Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fel väg att gå för Örgryte-Härlanda

Ulf Carlsson (MP), andre vice ordförande SDN Örgryte-Härlanda. Foto: CATHARINA FYRBERG
Johanna Eliasson (V), ledamot SDN Örgryte-Härlanda. Foto: PRESSBILD
Lars Carlsson (V), ledamot SDN Örgryte-Härlanda. Foto: PRESSBILD
Elina Jansson (MP), ersättare SDN Örgryte-Härlanda. Foto: TOMAS MELIN
AnnaSofia Alexandersson (MP), ersättare SDN Örgryte-Härlanda. Foto: PRESSBILD
Magnus Hagström (V), ersättare SDN Örgryte-Härlanda. Foto: PRESSBILD

De sektorer i SDN Örgryte-Härlanda som nu faller offer för drastiska nedskärningar innefattar i princip hela stadsdelsnämndens verksamhet, skriver stadsdelspolitiker från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SDN Örgryte-Härlanda har under lång tid befunnit sig i en svår ekonomisk sits. De bakomliggande orsakerna är flera. Ökade behov av socialt stöd och service, implementeringen av LOV samt en hög personalomsättning är alla faktorer som spelat roll för den stegvis försämrade ekonomin – vilket har resulterat i att budgeten för kommande år kräver omfattande besparingsåtgärder. Att alliansens budget röstades igenom i kommunfullmäktige i höstas har dessvärre resulterat i en kraftig underfinansiering av de kommunala kärnverksamheter som allianspartierna själva säger sig värna. 

 

Förra veckan fattade stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda beslut om budgeten för kommande verksamhetsår. Läsningen var allt annat än angenäm. De sektorer som nu faller offer för drastiska nedskärningar innefattar i princip hela stadsdelsnämndens verksamhet. Finansieringen till bibliotekens läsfrämjande arbete stryps helt, och så även resterande föreningsbidrag. Stadsdelens planerade arbete för generationsöverskridande mötesplatser ställs in, samtidigt som vakantsättande av tjänster på kulturskolan leder till att antalet platser för barn och unga minskar kraftigt. Tidigare uppskattade evenemang, såsom julfirande och stadsdelsfestival, hamnar i frysboxen på obestämd tid. Att satsa på på bland annat mötesplatser, föreningsliv och kulturskola bidrar till en mer meningsfull fritid främst för stadsdelens äldsta och allra yngsta invånare. Vi ser med oro på hur ett stort antal preventiva åtgärder monteras ner inom både fritidsverksamhet och kultur och känner en ängslan för vilka konsekvenser detta kan komma att få på både kort och lång sikt. Utöver detta försämras arbetsvillkoren för nattarbetande personal inom äldrevården samtidigt som personaltätheten minskar.

 

Göteborgs Stad har under flera år arbetat med att vara en attraktiv arbetsgivare i en alltmer svårnavigerad och konkurrensutsatt bransch. I och med de omfattande besparingarna försämras villkoren för de anställda. Samtliga fackförbund som representerar anställda inom stadsdelen har lyft omfattande kritik mot de förändringar som nu ska drivas igenom. Vi delar deras oro och ser allvarligt på att problemen med både rekrytering och sjukskrivningar som stadsdelen dragits med under lång tid riskerar att förvärras. Vi har full förståelse för den svåra situation som förvaltningen, som tvingats ta fram förslagen på nedskärningar, försatts i. Samtidigt så menar vi dock också att en del av nedskärningarna hade kunnat undvikas. 

 

I den budget som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ gemensamt lade fram fördelades över 300 miljoner mer till stadsdelssektorn – en avsevärd ökning från alliansens budget som hade gjort stor skillnad för stadsdelsnämndens välfärdsuppdrag. Oavsett budget så hade åtstramningarna varit ett faktum, men åtgärderna hade inte behövt vara så drastiska och lika kännbara för verksamheterna. Med en annan budget hade det funnits betydligt bättre förutsättningar för att värna de kommunala kärnverksamheter som alliansen så stolt säger sig slå vakt om.

 

Ulf Carlsson (MP), andre vice ordförande SDN Örgryte-Härlanda

Johanna Eliasson (V), ledamot SDN Örgryte-Härlanda

Lars Carlsson (V), ledamot SDN Örgryte-Härlanda

Elina Jansson (MP), ersättare SDN Örgryte-Härlanda

AnnaSofia Alexandersson (MP), ersättare SDN Örgryte-Härlanda

Magnus Hagström (V), ersättare SDN Örgryte-Härlanda