Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Det finns flera goda skäl att inte skrota linbanan

Om vi inte bygger en linbana i Göteborg får vi på kort och medellång sikt förlita oss på fler bussar och färjor för att avlasta kollektivtrafiken över Göta älv, skriver Daniel Bernmar (V).
Foto: THOMAS HARRYSSON
Daniel Bernmar (V), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: ALICE VERNERSSON

Det saknas realistiska alternativ till en linbana över Göta älv. Vänsterpartiet vill att Göteborg utreder det nya privata initiativet om att bygga linbanan billigare. Då det är ekonomiska argument som använts för att skrota linbanan menar vi att detta förslag noggrant behöver följas upp, skriver oppositionsrådet Daniel Bernmar (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sedan idén om en linbana över Göta älv presenterades har Vänsterpartiet varit positiva till förslaget. En linbana har potential att fungera som älvförbindelse fram till att en ny spårvägsförbindelse mellan Lindholmen och Stigberget kan finnas på plats år 2035. Vi menar att det i dagsläget saknas realistiska alternativ för hur kollektivtrafiken över älven kan utvecklas på kort och medellång sikt utan en linbana. 

En linbana över Göta älv skulle binda ihop Göteborg över älven, knyta samman kollektivtrafiken utan att hindra andra trafikslag och vara ett effektivt komplement för en modern kollektivtrafik. Tanken på en linbana uppkom som ett förslag från göteborgarna inför att Göteborg fyller 400 år. Till en början fanns en bred politisk majoritet för att gå vidare med förslaget. I början av 2019 kom en utredning som visade att linbanan skulle bli dyrare jämfört med den ursprungliga kalkylen och att byggandet skulle försenas. Då backade en majoritet av partierna som tidigare varit positiva till linbanan, vilket vi i Vänsterpartiet beklagar.

Motståndarnas viktigaste argument är att linbanan blir för dyr. Men problemet med de ursprungliga beräkningarna är att dessa var alltför optimistiska samtidigt som kraven på vad linbanan skulle lösa bara ökade. Senare framtagna utredningar från Trafikkontoret visar tvärtom hur linbanan kan byggas med betydligt lägre kostnader för drift, underhåll och trafikering. 

Vänsterpartiet har därför föreslagit att linbanan ska planeras på ett sätt som gör att kostnaderna i princip skulle kunna halveras. Tyvärr fick vi inte gehör för vårt förslag. Om vi inte bygger en linbana får vi på kort och medellång sikt förlita oss på fler bussar och färjor för att avlasta kollektivtrafiken i området. Det är inte ett hållbart alternativ. Det innebär bland annat längre restider för resenärer, fler byten, att kollektivtrafiken inte avlastas i viktiga kollektivtrafikstråk, sämre stadsmiljö och fler trafikstörningar.    

Nyligen träffade ledande politiker i Göteborg representanter för de näringslivsaktörer som säger sig vilja bygga linbanan. De kalkyler som gruppen presenterade bedömer vi i Vänsterpartiet vara rimliga att studera närmare. De bedömer att kostnaden för att anlägga en linbana med 4 stationer skulle kosta mellan 1,5–2 miljarder kronor. Kostnaderna har kunnat sänkas jämfört med ursprungsförslaget genom att inte bygga en lyxvariant av konstruktionen och att de är beredda att själva bära en del av riskerna i projektet. Dessutom har konjunkturen gjort det betydligt billigare än de ursprungliga kalkylerna. 

Då det i huvudsak är ekonomiska argument som använts i debatten för att skrota linbanan menar vi att detta förslag noggrant behöver följas upp. Om det presenteras en lösning som kan bidra till att hålla nere kostnaderna så faller argumentet att skrota linbanan utifrån att den blir för dyr. 

I dag betalar Göteborgs stad redan omfattande summor varje år för att ha avgiftsfri kollektivtrafik över älven. Motivet till detta är att det saknas fasta förbindelser över älven. I väntan på det ligger det i göteborgarnas intressen att kunna komma över älven på ett smidigare sätt än via broarna. Det är helt rätt. Men när det väl finns ett alternativ som är både snabbare och bättre avfärdas det. Det menar vi i Vänsterpartiet är fel. De resurser vi i dag lägger på färjor borde kunna överflyttas till linbanan.

Därför är vår fråga nu till de partier i Göteborg som säger nej till linbanan: Vad har ni för lösningar på de stora brister som finns i kollektivtrafiken över älven? Vilka alternativ finns det som är bättre än linbanan när det gäller effektivitet, kapacitet och tillförlitlighet – och då till en mycket lägre kostnad? 


Daniel Bernmar (V)

Oppositionsråd i Göteborg