Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ersätt p-platser som försvinner

Axel Josefson (M), oppositionsråd i Göteborg. Foto: JESPER ORRBECK

De rödgröna använder byggprojekt som svepskäl för att ta bort men inte ersätta viktiga P-platser i Göteborg, skriver oppositionsrådet Axel Josefson (M) i en debattduell med Miljöpartiets kommunalråd Ulf Kamne inför torsdagens fullmäktige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På dagens kommunfullmäktige i Göteborg agerar Moderaterna för att stoppa det parkeringskaos som väntar i Göteborg om inget görs. Upp till 5 000 p-platser riskerar att försvinna, men de rödgröna har vare sig förslag eller vilja att lösa ersättningsplatser.

När p-platser försvinner på grund av byggnationer ersätter andra städer dessa med nya, men det vill inte de rödgröna i Göteborg. De har nämligen antagit en trafikstrategi med målet att minska biltrafiken med 25 procent samtidigt som staden ska växa med 150 000 invånare.

 

LÄS MER: GT DEBATTDUELL: Ulf Kamne (MP): Våga säga nej till asfalten

 

En strategi som allt fler ifrågasätter då den inte gett minskat bilåkande utan bara mer trafikkaos. Sanningen är att människor inte tar bilen för att det är roligt, utan för att få vardagen att gå ihop.

 

De p-platser som försvinner nyttjas framför allt av folk som besöker staden för exempelvis handel. Beräkningar som Handelns utredningsinstitut gjort visar att varje parkeringsplats står för cirka 2 miljoner kronor i omsättning för handeln.

Varje p-plats som inte ersätts kommer alltså att drabba arbetstillfällen inom handel och besöksnäring i centrala Göteborg när människor i stället väljer köpcenter i kranskommunerna för att handla eller gå på nöjen.

 

För att stoppa detta föreslår vi fyra konkreta åtgärder:

Att borttagna parkeringsplatser ersätts i nya detaljplaner så att volymen parkeringsplatser inte minskar.

Att en plan tas fram för att snabbt kompensera antalet parkeringar i områden som drabbats särskilt.

Att säkerställa möjligheten till gatuparkering och boendeparkering över hela staden.

Att ta fram strategier och metoder för att bättre samnyttja parkeringsplatser.

 

Vi menar inte att alla nuvarande parkeringsplatser ska vara kvar på sin nuvarande plats, men parkeringar som försvinner måste ersättas med nya. Då krävs politisk vilja och handlingskraft. Den nuvarande rödgröna ledningen är av motsatt åsikt. Av ideologiska skäl vill de få bort bilen och använder byggprojekt som ett svepskäl för att ta bort men inte ersätta p-platser.

 

Axel Josefson (M)

Oppositionsråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!