Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Det behövs en nationell standard för punktlighet

Västra stambanan är troligtvis det främsta exemplet på hur bristande statlig infrastruktur ger förseningar och störningar som påverkar hela landet, skriver de moderata regionpolitikerna Peter Hermansson, Carina Zachau och Kristoffer Tamsons.Foto: CSABA BENE PERLENBERG
I fjol såg vi hur Trafikverkets medel för järnvägsunderhåll tog slut redan i oktober på grund av en brand i Hässleholm, skriver de moderata regionpolitikerna Carina Zachau, Peter Hermansson och Kristoffer Tamsons.Foto: JENS CHRISTIAN
Kristoffer Tamsons (M) Ordförande SL och Svensk kollektivtrafikFoto: PRESSBILD
Peter Hermansson Ordförande Västtrafik (M)Foto: PETER WAHLSTRÖM / VGR
Carina Zachau Ordförande kollektivtrafiknämnden Region Skåne (M)Foto: JENS CHRISTIAN

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har fortfarande inte visat något ledarskap för att lösa den svenska järnvägens systemfel. Börja mät punktlighet med treminutersgräns, skriver de moderata regionpolitikerna Peter Hermansson, Carina Zachau och Kristoffer Tamsons.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För snart ett år sedan skrev vi i en debattartikel att utvecklingen på järnvägen måste vändas (GT 12/4-19). Då uppmärksammade vi att vardagen för resenärerna i SL:s pendeltågstrafik, på Västtågen i Västra Götaland samt på Pågatågen och Öresundstågen i Skåne präglas av nedfallna kontaktledningar, spårfel och signalfel som skapar förseningar i vardagen. 

Vi ställde en rad krav på regeringen om åtgärder som kunde vidtas för att minska förseningarna för tågtrafiken i regionerna. Tyvärr har väldigt lite hänt. Ännu har inte infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) valt att visa ledarskap och lösa den svenska järnvägens systemfel.

Infrastrukturministern har nu att ta ansvar för en dåligt fungerande järnväg som återkommande påverkar vardagsresande. Den som dagligen pendlar från Alingsås till Göteborg möter samma problem som en person som pendlar till Malmö från Lund, eller Södertälje till Stockholm. Förseningar till arbete, utbildning och fritidssysslor slår som hårdast mot just dem och i majoriteten av fallen beror förseningen på brister i den statliga infrastrukturen. Västra stambanan är troligtvis det främsta exemplet på hur bristande statlig infrastruktur - på en av Sveriges viktigaste järnvägar - återkommande ger förseningar och störningar som får följdeffekter i hela landet.  

Enligt branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik landar samhällets kostnader för förseningarna i kollektivtrafiken på hisnande 8,53 miljarder kronor. Förseningarna återfinns i hela Sverige, men framför allt är det ett problem i våra tre storstadsregioner. Två tredjedelar av kostnaderna drabbar nämligen våra regioner. Av totala 8,53 miljarder kronor i förseningskostnader landar 5,26 miljarder kronor på oss. Till detta kommer kostnaderna för inställda turer, ersättningstrafik, resegarantier och övertidsersättning till personalen. 

Infrastrukturministern stoltserar ofta om ökad punktlighet och satsningar på underhåll. Samtidigt såg vi i fjol hur Trafikverkets medel för järnvägsunderhåll tog slut redan i oktober på grund av en brand i Hässleholm. Det visar hur regeringen grovt underskattar järnvägens behov av underhållsarbete. 

Kanske beror underskattningen på att regeringen förlitar sig på missvisande statistik. Inom våra regioner mäts tågens punktlighet efter tre- och fyraminutersgränser. I Trafikverkets nationella mätningar finns däremot en femminutersgräns vilket innebär att statistiken ser vackrare ut än den vardag som just pendlaren från Alingsås faktiskt möter. 

För att regeringen ska kunna förstå förseningarnas konsekvenser krävs det att man beskriver verkligheten på järnvägen som den ser ut. Det behövs en ambitiös nationell standard för punktlighet. Börja mät punktlighet enligt den standard med treminutersgräns som flest resenärer trots allt reser i.  

Samtidigt finns mer att göra. Svensk Kollektivtrafik har identifierat en rad åtgärder för att minska kostnaderna för förseningar. Det handlar om följande:

Kapacitetsproblem och brister i den statliga infrastrukturen är den vanligaste orsaken till förseningar i tågtrafiken. Trafikverket behöver initiera en kartläggning av hela den statliga anläggningen för att skaffa sig bättre koll och kunna identifiera var flaskhalsar - såsom de på Västra stambanan - finns i nätet och hur de påverkar framkomligheten.

Det krävs också infrastrukturåtgärder som minskar störningskänsligheten. Till exempel borde regeringen nu prioritera byten av problematiska växlar, förbättra prioritering av tåg vid störningar samt bättre anpassa trafikupplägg utifrån banarbeten för att minska dessas påverkan på trafiken och på resenärerna i våra regioner. 

Samarbete mellan exempelvis regioner och Trafikverket måste förbättras genom avsiktsförklaringar eller samverkansavtal de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen som planerar och kör kollektivtrafiken.

Nu har Eneroth (S) fått två artiklar med förslag på åtgärder. Han kan själv välja fritt från listan av åtgärder och hjälpa oss att minska samhällets skenande förseningskostnader. Det är dags att släppa stoltheten och åtgärda problemen på järnvägen.  

 

Kristoffer Tamsons (M)

Ordförande SL och Svensk kollektivtrafik

 

Peter Hermansson (M) 

Ordförande för Västtrafik i Västra Götalandsregionen

 

Carina Zachau (M) 

Ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne