Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fler och fler klarar studenten i Göteborg

Karin Pleijel (MP), kommunalråd i Göteborg. Foto: CATHARINA FYRBERG
Ingrid Andreae (S), kommunalråd i Göteborg. Foto: SAP GÖTEBORG

Envist mål- och kvalitetsfokus behövs för att alla ska lyckas i gymnasiet, skriver Karin Pleijel (MP) och Ingrid Andreae (S) i en replik till ordföranden för Hvitfeldtska Elevkår Maximilian Berntsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Maximilian Berntsson, ordförande för Hvitfeldtska Elevkår oroar sig över att många gymnasieungdomar inte når målen för att klara studenten. Det gör vi också! Utvecklingen har den senaste mandatperioden gått i rätt riktning, men vi är inte heller nöjda förrän alla lyckas.

 

LÄS MER: GT DEBATT: Studenterna betalar för politikens misslyckande 

 

Efter att vi initierade ett nytag kring det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasieskolan 2015, har utvecklingen gått stadigt uppåt. Det beror förstås på många samverkande faktorer, där undervisningens utformning, lärarens förmåga att lära ut och elevens motivation ytterst avgör en lyckad skolgång. Här är, som Berntsson nämner, studie- och yrkesvägledningen en viktig funktion. Den kan vara avgörande för att motiveras i sina studier. Andelen som tar studentexamen i Göteborg har under mandatperioden ökat med cirka tre procentenheter per år från 2014 till 2017, och är nu uppe i 79 procent. Andelen som klarar sin studentexamen på tre år har under samma period ökat från 57 till 61 procent.

 

Den politiska styrningen är också viktig för att lyckas, att vi tydligt signalerar riktningen och dessutom får rätt feedback för att kunna styra när verkligheten förändras. Här har vi pekat ut det långsiktiga mål som i många studier visat sig viktigast: undervisningens kvalitet. Detta fokus gäller inte bara gymnasiet, utan också de nya skolnämnderna: grundskolenämnden och förskolenämnden, som tar över från stadsdelarna 1 juli i år. Undervisningens utveckling och kvalitet skall vara i centrum för allt i organisationen, för alla stödfunktioner.

 

För att barn och elever ska lyckas i varje klassrum behövs det tillräckligt med resurser. Dessa ska fördelas efter behov. Därför har vi rödgröna under mandatperioden tillfört en historiskt stor ramförstärkning till förskola, grundskola och gymnasieskola. Delar av detta kommer också studie- och yrkesvägledning till del. Vi har också utformat en ekonomisk modell som, när de nya nämnderna tar över, dels styr mer medel till utsatta områden, dels ger prioritet till tidiga insatser. Då bör varje elev, när hen börjar på gymnasiet ha med sig de grundläggande kunskaper och förmågor som krävs. Då ska varje student kunna svinga sin mössa med ett välfyllt betygsdokument i bakfickan.

 

Vi känner tillförsikt att det nya sättet att arbeta kommer att fortsätta ge bättre resultat även kommande år, och vi hoppas på medborgarnas förtroende för att kunna fortsätta leda arbetet på den inslagna vägen.

 

Karin Pleijel (MP) 

Ordförande i utbildningsnämnden januari 2015-december 2017, ordförande i grundskolenämnden från juli 2018

 

Ingrid Andreae (S)

Ordförande i utbildningsnämnden från januari 2018 och vice ordförande i den nya grundskolenämnden

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!