Ett framgångsrikt näringsliv säkrar välfärden

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg.
Foto: ANDERS YLANDER
Ulf Kamne (MP), kommunalråd Göteborg.
Foto: Pressbild
Daniel Bernmar (V), kommunalråd Göteborg.
Foto: PETER FALTPIHL

Göteborgs Stads service till företagen behöver förbättras. Det kräver ett bredare politiskt engagemang även från våra meningsmotståndare, skriver företrädare för det rödgröna styret i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att förbättra näringslivsklimatet i Göteborg är en given förstaprioritet. Att ha ett framgångsrikt näringsliv är viktigt inte bara för tillväxten och jobben, utan också för skapandet av de resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden.  

Näringslivsklimatet är redan bra. Göteborgsföretagen utvecklas starkt. Tillväxten är hög. Exporten växer. Besöksnäringen slår rekord. Arbetslösheten sjunker – inte minst bland unga.  

Samtidigt finns det också en hel del som kan bli bättre. Ett område med tydlig förbättringspotential är den service som olika aktörer inom Göteborgs Stad ger till företagen.  

Sedan några år bedrivs ett systematiskt arbete på området. Målet är att det ska vara enkelt att driva företag. Göteborgs Stads aktörer ska följa regler och riktlinjer, men ska samtidigt se till att undvika onödiga fördröjningar och onödigt krångel. Företagen ska bemötas på ett trevligt och korrekt sätt.  

Så långt är resultaten relativt goda. Servicen har förbättras. I de så kallade ”Insikt”-mätningarna, där SKL löpande registrerar hur företagen upplever den kommunala service de fått, har Göteborg från 2009 till 2015 ökat sitt Nöjd Kund Index (NKI) från 62 till 67. Särskilt lyckat har arbetet varit när det gäller alkoholtillstånd och hanteringen av mobila "food trucks".    

Även om detta är ett bra steg åt rätt håll är nivån fortfarande för låg. Förbättringsarbetet måste drivas på. För att utvecklingen framöver ska bli positiv behöver politiken engagera sig mer aktivt i frågorna.  

På fredag arrangerar Business Region Göteborg ett stort dialogmöte, ”Samspelet”, där företagare, politiker och tjänstemän ska diskutera hur servicen kan göras bättre. Det är tredje året i rad som mötet äger rum. Fokus kommer i år att ligga på bygglov, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och upphandling. Detta är ett utmärkt sätt att jobba. Att hantera den här typen av frågor i tät samverkan är en avgörande nyckel till att kunna komma framåt.  

Våra politiska motståndare talar gärna om näringslivsklimatet i svepande termer. Vi skulle helst se att deras engagemang blev mer handfast. Vad gäller servicen behövs mer uppmärksamhet kring frågorna. Dialogmötet är viktigt i sig, men måste självfallet matchas av insatser året runt. Där är de politiska signalerna viktiga. Ett starkare intresse från en större del av det politiska spektrumet skulle bli en klart positiv impuls på området. Det är dags för politiken att leverera.


Ann-Sofie Hermansson (S) 

Ulf Kamne (MP) 

Daniel Bernmar (V)