Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

EU-valet är ett jämställdhetsval

Birgitta Granquist (L), ordförande för Liberala Kvinnor Göteborg. Foto: TOMAS OHLSSON

Göteborg har alltid varit en stad med nära relationer till våra europeiska grannländer, skriver Birgitta Granquist, ordförande för Liberala Kvinnor i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På söndag är det val till Europaparlamentet. För oss som liberala feminister går det inte nog att understryka att detta - utöver många andra viktiga aspekter - är ett jämställdhetsval. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter och kvinnors möjligheter att arbeta och försörja sig själva utgör grunden för ett samhälle där kvinnor och män är lika mycket värda. Hur vi röstar på söndag påverkar kvinnors vardag, liv och hälsa. I Europa, i Sverige och inte minst i Göteborg. 

 

De senaste åren har polisen kunnat avslöja flera allvarliga fall av trafficking i vår del av landet. Det är bra. Men utan ett långtgående samarbete över gränserna är det svårt att få stopp på människohandeln, som till 95 procent drabbar kvinnor och barn. Risken finns att vi kommer att fortsätta mötas av rubriker om hur unga flickor från Östeuropa lurats till Göteborg, där de blivit inlåsta i lägenheter och tvingade att sälja sex. Liberalerna anser därför att EU behöver en gemensam polis och åklagarmyndighet som kan jobba i hela EU och samordna brottsutredningar.

 

På samma sätt är det viktigt att gemensamt inom EU stå upp för kvinnors rätt till sina kroppar och sin reproduktiva hälsa. Här och nu vinner abortmotståndet mark, Trump drar in biståndet till alla organisationer som jobbar med familjeplanering och i många länder, både i och utanför Europa, görs gång på gång försök att inskränka aborträtten. I ett sånt läge måste EU driva på för tillgången till abort och sexuell och reproduktiv hälsa både i bistånds- och utrikespolitiken och internt i EU:s medlemsländer. 

 

Liberalerna säger nej till samvetsfrihet inom vården. I Europakonventionens artikel 9 där rätten att utöva sin religion eller tro tas upp, står det tydligt att denna rättighet samtidigt får underkastas inskränkningar som är nödvändiga med hänsyn till andra personers fri- och rättigheter. Med andra ord, abortmotståndare skall inte verka inom kvinnosjukvården. Ingen kvinna som är gravid eller i behov av preventivmedel som söker vård inom Västra Götalandsregionen, eller någon annanstans inom EU, skall behöva mötas av vårdpersonal som ifrågasätter henne eller försöker påverka hennes val. 

 

Makt över sitt eget liv förutsätter också egna pengar. Fler förskolor, bättre äldreomsorg och en skattelagstiftning som gör det gynnsamt att arbeta är nödvändigt för att kvinnor ska kunna kombinera familjeliv och karriär. Liksom goda förutsättningar för att driva företag, inte minst på en internationell arena. Göteborg har alltid varit en stad med nära relationer till våra europeiska grannländer och flera stora aktörer inom bland annat den kvinnodominerade modebranschen - i dag Sveriges snabbast växande export - har sitt säte här. Att det drivs en EU-politik för tillväxt och som värnar den inre marknaden är därför även det en viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv. Att försöka återuppbygga murar och sätta käppar i hjulen för de fyra friheterna är ansvarslöst i en tid där den globala konkurrensen är mycket tuff och Europa behöver en tillväxtvänlig och därmed jämställdhetsfrämjande politik. 

 

Vi liberala feminister ser med oro på hur nationalistiska, populistiska och kvinnofientliga partier växer sig starka. Vi ser hur politik som missgynnar kvinnor och försvårar en annan roll i samhället än som maka och mor växer sig allt större. Vi ser hoten mot den frihet som generationer av kvinnor, i Sverige och Europa, slagits hårt för att uppnå. 

 

På söndag 26 maj bestämmer du vilket Europa du vill se. Liberalerna har kämpat för kvinnors rättigheter i 200 år. I dag står vi redo att driva på för ett jämställt Europa, som ger både män och kvinnor möjlighet att bestämma över sin egen framtid.

Birgitta Granquist (L), ordförande för Liberala Kvinnor Göteborg. Foto: SARA BRODÉN

Birgitta Granquist (L)

Ordförande för Liberala Kvinnor Göteborg