Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Det finns mycket som måste bli bättre med EU

Det som är bra för Sveriges export, det är bra för Västra Götalands export, skriver Europaparlamentarikern David Lega (KD).
Foto: FREDRIK PERSSON/TT

Som ett litet, exportberoende land gynnas Sverige enormt av sin fria tillgång till världens största inre marknad inom Europeiska unionen. Det är nu hög tid för EU och dess medlemsstater att fundera över hur vi mest effektivt kan återstarta handeln så snart pandemin är under kontroll, skriver David Lega (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Oavsett vad man tycker om EU så påverkar Sveriges medlemskap i unionen oss mer än de flesta tror och vet – eller vill veta. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) påverkas cirka hälften av dagordningspunkterna på en fullmäktigedagordning i svenska kommuner och regioner direkt eller indirekt av EU. Unionens påverkan på oss kan röra viss EU-lagstiftning som måste följas, såsom ”hur varor och tjänster får köpas in eller kvalitet på luft och vatten”. Påverkan kan också ske genom gemensamma mål för till exempel sysselsättning eller utbildning som medlemsstaterna bör uppnå.

Detta samtidigt som svensk export till andra EU-länder uppgår till 58 procent (motsvarande 879 miljarder kronor år 2019) av vår totala export (motsvarande 1 518 miljarder kronor år 2019). Särskilt exportberoende är Västra Götaland. Som den svenska region med näst störst export per person står vi för 21,1 procent av den totala, svenska exporten. Det är överlägset mer än de båda andra storlänen: Stockholm och Skåne.

Som ett litet, exportberoende land gynnas Sverige enormt av sin fria tillgång till världens största inre marknad. Om det råder ingen tvekan, oaktat vad man tycker om EU- medlemskapet i stort. EU:s inre marknad är alltså extremt viktig för många svenska företag, och därmed för dem som arbetar på dessa företag. Ett faktum som även gynnar icke-exporterande företag och deras anställda. Det kan till exempel handla om en underleverantör som förser ett exporterande företag med en komponent till en produkt, som i sin tur exporteras. Även dylika företag och deras anställda är beroende av den svenska exporten.

Och det som är bra för Sveriges export, det är bra för Västra Götalands export. En smidigt fungerande inre marknad är särskilt viktig för oss västsvenskar. En inre marknad styrd av ett nedbantat och förenklat regelverk är därför något som de västsvenska politiker som värnar arbetstillfällen och tillväxt borde arbeta särskilt hårt för. Motsatsen, en inre marknad med fler och krångligare regler, skulle bli förödande för Västra Götaland. Tveklöst skulle det bli förödande för skräddaren i Borås, för möbelsnickaren i Tibro och för bilmontören i Torslanda - och därmed för allas vårt välstånd och välfärd.

Men vad är det då som exporteras till andra EU-länder från Sverige? Framförallt ”fordon för vägar”, som är den absolut största exportvaran. Faktiskt mer än dubbelt så stor som den näst största, medicinska produkter. Bilar, bussar och lastbilar produceras det som bekant gott om runtom i Västra Götaland. Volvos roll i det västsvenska, och därmed det svenska, exportundret kan således inte underskattas.

I sammanhanget är det problematiskt att Sveriges export till samtliga EU-länder, undantaget Danmark, minskade under 2020. Förra året var ett exceptionellt år. Pandemin slår alltjämt hårt mot unionens varu- och tjänstesektorer. Att tro att spridningen av viruset inte påverkar den inre marknaden och handeln mellan medlemsstaterna, det vore ett självbedrägeri av astronomiska mått. Men i takt med att vaccinen nu rullas ut inom unionen så är det hög ti för EU och dess medlemsstater att gnugga geniknölarna och fundera över hur vi mest effektivt kan återstarta handeln så snart pandemin är under kontroll.

Medlemskapet i EU påverkar sannolikt dig som svensk och västsvensk i betydligt större utsträckning än du är medveten om. Det finns mycket som måste bli bättre med EU. Beslut som mer ändamålsenligt fattas av medlemsstaterna och dess regioner och kommuner, ja, de ska också fattas just där, och inte i Bryssel.

Men alldeles oavsett vad man tycker om EU-projektet i stort så går det inte att säga någonting annat än att det gynnar svensk handel och, med det, svenskt välstånd. Och det är just på handelns grund som EU vilar. Övertygelsen om att länder som handlar med varandra inte går i krig mot varandra gjorde Europa säkrare och fredligare. Onödig klåfingrighet och överstatlighet på arbetsmarknads- och socialpolitikens områden har inte den effekten. Det har däremot färre och enklare regler för vår gemensamma handel.


David Lega (KD)

Europaparlamentariker från Göteborg