Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

En Lindholmsbro bör ha plats för gång och cykel

Naturskyddsföreningen i Göteborg tycker det är självklart att staden ska välja att bygga en bro för Lindholmsförbindelsen, för när väl älven överbryggas bör det även göras för gående och cyklister, skriver Lena Nilsson och Oskar Tagesson.Foto: CRISTI LUCACI/SHUTTERSTOCK
Lena Nilsson, ordförande Naturskyddsföreningen i GöteborgFoto: SIMON JÖNSSON
Oskar Tagesson, styrelseledamot Naturskyddsföreningen i Göteborg.Foto: JOSEFINE OLDEMAN

Lindholmsförbindelsen är en satsning i rätt riktning. Men då måste Göteborg stad våga satsa på fler gröna inslag som dessutom minskar störningarna vid trafikstopp. Gång och cykeln tar upp mindre yta, är utsläppsfritt och är bättre för den allmänna folkhälsan, skriver Lena Nilsson och Oskar Tagesson vid Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi i Naturskyddsföreningen i Göteborg välkomnar en sammankoppling mellan Göteborgs södra och norra del som möjliggörs i den planerade Lindholmsförbindelsen. Att sammankopplingen sker med en utbyggnad av kollektivtrafik ser vi som positivt, då staden oftast planerar för storstadsbilisten. 

De tre alternativen som trafiknämnden ska fatta beslut om i början av 2021 är en tunnel, en låg bro eller en hög bro över älven. Vi tycker det är självklart att staden ska välja att bygga en bro, för när väl älven överbryggas bör det även göras för gående och cyklister. Detta då gaturummet i första hand ska utgå ifrån gående och i andra hand cyklister i stadsmiljöer enligt ”Göteborg 2035 - Trafikstrategin för en nära storstad”.

Fördelarna med gång och cykel som färdsätt är många. Jämfört med kollektivtrafik och särskilt bilism tar gång och cykeln upp mindre yta per person, skapar mindre buller, leder till färre dödliga trafikolyckor och är bättre för den allmänna folkhälsan.

Trafikkontoret argumenterar i förstudierna att staden behöver en gång- och cykelbro över älven, om inte nu så i framtiden. Vore det inte mer ekonomiskt hållbart att integrera gång-, cykel- och bussförbindelse med spårvägen i stället för att starta ett nytt byggprojekt?

Dessutom riskerar en separat gång- och cykelbro hamna i utredningshögen om Göteborg inte har avsatt en budget för projektet, detta då vi tyvärr vet att gång- och cykelsatsningar inte ligger högt upp på dagordningen. Och vad händer när spårvagnarna står stilla? Vid en broförbindelse kan göteborgare fortfarande ta sig över om bron tillåter fler färdmedel.

Tidsvinsten för en cyklist som ska ta sig från Lindholmen till Majorna är 30-45 minuter vid en broförbindelse. För en spårvagnsresenär tar resan endast 1 minut och 30 sekunder längre vid en broförbindelse än vid en tunnelförbindelse. Vid de tillfällen bron är öppen tar resan över älven mindre 6 minuter längre tid, vilket enbart kommer ske utanför rusningstrafik enligt remissunderlaget. Vi anser att hänsyn bör tas till tidsvinsten för cyklister.

Klimatkrisen är här och Göteborg måste minska klimatutsläppen radikalt. Detta gäller i allra högsta grad bygg- och anläggningssektorn som i dag står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Det är mer resurs- och yteffektivt att integrera flera hållbara trafikförslag i samma lösning, i stället för att bygga en separat gång- och cykelbana. Att bygga en bro och minimera andel tunnelbyggande med dess schaktutgrävningar och sprängningar minskar klimatpåverkan. Förstudierna visar att upp till 40 procent av klimatutsläppen kan undvikas vid en låg bro jämfört med tunnelalternativet. Cirka 20 000 ton Co2 ekvivalenter undviks, vilket motsvarar 120 000 resor med tåg Göteborg-Paris, tur- och retur. Dessutom kan klimatsmart betong användas och delar av bron kan byggas i trä för att ytterligare minska utsläppen.

Avslutningsvis undrar vi om trafikkontoret har utrett ett alternativ med en låg bro som landar uppe på Stigbergstorget i stället för nedanför? En bro som från Stigbergstorget kontinuerligt avtar i höjden ner mot Lindholmen, med anpassning så att höjden blir 12 meter i mitten på Göta Älv. Vi ser att nuvarande alternativ på broförbindelserna har både för- och nackdelar och vill därför se ett alternativ som kombinerar fördelarna från den låga och höga bron. Då undviks den höga svängda bron som har stor påverkan på riksintresset för kulturmiljön, fler bostäder kan byggas vid Lindholmen, ramper vid Oscarsleden undviks och det blir en gång- och cykelvänlig bro. Genom en kortare bro och utan tunnelutbyggnad från Stigbergstorget till Djurgårdsplatsen längs Bangatan skulle upp till 60 procent av klimatutsläppen kunna undvikas, det vill säga ännu lägre klimatpåverkan.

Lindholmsförbindelsen är en satsning i rätt riktning. Göteborgs stad har nu en chans att satsa helhjärtat på en förbindelse över älven för alla hållbara trafikslag med en bro anpassad för framtiden.

 

Lena Nilsson

Ordförande Naturskyddsföreningen i Göteborg

 

Oskar Tagesson

Styrelseledamot och sammankallande stadsplaneringsgruppen

Naturskyddsföreningen i Göteborg