorisk språkförskola är tydlig när man ser skillnaderna på barns ordförråd när de sedan börjar skolan. Ett barn ska inte behöva halka efter från start på grund av lägre kunskaper i svenska språket.

 

Förskolan fyller en extra viktig roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Därför vill vi införa obligatorisk språkförskola för alla barn till nyanlända från tre år med minst 15 timmar i veckan.

 

Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Därför prioriterar Liberalerna att ge barnen en bra start redan i förskolan. Vi vill ge varje barn de bästa förutsättningarna.

 

Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson

 

Ewa Jablonska (L)

1:e vice ordförande Förskolenämnden i Göteborg

 

Lotta Nachemson (L)

Ersättare Förskolenämnden i Göteborg

 

Jan Svensson (L)

Ersättare Förskolenämnden i Göteborg