Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Expressbussarna drar ett stort lass under coronatiden

Bland expressbussarnas resenärer finns alla människor, men ungdomar är en grupp som flitigt reser med expressbussarna, skriver Anna Grönlund. På bilden: Ett av de många bussbolag som kör helt kommersiella linjer.
Anna Grönlund, banschchef Sveriges Bussföretag.
Foto: PRESSBILD

Den kommersiella linjetrafiken är mycket hårt ansatt av minskat resande i spåren av corona. Lägg därtill att många har halverat sina säten. Stötta de researrangörer som behövt betala ut ersättning till resenärer, skriver Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Expressbussarna utgör en viktig del av den transportinfrastruktur som knyter samman Sverige och inte minst Göteborg med flera orter till vilka bussen innebär ett smidigt transportmedel. Men kommersiell linjetrafik, alltså busstrafik som drivs helt på biljettintäkter utan offentliga subventioner, är mycket hårt ansatt av minskat resande i spåren av corona. Det gör att i princip alla dessa bussföretag tvingas dra ner på sin trafik eller helt ställa in tills vidare. Företagen vittnar om nedgångar i resande på upp emot 90 procent. 


De företag som kör expressbussarna är både stora och små företag i hela Sverige. Här finns familjeföretag som har den kommersiella linjetrafiken som ett komplement till övrig verksamhet och stora företag som i många år investerat tungt i olika typer av biljett- och bokningssystem för att skapa en attraktiv produkt för många resenärer.


Den kommersiella linjetrafiken körs över hela Sverige och knyter också ihop oss med våra grannländer. Några av de starkaste stråken är Oslo-Göteborg-Köpenhamn respektive Göteborg-Jönköping-Stockholm. Att det ser ut så är ingen slump, det är en följd av att det till stor del saknas annan konkurrenskraftig kollektivtrafik för långväga resor i form av tåg- och flygtrafik. För exempelvis Jönköping spelar den kommersiella linjetrafiken till och från Göteborg och Stockholm en avgörande roll då få tåg trafikerar sträckan utan att du behöver byta längs vägen. Även trafiken till flertalet av Sveriges större flygplatser drivs på kommersiell basis. 


Bland expressbussarnas resenärer finns alla människor, men ungdomar är en grupp som flitigt reser med expressbussarna. För många ger det prisvärda utbud som expressbussarna erbjuder en möjlighet att resa hem oftare, hälsa på vänner eller göra praktik i andra delar av landet än där man bor eller studerar. 


När resenärerna stannar hemma slår det direkt och hårt mot dessa bussföretag eftersom biljettintäkterna uteblir. Situationen har resulterat i neddragningar av antalet avgångar för att möta efterfrågan, vilket är en helt naturlig följd av att verka på en kommersiell marknad. Men det är dessutom svårt att få ens de avgångar som körs just nu att gå ihop ekonomiskt.


Det gör att flera företag väljer att ställa in trafiken helt och hållet, något som blir problematiskt eftersom deras trafik spelar en viktig roll i samhällssystemet genom att knyta ihop hela Sverige. Många resenärer saknar andra alternativ till dessa resor. Därför är det viktigt att dessa företag får en möjlighet att ta sig igenom den uppkomna situationen. 


Flera företag har utöver neddragningar av trafik dragit ner på möjligt antal bokningsbara platser per avgång till hälften, så att varje passagerare ska kunna få ett eget sätespar och därmed minska risken för smittspridning. Ett ansvarsfullt sätt att agera, men det leder också till halverade intäkter. 


Det finns åtgärder som kan hjälpa expressbussarna att hantera krisen. En åtgärd skulle vara ett direkt stöd till företag som tappat mer än 40 procent av sin omsättning för att täcka fasta kostnader. Här har bland annat Transportföretagen pekat på de stöd den danska regeringen etablerat. 


En annan åtgärd är att tillföra extra medel för att kunna betala ut ersättning för inställda resor till researrangörer som behövt betala ut ersättning till resenärer för inställda resor. Här har Sveriges Bussföretag pekat på behovet att se över nuvarande system för paketresor och resegarantier. 


Och sist men inte minst behöver permitteringarna som innebär att en arbetsgivare låter de anställda ta ledigt eller gå ner i tid under en period, täckas upp till hundra procent.


Förlorade biljettintäkter kan slå ut den kommersiella busstrafiken vilket kan få dramatiska konsekvenser för bussbranschen där företag redan börjat gå i konkurs – men även för samhället eftersom expressbussarna är en viktig del av transportinfrastrukturen för bland annat Göteborg som ett miljövänligt och smidigt alternativ som täcker upp där andra trafikslag inte tar sig fram. 


Anna Grönlund 

Branschchef Sveriges Bussföretag