Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

De som ifrågasätter Västlänken anses vara kättare

Carina Bulić, samordnare Stoppa Västlänken Nu. Foto: PRESSBILD
Jan Jörnmark, docent och debattör. Foto: ROBIN ARON

Västsvenska Handelskammaren spikar upp sina väl valda fakta som teser på en kyrkport, skriver Carina Bulić och Jan Jörnmark i en debattreplik till Gunilla Grahn-Hinnfors.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Västsvenska Handelskammaren har den sista tiden utvecklat en debatteknik, där den gärna säger sig vilja diskutera regionens framtid. Förutsättningen är dock att kammarens företrädare allra först får bestämma vilka fakta som ska användas i debatten. Dessa ska sedan spikas upp likt teser på en kyrkport, där det också anges hur de får tolkas. Den som kommer med andra fakta eller tolkningar är kättare som sprider desinformation om Den Enda Sanningen. 

 

Gunilla Grahn-Hinnfors anklagar således på GT Debatt oss för att komma med flera felaktiga påståenden, utan att underbygga sina egna. Hon upprepar påståendet att kapaciteten ”förbättras kraftigt med Västlänken”. Men i rapporten hon citerar står det faktiskt inte så. I stället stöder den i många fall våra argument: Västlänkens kapacitet begränsas av anslutningspunkterna i Olskroken och Almedal (s 22) samt dessas upphov till nya korsande tågvägar (s 25-26). Följden blir att Västlänken endast klarar 12 tågpar/timme (s 54). I järnvägsutredningen var kapacitetskravet 18 tågpar/timme för att möjliggöra efterfrågad turtäthet. Alternativen utan station i Haga klarade det. 

 

Olskroken Planskildhet är endast avsedd för att ansluta Västlänken till befintliga banor (s 19). Den kan inte hantera fler spår från Västra Stambanan eller Bohusbanan. Svårigheten att trafikera Västlänken på ett robust sätt, ökad störningskänslighet samt att vissa tåg behöver bli kortare eller till och med utgå beskrivs på s 41-48.  Inget i rapporten ger stöd för ökad järnvägskapacitet. Trafikverket har själv endast angett att Västlänken ökar kapaciteten på Göteborg C ”men det innebär inte att det blir möjligt att köra fler tåg till Göteborg” (Trafikering Västlänken 2011-05-23). Riksrevisionen skriver också att: ”För att med Västlänken kunna bibehålla den trafik som den befintliga säckstationen på Göteborgs central i dagsläget kan hantera så krävs kompletterande investeringar som ännu inte är utredda eller beslutade.” (RiR 2012:21). 

 

Regionförstoringen är själva grunden för problemen, för glesheten är ojämförligt mycket större än i Stockholms- och Malmöregionerna. I ”Västsverige och den nya ekonomiska geografin” som var avgörande för att förankra Västlänken hade vår gleshet kraftigt underdrivits, men de felaktigheterna är numera tillrättade. Glesheten gör att alla trafiksatsningar når färre människor i Göteborgsregionen, vilket gör det extremt viktigt att välja rätt satsningar. Trots det fortsätter kammaren att förfäkta lösningar som hade setts som idealiska när Bay City Rollers toppade hitlistorna.

 

Carina Bulić

Samordnare Stoppa Västlänken Nu

 

Jan Jörnmark

Docent, skribent och fotograf

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!