Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dessa bolag borde Göteborg sälja

Marcus Kristiansson, ordförande Almega. Foto: PRESSBILD
Anna-Karin Hatt, VD för Almega. Foto: JOHAN JEPPSSON
Anders Lennhoff, regionchef Almega region Väst. Foto: PRESSBILD
Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega. Foto: JOHAN JEPPSSON

Almegas medlemsföretag upplever ofta Göteborgs Stad som mot- snarare än medspelare inte minst när det gäller medborgarnas valfrihet. Den nya koalition som nu ska styra Göteborg måste ta sig an en rejäl reformagenda, skriver ledande företrädare för Almega.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Göteborg har en stolt handelshistoria, ett fantastiskt geografiskt läge, ett starkt näringsliv och internationellt välrenommerade lärosäten. Med en befolkning på över en miljon människor har regionen unika möjligheter för ett blomstrande näringsliv. 

 

Men Göteborg har också stora utmaningar. En av dessa är förhållningssättet till konkurrens. Staden både bidrar till konkurrens genom de många kommunala bolagen och omintetgör densamma genom att effektivt stänga ute privata aktörer från flera andra områden. I november 2017 räknade Svenskt Näringsliv till att kommunen hade cirka 90 interna och externa bolag där man själv var hel- eller delägare. Det placerar Göteborg i en inte särskilt smickrande topposition i landet. Göteborgs nya styre måste nu snabbt ta tag i två huvudområden:

 

Göteborg måste sluta bedriva osund konkurrens genom sina kommunala bolag.

En av de viktigaste grundpelarna i ett demokratiskt styre är att kommunal verksamhet drivs i förvaltningar med god insyn. Så är det inte i kommunala bolag som ofta drivs utan insyn och inte sällan konkurrerar med privata bolag. I Göteborg är syftet med många av bolagen dessutom oklart, om man ser till kommunens egentliga uppdrag gentemot invånarna. 

 

För de privata tjänsteföretagen är den osunda konkurrensen kännbar. Vid flera tillfällen har det dessutom avslöjats att kommunala bolag bryter mot lagen om offentlig upphandling, vilket ytterligare snedvrider konkurrensen. Ett problem Göteborg delar med fler kommuner.

 

Det behövs en rejäl genomgång av alla kommunala bolag. Några exempel på bolag som skulle kunna säljas är Renova Miljö AB, Göteborgs Spårvägar Buss, Göteborgs Spårvägar Trafikantservice, Gotevent och Störningsjouren.

 

Göteborg måste utforma valfrihetssystemet så att det lockar etableringar av välfärdsföretag

Almegas medlemsföretag upplever ofta Göteborgs Stad som mot- snarare än medspelare, inte minst när det gäller medborgarnas valfrihet, eller snarare brist på valfrihet. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ger medborgarna möjligheten att välja och välja bort utförare. I LOV finns regler som ska värna denna valfrihet i fråga om omsorg, vård och arbetsmarknadstjänster.

 

Varje kommun och region bestämmer själva hur LOV-systemet ska utformas. Den kontext som Göteborgs valfrihetssystem sjösatts i skapar inte förutsättningar för att aktörer ska etablera sig och verklig valfrihet uppstå. Det måste finnas rimliga villkor och en långsiktig politisk stabilitet i ett valfrihetssystem för att företag ska vilja och våga etablera sig i kommunen och kunna leverera med bästa kvalitet. Så är det inte i dag. 

 

Därför har många företag valt att inte medverka i Göteborgs kommuns valfrihetssystem eftersom ersättningsvillkoren inte motsvarar åtagandet, kraven är alltför långtgående och det saknas stabilitet och långsiktighet i systemet. Främst är detta ett problem för göteborgarna som får färre alternativ att välja mellan. 

 

Bristen på konkurrens riskerar också att hämma utvecklingen av nya tjänster. Många innovationer i välfärdssektorn hade aldrig skapats om det inte varit för att företag som konkurrerar med varandra varit kreativa och utvecklat nya lösningar. Sådana innovationer i välfärden kan till exempel handla om att skapa äldreboenden med en viss språkinriktning eller för HBTQ-personer.

 

Den nya koalition som nu ska styra Göteborg måste ta sig an en rejäl reformagenda för att skapa ett friskt och blomstrande företagarklimat, inte minst för tjänstesektorn. Göteborgs och alla Sveriges tjänsteföretag kan och vill bidra genom att skapa ännu fler jobb både i kommunen och i hela regionen. Men ska det kunna ske krävs en sund marknad, fri konkurrens och politiker som fokuserar på rätt saker. 

 

Marcus Kristiansson

Ordförande Almega

 

Anna-Karin Hatt

Vd Almega

 

Anders Lennhoff

Regionchef Almega region Väst

 

Andreas Åström

Chef Påverkan och kommunikation Almega

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!