Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Fokusera på funktionsrätt

Denise Cresso (Fi), funktionsrättspolitisk talesperson.Foto: PRESSBILD
Sara Svensson (Fi), gruppledare i Göteborgs fullmäktige.Foto: KAJSA SCHEDWIN
Louise Thörnqvist (Fi), ersättare i Göteborgs fullmäktige.Foto: KAJSA SCHEDWIN

Vi är positivt inställda till Kristdemokraternas idé om att införa en Funktionshinderombudsman, även om vi ser behov av vissa justeringar. Bland annat vill vi att det kallas för Funktionsrättsombud i stället för att tydligga ett rättighetsbaserat förhållningssätt, skriver flera representanter för Feministiskt initiativ.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Feministiskt initiativs vision är att Göteborg ska vara en tillgänglig stad. Alla invånare, oavsett funktionsvariation, ska få sina behov tillgodosedda. David Lega från Kristdemokraterna föreslår i en motion till fullmäktige att staden ska utreda inrättandet av en funktionshinderombudsman som bevakar sin målgrupps intressen och bidrar med kunskap till staden.

 

LÄS MER: GT DEBATT: Vad vill Fi med funktionshinderspolitiken? 

 

Vi är positivt inställda till motionens idé även om vi ser behov av vissa justeringar. Tjänsten bör benämnas Funktionsrättombud då det skulle innefatta ett större område än enbart funktionshinder. Att ombudet utgår från funktionsrätt innebär också ett tydligare rättighetsbaserat förhållningssätt.

 

LÄS MER: GT DEBATT: Satsa på de funktionshinderstöd som finns

 

Vi vill att tjänsten skapar en överblick över helhetssituationen i staden för personer med normbrytande funktionalitet. Det handlar om att funktionsrättsombudet ska kunna arbeta på en mer strukturell nivå för att säkerställa att stadens insatser fungerar, men också för att säkerställa att beslut som fattas i kommunen, exempelvis i olika handlingsplaner, inte går emot varandra. I dag saknas det helikopterperspektiv som behövs för att se vilka konsekvenser olika beslut får för olika verksamheter i Göteborg.

 

I Göteborg pågår det flera byggprojekt och staden växer. Det innebär ett extra stort behov av att värna tillgängligheten och att de insatser som personer med normbrytande funktionalitet har fungerar. Göteborgs Stad arbetar med att göra staden mer tillgänglig och flera bra beslut har fattats. Men det är långt kvar tills staden kan anses vara tillgänglig och inkluderande för alla, oavsett funktionsvariation.

 

Vi anser att en utredning av ett, som vi vill se, funktionsrättsombud är en bra början för att kunna arbeta bättre, mer effektivt och mer rättssäkert med att skapa bättre förutsättningar för personer med normbrytande funktionalitet. 

 

Därför vill vi att utredningen utgår från funktionsrätt, och att ett funktionsrättsombud har ett centralt övergripande ansvar. När rättigheter begränsas, så som vi ser har skett med exempelvis ändringarna i LSS-lagstiftningens tillämpning blir det kommunala arbetet av särskilt stor betydelse. 

 

Vi instämmer med funktionshinderrådets åsikt om att motionen bör bifallas. När tjänsten är redo att inrättas så vill vi se att det sker utifrån rättighetsperspektiv och med ett intersektionellt perspektiv vilket innebär att utgå från olika maktordningar för att säkerställa att alla invånares rättigheter. Dagens system anser vi inte är tillräckligt för att säkra funktionsrättsperspektivet.

 

Denise Cresso (Fi)

Funktionsrättspolitisk talesperson

 

Stina Svensson (Fi)

Gruppledare i Göteborg

 

Louise Thörnqvist (Fi)

Ersättare i Nämnden för inköp och upphandling, Feministiskt initiativ