Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Flottan behöver förstärkas för att försvara Västkusten

Mikael Oscarsson (KD), försvarspolitisk talesperson. Foto: PRESSBILD
David Lega (KD), oppositionsråd i Göteborg. Foto: PRESSBILD
Hampus Hagman (KD), riksdagskandidat från Göteborg. Foto: PRESSFOTO

I dag inleds Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Kristdemokraterna har lagom till mötet presenterat stora satsningar på ett försvar som ska räcka till hela Sverige. Den svenska flottan behöver kraftigt utökas med 4-6 ytstridsfartyg för att skydda även Västkusten, skriver kristdemokraterna Mikael Oscarsson, David Lega och Hampus Hagman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I försvarsberedningens rapport den 20 december 2017 bekräftas det vi kristdemokrater länge sagt: ”Ett angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. Rysslands annektering av Krim 2014, det pågående ryska anfallskriget i Ukraina, Rysslands fortsatta upprustning och aggressiva övningsverksamhet understryker att såväl det militära som civila försvaret måste stärkas.

 

Kristdemokraternas uppfattning är att Sveriges försvarsmakt är för liten för att kunna möta det allvarliga säkerhetspolitiska läge som vi för överskådlig framtid befinner oss i. Vi vill att det svenska försvaret ska leva upp till den ambition som alla riksdagspartier i försvarsberedningen pekat ut, nämligen att ”kunna möta väpnat angrepp mot Sverige”.

 

KD presenterar nu en genomarbetad plan för detta i boken ”Ett tryggt Sverige”. I dag har vårt försvar brist på pengar, soldater, befäl och vapensystem. Sverige lägger i dag 1 procent av BNP på vårt försvar. KD vill att vi stegvis går upp till 2 procent. Senast vi låg på 2 procent var 1997. Under kalla kriget låg Sverige över tre procent.

 

Med detta som grund är KD:s inriktning till 2030:

• Att armén fördubblas och går från två brigader till fem samt två specialanpassade stridsgrupper för Stockholm och Gotland.

• Antalet värnpliktiga som kallas in blir tre gånger fler än som nu planeras. I stället för 4000/år vill vi kalla in cirka 12 000/år. Åtgärder måste vidtas för att behålla våra officerare, samtidigt behöver antalet reservofficerare kraftigt utökas.

• Att flottan tillförs ytterligare 4-6 stridsfartyg för att kunna uppträda i två riktningar samtidigt. Antalet ubåtar utökas till totalt cirka 8 stycken för att möjliggöra en rationell drift och för att säkerställa att 4-5 ubåtar kan vara till sjöss samtidigt.

• Att flygvapnet bibehålls på minst nuvarande nivå med cirka 100 flygplan, genom att behålla 40 av dagens JAS Gripen-plan, samtidigt som vi bygger 60 nya. Flygvapnets basorganisation tredubblas för att säkerställa att flygstridskrafterna kan kraftsamlas till olika delar av landet men också för att flygplanen ska kunna spridas för att undgå att bli utslagna på marken.

 

Kristdemokraterna ser därutöver två viktiga teknikområden som behöver införas i Försvarsmakten:

• Långräckviddig bekämpningsförmåga, både markbaserat och luftburen. Detta för att tidigt kunna stoppa en angripare som kommer på platser där vi inte har förband utgrupperade. Sverige är ett stort land. Det spelar ingen roll hur många förband vi har - det kommer ändå att finnas platser där vi inte finns.

• Drönare är i dag ett allemansvapen. Där ligger Sverige efter. Vi måste också anskaffa drönare på stor bred. Det är minst lika viktigt att vi skaffar oss förmåga att bekämpa fientliga drönare, annars blir vi en vingklippt, sittande fågel.

 

Västkusten saknar i dag tillfredsställande försvar. Detta trots den stora betydelse Göteborgs hamn har för hela vårt land. Detta är oacceptabelt. Att vi bara har 7 ytstridsfartyg i dag skapar ett operativt problem genom att vi skulle tvingas att välja att basera i praktiken hela flottan på antingen Västkusten – för att skydda importsjöfart mot bland annat ett eventuellt ubåtshot, eller i Östersjön – för att bidra till att skydda fastlandet och Gotland.

 

Försvarsberedningen börjar i februari sitt arbete där det ska fastslås hur Sveriges försvar ska se ut från 2020 och framåt. I dessa förhandlingar kommer KD att kräva att flottan byggs ut så att den kan uppträda samtidigt i Östersjön och på Västkusten. Det handlar om att säkerställa att vi kan försvara vår importsjöfart i Göteborgs hamn av bland annat mat och drivmedel. Detta kräver att antalet ytstridsfartyg utökas i storleksordningen 4 till 6. Vi vill också att flottans basorganisation utökas för att möjliggöra basering i såväl Stockholmsområdet som på Västkusten.

 

Den trygghet medborgarna kan kräva i sitt dagliga liv, för familjen, på sin ålderdom eller om man drabbas av olyckor eller sjukdom bygger ytterst på att staten kan tillgodose behovet av såväl inre som yttre säkerhet. För oss kristdemokrater är därför Sveriges försvar en av statens kärnuppgifter.

 

Mikael Oscarsson (KD)

Försvarspolitisk talesperson

 

David Lega (KD)

Oppositionsråd i Göteborg

 

Hampus Hagman (KD)

Riksdagskandidat från Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!