Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Det brådskar med det fossilfria välfärdssamhället

Miljöpartiet vill att Sveriges nya höghastighetsjärnväg ska finansieras utanför den nationella transportinfrastrukturplanen, skriver Emma Berginger, Ulrika Frick och Karin Pleijel. Foto: SHUTTERSTOCK
Emma Berginger (MP), trafikpolitisk talesperson och ledamot i trafikutskottet. Foto: PRESSBILD
Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden i VGR. Foto: PRESSBILD
Karin Pleijel (MP), oppositionsråd i Göteborg och 2:a vice ordförande i trafiknämnden. Foto: CATHARINA FYRBERG

Kapacitetstaketet närmar sig på många av Sveriges järnvägar. Det gör det omöjligt att möta den ökade efterfrågan på resande. Med höghastighetståg kan fler välja att bo på en mindre ort eller på landet, skriver MP-politikerna Emma Berginger, Ulrika Frick och Karin Pleijel.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Våra barn och barnbarn har rätt att få leva sina liv på en frisk planet. För att de ska ha förutsättningarna för det måste utsläppen av växthusgaser börja minska nu. 

 

För att klara klimatet måste transportsektorn ställa om. I dag står transporterna för en tredjedel av Sveriges klimatutsläpp och vägtransporterna står i sin tur för över 90 procent av dessa. Det i särklass bästa transportmedlet ur klimatsynpunkt är tåget. Det tar många passagerare och mycket gods, men använder minimalt med energi. För att fler ska kunna välja tåg i stället för flyg eller bil behöver järnvägen byggas ut. Den järnvägen som vi redan har behöver fungera mycket bättre än vad den gör i dag, men det räcker inte. Vi behöver bygga nya stambanor för höghastighetståg i hela landet. 

 

I dag är vi nära kapacitetstaket på många av Sveriges järnvägar. Det gör det omöjligt att möta den ökade efterfrågan på resande som kommer med en växande befolkning. Dessutom leder det till ökade störningar när förseningar fortplantar sig genom tågsystemet. Nödvändigt underhåll uteblir eftersom det innebär alltför stora störningar att stänga av banor. Miljöpartiet vill bygga ny järnväg så att fler ska kunna resa på ett klimatsmart och hållbart sätt och för att avlasta befintliga spår och skapa ett mer robust järnvägsnät. När vi bygger ny järnväg ska den självklart byggas för moderna och snabba tåg.

 

Med höghastighetsjärnväg tar resan Göteborg-Stockholm 2 timmar och Malmö-Stockholm 2,5 timmar. Det är restider som gör tåget attraktivt och innebär att nästan alla väljer tåget framför flyget. De nya stambanorna för höghastighetståg kommer inte bara att gynna storstäderna, utan hela landet. När en rad städer, däribland Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping får stationer för höghastighetståg skapar det riktigt bra restider. Även mindre orter och landsbygd runt stationerna för höghastighetstågen gynnas då upptagningsområdet för en höghastighetstågstation är stort.

 

När det blir mer plats på spåren ökar inte minst möjligheten till regional tågpendling. Det gäller särskilt Göteborg-Alingsås där det är mycket trångt på spåret i dag. 

 

Höghastighetståg mellan Göteborg och Borås skulle underlätta och korta restiden för alla de pendlare som i dag åker buss mellan städerna. Vi kan också få mer godstransporter på järnväg och minska mängden lastbilar på vägarna. En avlastning av Västra stambanan är viktig så att ännu större godsvolymer kan gå på tåg från Göteborgs hamn, Skandinaviens största. Det blir lättare att göra nödvändigt underhåll för ökad robusthet och punktlighet. Med höghastighetståg kan fler välja att bo på en mindre ort eller på landet samtidigt som det går att jobba eller driva företag inom ett större område.

 

Med snabba tåg i Sverige underlättar vi också möjligheterna för fler att ta tåget ut i Europa. När Fehmarn-Bält-förbindelsen öppnar 2028 tar det 3 timmar mellan Malmö-Hamburg. Avstånden i tid mellan Göteborg och Stockholm och städerna i Europa krymper om vi bygger bort våra egna flaskhalsar i Sverige.

 

Snabb utbyggnad är avgörande för att höghastighetsjärnvägen ska ge den klimatnytta vi behöver. Det är också viktigt att den byggs för moderna, snabba tåg. Det är så vi får människor att vilja resa med tåg i stället för med flyg och bil. Samtidigt som vi investerar i höghastighetsjärnväg behöver järnvägen rustas upp och byggas ut i hela landet. Miljöpartiet vill därför att Sveriges nya höghastighetsjärnväg ska finansieras utanför den nationella transportinfrastrukturplanen så att den inte tränger undan viktigt underhåll och utbyggnad av befintlig järnväg. Det är viktigt att nödvändiga beslut fattas snarast för att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas i enlighet med vad som är överenskommet i Januariavtalet. 

 

Det är besluten vi fattar i dag som lägger grunden för morgondagens hållbara resande och ett fossilfritt välfärdssamhälle. 

 

Emma Berginger (MP)

Trafikpolitisk talesperson och ledamot i trafikutskottet

 

Ulrika Frick (MP)

Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden i VGR

 

Karin Pleijel (MP)

Oppositionsråd i Göteborg och 2:a vice ordförande i trafiknämnden