En regnbågsstad i världsklass

Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: PONTUS LUNDAHL / SCANPIX
Richard Brodd (L), ledamot i Göteborgs HBTQ-råd.
Foto: Pressbild

Göteborg är inte längre en bögknackarstad, skriver Liberalerna i Göteborg med anledning av den nya hbtq-handlingsplanen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborg har gjort en fantastisk resa från att vara betraktad som en ”bögknackarstad” till att vara en av landets bästa hbtq-kommuner på lite mer än ett decennium. Redan 2004 tog Liberalerna, då Folkpartiet, initiativ till att ett hbt-program skulle tas fram i Göteborg. Förslaget blev startskottet på det framgångsrika arbete som bedrivits sedan dess. På kommunstyrelsens senaste sammanträde antogs en handlingsplan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg. Planen innehåller förslag som grundar sig i rekommendationer som en tidigare rapport lyft fram. I arbetet har också stadens hbtq-råd, som är ett forum för utbyte av information mellan hbtq-Göteborg och kommunledningen, bidragit aktivt.


Fördomar, osynliggörande, våld och hatbrott är tyvärr fortfarande ett stort problem. Liberalerna har tidigare lagt förslag om att en jour- och stödverksamhet ska startas och behovet av skyddade boenden för utsatta personer. Det är förslag som finns med i handlingsplanen och som nu ska inrättas, vilket är glädjande. Det finns ett stort behov, inte bara i Göteborg utan i hela Västsverige.      


Samtidigt behövs ett fortsatt fokus på likvärdig kommunal service. Normmedvetandet behöver öka i all verksamhet. Från vaggan till äldreboendet ska det vara självklart för alla att vara individer där man vågar att vara sig själv fullt ut. Såväl förskolan, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen behöver fördjupa sina arbetssätt och möten med regnbågsfamiljer, utsatta ungdomar och äldre.  


Sverige är ett av de länder som kommit längst vad gäller hbtq-personers rättigheter. När människor kommer till Sverige från andra länder kan de ibland ha med sig värderingar, fördomar och föreställningar som inte stämmer överens med de värderingar som råder här. Att arbeta aktivt med detta är en viktig del i integrationen. Vi välkomnar därför att handlingsplanen har ett särskilt fokus på hedersutsatta och nyanlända, för på dessa områden behövs insatser.


För oss liberaler är det självklart att alla människor ska ha lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Vi är stolta över att ha förändrat lagstiftning och drivit på för viktiga reformer. Men det finns mycket kvar att arbeta för. Hbtq-kompetensen måste stärkas i hela samhället och inte bara i offentliga verksamheter. Alla har rätt till samma respektfulla bemötande oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. 


Göteborgsamhället ska vara öppet och tolerant. Vi ska vara en regnbågsstad i världsklass.


Helene Odenjung (L) 

Oppositionsråd i Göteborg

Richard Brodd (L)

Ledamot i Göteborgs HBTQ-råd