Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Flera seniorföreningar: Rädda Sjömanskyrkan!

Vi finner det mycket märkligt att Göteborgs stift och Svenska kyrkan bidrar till att lägga ner en av sina mest sociala verksamheter, skriver representanter för flera olika senioföreningar.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Sjömanskyrkans öppna verksamhet vid Stigbergstorget har tvingats stänga efter att Svenska kyrkan i Göteborg har gjort en omorganisation. Göteborgs stift och Göteborgs stad borde göra en gemensam plan för framtiden, skriver representanter för flera seniorföreningar i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Verksamheten i Sjömanskyrkan på Amerikagatan vid Stigbergstorget har pågått i 65 år. Först som Sjömansgård, sedan som Sjömanskyrka i 35 år. En stiftelse förvaltar, hittills med ekonomiskt stöd av Svenska kyrkan. 


Nu har Sjömanskyrkans öppna verksamhet tvingats stänga efter att Svenska kyrkan gjort en omorganisation. Pengar som tidigare gick till bland annat Sjömanskyrkan har nu fördelats ut på Göteborgs Stifts 9 församlingar. Två församlingar har bidragit till fortsatt verksamhet, Karl-Johans och Askims, övriga har hittills inte bidragit till Sjömanskyrkans fortlevnad. I snitt krävs 100 000 kronor per församling i ekonomiskt stöd för det. 


På Sjömanskyrkan har äldre pensionerade sjömän och andra pensionärer byggt upp en gemenskap och vänskap under årtionden där Restaurang Kuling varit navet. Cirka 30-40 besökare per dag har samlats kring hemlagad husmanskost. Dessa gemenskaper riskerar att splittras nu. Lunchgäster från närliggande arbetsplatser och tillfälliga besökare har också sökt sig till den unika 1950-talsmiljö i delvis funkisstil med muralmålningar, modellskepp och tavlor på segelskutor med utsikt över Göteborgs centrala hamnområden. Fastighetens läge och historiska inredning skapar Sjömanskyrkans själ.


Den som en gång besökt Sjömanskyrkan i Göteborg gör det gärna igen. Där finner man en icke kommersialiserad miljö som andas lugn och ro och omhändertagande personal, som är så ovanligt i dagens stressade samhälle. 


Föreningar i Göteborg har också funnit en ”social arena” att hålla möten på med kulturaktiviteter, föreläsningar, kurser med med mera för cirka 10 000 medlemmar per år. Totalt har cirka 40 000 besökare per år klivit in genom dörrarna.


Cirka 5 miljoner kronor per år saknas för att kunna fortsätta den fantastiskt mångfacetterade verksamheten och driften.


Sjömansprästen som varit anställd har förutom att gett diakonalt stöd till sjömän även besökt ungefär 1 000 anlöpande fartyg per år i Göteborg och erbjudit samtal och ett avbrott med social kontakt för inte sällan socialt isolerade sjömän på tillfälligt besök. Hembesök har också ingått i uppgiften.


Om inte den akuta ekonomin löses lämpas ett stort ansvar över på Göteborgs stad för många av pensionärerna, som klarat att leva ett självständigt liv med stöd av Sjömanskyrkans verksamhet. Kostnader för hemtjänst, sämre livskvalitet med isolering och ensamhet och därmed risk för ökade omsorgs- och vårdkostnader som följd.


Föreningslivet får också en bredsida, skadeskjutna som många föreningar redan är tack vare Higabs nylanserade marknadshyror för lokaler.


En namninsamling bland Göteborgarna har på kort tid hittills skrivits under av närmare 3 000 personer med begäran att Sjömanskyrkan ska bevaras i befintlig byggnad, med den sjöhistoriska miljön som samlats där genom årens lopp. Pensionärsföreningar, representerande cirka 5 000 medlemmar, har hittills gjort uttalande om bevarande av verksamheten i byggnaden på Amerikagatan. Facebookgruppen Rädda Sjömanskyrkan har haft cirka 1 500 deltagare. 


Det torde finnas en stor och stark opinion bland Göteborgarna att Sjömanskyrkan ska få fortsätta i befintlig fastighet intill Stigbergstorget.


Vi finner det mycket märkligt att Göteborgs stift och Svenska kyrkan bidrar till att lägga ner en av sina mest sociala verksamheter, som verkligen uppfyller det kristna budskapet att hjälpa sin nästa.


Här borde Göteborgs stift och Göteborgs stad samarbeta och hitta en finansieringsplan. Allt annat riskerar innebära förlust av ett viktigt lokalt kulturarv och en avgörande social insats för sjömän, pensionärer, deras familjer och för Göteborgs föreningsliv.


Harry Eriksson

Ordförande SBF Seniorerna Linnéstaden


Peter Liljegren

Ordförande Göteborgsseniorerna


Lennart Ling

Ordförande Sjöpensionärernas Klubb


Inger Eriksson

Riksförbundet Pensionärsgemenskap Majorna


Urban Börjesson

Ordförande Föreningen Gamla Majgrabbar