Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En knackning kan rädda liv

Foto: PRESSBILD / VV
Maria Berjaoui (VV), ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige. Foto: PRESSBILD

Inför huskurage i de kommunala bostadsbolagen. Vägvalet vill ge grannar i våra bostadshus verktyg för civilkurage för att förhindra och förebygga våld i nära relationer. Vi hoppas att övriga partier i Göteborgs fullmäktige vill stötta vår motion, skriver Vägvalet-politikerna Martin Forsell och Maria Berjaoui.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Du hör bråk och skrik från grannens lägenhet. Det har hänt förut, men denna gång är det värre. Oron växer, tänk om bråket innebär att någon faktiskt far illa där inne. Hur och när ska du ingripa?

 

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner, varav 14 av offren är kvinnor. Då detta våld ofta sker i hemmet bakom stängda dörrar blir samhällets resurser knapphändiga. Göteborg har i dag en plan för att arbeta mot våld i nära relationer 2014-2018 med det övergripande målet om en nollvision att våld i nära relationer upphör, vilket vi i Vägvalet står bakom. I arbetet för att nå detta mål ser vi möjligheten att använda våra allmännyttiga fastighetsbolag i det förebyggande arbetet där våldet ofta sker - i hemmet.

 

En knackning kan rädda liv. Det låter simpelt, men sanningen är att många i dag inte vet hur de ska agera i situationer där man hör grannar som eventuellt råkar illa ut. I ett läge där färre än 15 procent av de utsatta söker stöd eller hjälp och ännu färre vågar polisanmäla är det viktigt att vi som finns i hemmets närhet agerar.  Många gånger kan man bara genom en knackning och den enkla frågan ”Hur står det till?” avbryta våld och också visa att det finns någon som ser, hör och bryr sig. Hur och när ska man agera? När bör man ta med en granne eller tillkalla polisen? Vi läser ibland i tidningarna om grannar som hört misstänkt våld hos grannen utan att de agerat, ibland har det slutat med dödlig utgång. Genom att införa huskurage ökar vi kunskapen kring hur man som granne ska agera i olika situationer samtidigt som problematiken med våld i nära relationer uppmärksammas.

 

Det finns även ett viktigt barnperspektiv i detta då det enligt Rädda Barnen finns cirka 200 000 barn i Sverige som lever i hem med våld. Att detta påverkar dessa barn är inte svårt att förstå, det blir nedbrytande och normaliseras. Om fler agerade vid oro för att barn utsätts för våld hade även socialtjänsten fått mer möjligheter att agera i tid.

 

Huskurage är namnet på en förening som bildades 2014 till följd av frustrationen över historier om grannar som inte agerat, trots att de känt till att misshandel pågått. Kriminologen Nina Rung hade under flera år arbetat med sexuellt våld inom olika instanser och tillsammans med Peter Svensson startade hon till slut Huskurage. 

 

Vägvalet har den 18 januari lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa huskurage i de kommunala bostadsbolagen, vilket är ett policydokument och information framtaget av den ideella föreningen med samma namn. Det handlar om att ge grannar och medmänniskor i våra bostadshus verktyg för civilkurage för att förhindra och förebygga våld i nära relationer. Vi ser också gärna att detta kombineras med utbildning av bovärdar och övrig personal som rör sig i fastigheterna. Policyn är enkel och kan hänvisas till eftersom många kan uppleva det som jobbigt att knacka på hos grannar. Genom att lyfta fram policyn öppnar man möjligheten till samtal och minskar tröskeln till handling.

 

Policydokumentet innehåller en steg för steglista som påminner om de listor vi ser i samband med brandskydd. Det ska vara enkelt att förstå och enkelt att följa:

• Knacka på hos grannen.

• Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

• Ring polisen på 114 14. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

 

Om Göteborg väljer att införa huskurage i de kommunala bostadsbolagen hamnar den i gott sällskap av flertalet andra kommunala bostadsbolag såsom Haningebostäder, Orustbostäder och Örebrobostäder, men också större privata bostadsbolag såsom Wallenstam, Ikano och Willhem. Den har även stöd från såväl Hyresgästföreningen som Fastighetsägarna.

 

Som ägare och förvaltare av 70 600 lägenheter har Göteborg en möjlighet att använda våra fastighetsbolag i stadens arbete i enlighet med den antagna planen för våld i nära relationer där förebyggande insatser ska prioriteras. Då denna motion är i linje med denna plan hoppas vi att fler partier sluter upp bakom den.

 

Martin Forsell (VV)

Ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige

 

Maria Berjaoui (VV)

Ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige