Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Det är dags för jämställda löner i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen skall inte ligga under jämförbara regioner i löneläge. Vi skall ha bort lönediskrimineringen på grund av kön, skriver Vänsterpartiet i VGR.Foto: SHUTTERSTOCK
Eva Olofsson (V), oppositionsråd i Västra Götalandsregionen.Foto: PRESSBILD
Jan Alexandersson (V), ersättare i VGR:s regionstyrelse.Foto: JÖRAN FAGERLUND
Carina Örgård (V), ersättare i VGR:s regionstyrelse.Foto: PRESSBILD

Västra Götalandsregionen skall inte ligga under jämförbara regioner i löneläge, skriver Vänsterpartiet i VGR.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag debatterar och fastslår regionfullmäktige 2020 års budget för Västra Götalandsregionen. En satsning på sjukvården behövs i ett läge där 10 000 personer har väntat mer än vårdgarantins 90 dagar på förstabesök och 9 000 personer köat längre än 90 dagar för behandling. 

 

Men icke. 

 

I det moderatledda styrets budgetförslag finns inga ökade resurser till sjukvården. De gör inte ens en uppräkning av budgeten utifrån att vi blir fler i Västra Götalandsregionen eller full kompensation för förväntad höjning av priser och löner. Detta i ett läge när alla akutsjukhusen kämpar med att klara sin budget för 2019 och besparingsförslagen avlöser varandra. Beslutet att tidigare års underskott inte skulle belasta sjukhusen utan skrivas av, som Vänsterpartiet och övriga oppositionen drev igenomdet  mot moderatledda styrets vilja, var helt nödvändigt.  

 

Det viktigaste för Vänsterpartiet är att invånarna får den vård de behöver och att vården är jämlik. Därför har vi en budget som ger kompensation för både ökade löner, priser och för att befolkningen växer. Det ger förutsättningar för långsiktighet och stabilitet. När alla andra partier hoppar över grundfinansieringen ger de sjukvården ett minusläge från start. Det moderatledda minoritetsstyrets överordnade mål är att hålla ekonomin i balans och deras budget saknar förutsättningar att ta sig an vårdens stora utmaningar.

 

För Vänsterpartiet är det självklart att hälso- och sjukvården behöver ökade resurser till förbättrade anställningsvillkor för sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal. Det måste till tillräckligt med personal för en hållbar arbetsbelastning och arbetsmiljö. Vi vill se kortare arbetstid för de med tyngsta jobben, som ofta också har obekväm arbetstid. Vi behöver höja lönerna. Arbetsvillkoren måste förbättras så att VGR kan behålla kunnig och erfaren personal för att öppna de stängda vårdplatserna och få bort den dyra bemanningspersonalen. 

 

Västra Götalandsregionen skall inte ligga under jämförbara regioner i löneläge. Vi skall ha bort lönediskrimineringen på grund av kön. Vi vet att det i nuläget skulle kosta runt 350 miljoner att åtgärda lönediskrimineringen. Därför avsätter vi riktade pengar till jämställda löner, liksom en låglönepott. För att klara sjukvårdens grundläggande finansiering, personalsatsningar samt satsningar på barn och ungas psykiska ohälsa och den nära vården räcker det inte att flytta om pengar. Det behövs ett tillskott och vi föreslår att regionskatten höjs med 30 öre för att kunna satsa 1,2 miljarder mer till sjukvården 2020 och så mycket som 2,4 miljarder mer 2022.  

 

Vi vill se en ökad satsning på att ge stöd till dem som lider av psykisk ohälsa, särskilt barn och unga. Första linjens psykiatri måste utvecklas och stärkas nu för att förebygga allvarlig psykisk ohälsa. Vården ska kunna bemöta dig som den du är. Det innebär att personalen ska ha HBTQ-kunskap, medvetenhet om hur jämlikhet och jämställdhet uppnås och kunna identifiera den som utsätts för våld. Att asylsökande och papperslösa ska ha samma tillgång till en god hälso- och sjukvård som alla andra är en självklarhet för oss.  

 

Klimatfrågan är den mest grundläggande av alla utmaningar som politiken har att lösa. Vi i Vänsterpartiet har föreslagit och fått med oss det moderatledda styret på att regionen ska vara initiativtagare till en koldioxidbudget. Den syftar till att vi, tillsammans med andra, ska göra det som krävs för att sänka koldioxidnivåerna till de löften vi avgett i Parisavtalet. Vi ger Miljönämnden extra resurser för att driva frågan. Kollektivtrafiken är ett av de områden som är viktiga för klimatet. Priset har betydelse vid valet av trafikslag och alla måste ha råd att resa. Vi vill frysa Västtrafiks biljettpriser på 2019 års nivå.  

 

Vänsterpartiet är det enda partiet i Västra Götalandsregionen som i 2020 års budget både har satsningar för framtiden och förslag på hur vi ska finansiera det. 

 

Eva Olofsson (V)

Oppositionsråd i Västra Götalandsregionen

 

Jan Alexandersson (V)

Ersättare i VGR:s regionstyrelse

 

Carina Örgård (V)

Ersättare i VGR:s regionstyrelse