Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En stark försvarspolitik för Göteborg

Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson. Foto: FREDRIK WENNERLUND
Jonas Ransgård (M), oppositionsledare i Göteborg. Foto: JESPER ORRBECK
Sarah Ullmark (M), riksdagskandidat i Göteborg. Foto: PRESSBILD

Försvaret är inget särintresse och för Göteborg är det ett särskilt viktigt intresse. Därför föreslår Moderaterna flera förändringar för att öka tryggheten på Västkusten. Dessutom lovar vi att under kommande mandatperiod aktivt driva frågan om svenskt Nato-medlemskap, skriver Hans Wallmark, Jonas Ransgård och Sarah Ullmark.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborg är värt att försvara. Hamnen, havet och hela närområdet behöver garanteras säkerhet i händelse av krig och kris. Socialdemokraterna har inte förmått att bära varken finansiering eller fokus på försvaret av Göteborg och Västsverige. Mot detta finns det skäl att rikta skarp kritik. Inför valet 2018 väljer Moderaterna som kontrast att lansera flera reformer och insatser för att skärpa säkerheten och satsa på svensk försvarsförmåga.

 

Osäkerheten i vår omvärld behöver tas på allvar. I Europa pågår krig i Ukraina och olaglig ockupation i form av påhittade utbrytarrepubliker av en fjärdedel av Georgiens yta ännu tio år efter den ryska invasionen 2008. Svensk försvarspolitik måste bygga på en samverkande säkerhetspolitik. Med våra grannar i Norden och Baltikum delar vi geografiska förutsättningar och säkerhetspolitisk miljö. I takt med att Ryssland upprustar och övar mer aggressivt i vårt närområde behöver vårt samarbete förstärkas. Denna grundläggande doktrin, att svensk säkerhet byggs med andra, ligger också till grund för Moderaternas försvarspolitik.

 

Vår uppfattning är att Sverige bör gå med i Nato. Det är ett skarpt vallöfte till väljarna från Moderaterna, att vi under kommande mandatperiod aktivt kommer driva frågan. Ett medlemskap ger Sverige verktygen att både kunna bidra med försvarskompetens och att få säkerhetsgarantier, samtidigt som Sveriges möjlighet att kunna påverka Nato ökar. Tröskeleffekten – att avskräcka främmande makts tankar på att använda sig av svenskt territorium - behöver ökas. Detta bör vara ett viktigt mål för försvaret, och går att genomföra med ett svenskt Natomedlemskap.

 

Hand i hand med ett Natomedlemskap som på allvar ger Sverige både säkerhetsgarantier och möjligheter till oss att bidra till europeisk och transatlantisk säkerhet, behöver också nästa regering på allvar vässa försvarsförmågan. Moderaterna går till val på att försvarsanslagen ska uppgå till två procent av BNP.

 

Frågan om försvarsekonomin är helt central för att Försvarsmakten ska kunna få bra långsiktiga förutsättningar för att kunna stärka Sveriges försvarsförmåga. Som läget är i dag finns en överhängande risk att försvarsbeslutet som gäller från 1 januari 2016 inte kommer att kunna genomföras fullt ut på grund av regeringens oförmåga att kunna lämna besked om den är beredd att gå Försvarsmakten till mötes och lägga de pengar som behövs på både kort och lång sikt.

 

Moderaterna har varit tydliga med att vi kommer att lägga 18 miljarder extra på försvaret de kommande tre åren enligt de underlag som Försvarsmakten lämnat in. Vi har också ett stämmobeslut om att partiet ska verka för att försvarsanslaget ska fördubblas under den kommande tioårsperioden så att det 2028 uppgår till två procent av BNP. Det möjliggör en långsiktigt ökad försvarsförmåga.

 

Vid sidan av detta behöver också Göteborg tydliga resursförstärkningar avseende försvarsförmågan. För detta har vi lagt fram skarpa förslag i Göteborg:

 

Uppgradera Göteborgs garnison till ett regemente. Detta skulle ge väsentliga förbättringar avseende ledning, samverkan och utbildning samtidigt som det sänder en tydlig signal om hur viktigt försvaret av hamnen och Göteborg är.

 

Skapa robust minröjningsförmåga. Hoten om, eller förekomsten av, främmande makts minutläggning vid inlopp till Göteborgs hamn skulle innebära drastiska konsekvenser inte bara för säkerhetsläget i Sverige utan också för göteborgarnas vardag. I ett läge när en betydande andel av all svensk import går via Göteborgs hamn ligger det i svenskt allmänintresse att säkerställa att det i anslutning till Göteborg finns kapacitet och förmåga att minröja, men också för försvaret att kunna ha förmåga att eskortera fartyg in till Göteborg.

 

Förstärkningar av hemvärnet på Västkusten, med fler övningstimmar och modernisering av materiel. De neddragningar som blir följden om inte mer pengar skjuts till riskerar att gå ut över denna viktiga verksamhet.

 

Försvaret är inget särintresse – för Göteborg är det ett särskilt viktigt intresse. Det är dags att på allvar förstärka Göteborgs försvar. Det är Moderaternas löfte till göteborgarna.

 

Hans Wallmark (M)

Riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

 

Jonas Ransgård (M)

Oppositionsledare i Göteborg

 

Sarah Ullmark (M)

Riksdagskandidat i Göteborg