Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det våras för valfrihet

Jonas Ransgård (M), oppositionsråd i Göteborg. Foto: MARIE ULLNERT
Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg. Foto: ANNA SIGVARDSSON
David Lega (KD), oppositionsråd i Göteborg. Foto: PRESSBILD

Göteborgsalliansen vill nu införa Lagen om valfrihet inom äldreboende. Det är dags att införa valfrihet till fullo i Göteborg. Vi har flera förslag på hur vi ska förbättra för de äldre, skriver Göteborgsalliansens Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I snart 24 år har Socialdemokraterna styrt Göteborg, och vi märker ständigt av åren av misskötsel av äldreomsorgen. Inför valet 2010 lovade ansvarigt kommunalråd Marina Johansson (S) att Göteborg skulle vara bäst av storstäderna på äldreomsorg. Det är ett fint löfte, men det har inte uppnåtts. Sedan dess har det gått utför och vi har sett sviktande siffror. Nu är det dags att agera.

 

Vi är glada över att vi har fått igenom förslaget om Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i Göteborg, trots de rödgrönas motstånd. Genom den förändringen får nu göteborgarna möjlighet att välja sin hemtjänstutövare, och välja bort den aktör som inte sköter sig. Det är en stor seger för Göteborgs äldre. Det är en frihetsreform som stärker valfriheten genom ett brett utbud av aktörer som utför professionellt och socialt omsorgsarbete, och sjukvårdande insatser. Lika villkor ska gälla för alla utförare, oavsett huvudman. Vi vill dock inte stanna där. Det finns mer att göra för att skapa en trygg omsorg för de äldre i Göteborg.

 

Alliansen prioriterar äldreomsorgen i budgeten för 2019. Här är några av våra förslag för ett tryggare Göteborg för våra äldre:

 

100 nya äldreboendeplatser

Under lång tid har staden avvecklat många äldreboendeplatser vilket lett till både köer och otrygghet. Därför behövs det flera nya och moderna äldreboenden i Göteborg. I vår budget avsätter vi medel för att i ett första steg finansiera driften av minst 100 nya äldreboendeplatser. Fler äldreboendeplatser bidrar till att avlasta stadens korttidsboendeplatser, vilket i sin tur underlättar hemtagandet av utskrivningsklara patienter som finns på sjukhus. Ingen ska ligga på sjukhus om man inte behöver det.

 

Fler trygghetsboenden

Oavsett var man bor måste man få tillgång till ett trygghetsboende så snabbt som möjligt. Vid ny- eller ombyggnation vill vi gärna se fler omsorgscenter, i form av en samlokalisering av äldreboende, trygghetsboende, hemtjänst och träffpunkt under samma tak. Genom ett gränsöverskridande arbete kommer händerna i vården fler till godo. Alla har rätt att känna sig trygga i sitt boende.

 

Förstärkt kvalitet och värdighet i äldreomsorg

Göteborg måste bli bättre på omsorgen av våra äldre. För att det ska bli verklighet ska service, vård och omsorg vara lättillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på varje enskild människa. Omsorgen ska utgå ifrån människans behov och önskemål samt ett hälsofrämjande förhållningssätt. Om du vill komma ut i luften, äta eller vila ska du själv få välja det.

 

Bryt ensamheten bland äldre

Social isolering är både ett samhälls- och folkhälsoproblem. Känslan av ensamhet leder med tiden till kännbara fysiska konsekvenser, speciellt bland äldre. Därför är det viktigt att lägga fokus på att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som motarbetar ensamhet och stärker äldres hälsa. Vi vill se fler träffpunkter och skapa möjlighet för den med hemtjänst att delta på sociala aktiviteter på stadens äldreboenden.

 

Utredning för att införa valfrihet i valet av äldreboende

Trots det rödgröna styrets motstånd har vi fått igenom mer valfrihet inom äldreomsorgen. Den som vill bo kvar hemma ska ges goda förutsättningar att göra det. Att ta emot hjälp i sitt eget hem innebär ofta att släppa en annan person nära in på livet. Ålder ska inte vara ett hinder för att göra aktiva val och om man inte är nöjd med sin utförare ska man enkelt kunna byta. Valfrihet i äldreomsorgen ger nya möjligheter att få hemtjänst med till exempel inriktning på det egna språket. 

Dessutom ökar kreativitet, innovationskraft och delaktighet för andra aktörer när det kommunala monopolet upphörde. Därför är nästa steg naturligt. Vi vill nu införa Lagen om valfrihet inom äldreboende. Det är dags att införa valfrihet till fullo i Göteborg.

 

Det ska vara tryggt att bli äldre i Göteborg. Vi ligger på plats 283 av 290 när det kommer till äldres nöjdhet i hemtjänsten. Efter snart 24 år av misskötsel är det dags att göra någonting åt saken. Vi är redo att agera dagen efter valet.

 

Jonas Ransgård (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)

Oppositionsråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!