Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

EU avgörande för Västra Götalands export

EU-medlemskapet har inneburit mycket positivt för Sveriges roll i Europa och världen, skriver debattörerna. Foto: VALENTIN OGNEOV/GÖTEBORGS HAMN
Johnny Magnusson (M), ordförande i VGR:s regionstyrelse. Foto: PRESSBILD

För den som värdesätter tillväxt och ökat välstånd i det exportberoende landet Sverige är ett utträde ur EU inte realistiskt. Samtidigt behöver mer göras för att tillväxten i Sverige ska vässas, skriver Jörgen Warborn (M) och Johnny Magnusson (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Genom att företag växer och utvecklar nya tjänster och varor kommer fler människor i arbete och ekonomin stärks. Att människor arbetar lägger grunden för vårt välstånd. Med en stark och växande ekonomi har vi möjlighet att satsa på välfärden och tillföra resurser till statens kärnuppgifter. Det här är grundskälen till varför Moderaterna prioriterar en politik för ökad tillväxt och fler i arbete. 

 

Det här står i kontrast till vänsterns agenda som präglas av motstånd mot ökad tillväxt, ett ifrågasättande av rättigheten till privat ägande och förslag för att begränsa den fria företagsamheten. Sverige har enligt de senaste siffrorna från Internationella valutafonden lägst tillväxt per capita i hela EU. Det är anmärkningsvärt, men framför allt allvarligt för Sveriges framtid. Viktiga och nödvändiga strukturreformer för ökad tillväxt har uteblivit under de senaste åren, samtidigt som skatterna på jobb och företagande har höjts kraftigt. Sämre villkor för tillväxt och företagande påverkar förutsättningarna att kunna satsa mer på sjukvården, skolan och omsorgen.

 

Sveriges jobbmotor är små och medelstora företag. En förutsättning för att de ska kunna fortsätta att vara en jobbmotor är att de har rimliga och förutsägbara villkor för att bedriva sin verksamhet. Vi moderater vill att det ska finnas goda förutsättningar för att driva företag och att det alltid ska löna sig att jobba. Därför vill vi sänka skatten på arbete, särskilt för dem med låga inkomster, och se över de olika företagsskatterna på bred front. Aktiekapitalskravet bör sänkas och reglerna för personaloptioner förbättras för att underlätta entreprenörskap. Till det behöver vi fortsätta det viktiga arbetet som den tidigare alliansregeringen påbörjade med att kraftigt minska regel- och administrationsbördan för landets företagare. Företagarservicen inom det offentliga bör förbättras och leverans- och handläggningstider hos myndigheter måste kortas, på nationell så väl som på kommunal nivå.

 

Precis som företag i hela Sverige påverkas av de exportvägar som Göteborgsregionen bidrar med genom sjöfarten, är EU-medlemskapets betydelse en grundläggande förutsättning för exportmöjligheterna i Västra Götaland. EU-medlemskapet har inneburit mycket positivt för Sveriges roll i Europa och världen. Trots detta argumenterar Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet för att Sverige ska lämna EU. Ett EU-utträde är inte ett realistiskt och hållbart alternativ. Åtminstone inte för den som värdesätter tillväxt och ökat välstånd i det exportberoende landet Sverige.

 

Företagen i en teknikintensiv industriregion som Västra Götaland är i behov av goda möjligheter att locka rätt kompetens. Det är tydligt att det i dag finns stora brister i det svenska regelverket kring arbetskraftsinvandring. Migrationsverkets bedömningar är i dag alltför snäva i många fall och arbetskraftsinvandrare kan i dag utvisas för minsta avvikelse från exempelvis kollektivavtal eller på grund av att entreprenörer valt att sänka sin lön tillfälligt för att få sina företag att klara sig. 

 

Om Sverige vill fortsätta stoltsera med världsledande teknik, stora exportföretag och framgångsrika industriföretag som konkurrerar på en global marknad måste vi ha ett regelverk som uppmuntrar högkvalificerad arbetskraft att komma till Sverige och stanna här. Vi moderater vill se ett talangvisum för högkvalificerad arbetskraft och ta krafttag för att minska byråkratin och korta handläggningstiderna för att förenkla processen för arbetskraftsinvandrare. För att underlätta för den som vill starta företag och investera här, bör också särskilda visum för exempelvis start-ups och investerare införas.

 

Det är hög tid att företagen får bättre förutsättningar för att expandera och utvecklas. Företagens villkor och förutsättningar avgör hela Västra Götalandsregionens och Sveriges framgång och välstånd. Sveriges för tillfället låga tillväxt är en indikation på att mycket mer behöver göras för att stärka företagsklimatet och Sveriges konkurrenskraft. 

 

Jörgen Warborn (M)

Riksdagsledamot från Varberg och ordförande i Moderata Företagarrådet

 

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande Västra Götalandsregionen