Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

De rödgröna måste utlysa nödläge för sin klimatpolitik

Gustaf Göthberg (M), gruppledare för Moderaterna i Miljö- och klimatnämnden i Göteborg.Foto: MATHILDA STENHOFF
Möjligen är det dags att utlysa nödläge för regeringens klimatpolitik, då den misslyckats kapitalt med sitt klimatarbete, skriver Gustaf Göthberg.Foto: SHUTTERSTOCK

Debatten om ett klimatnödläge förundrar. Som förslaget är skrivet nu riskerar det skapa ett helt nytt kommunalt samhälls- och rättssystem. Att det inte verkar finnas någon som vet vad förslaget skulle kosta gör att idén borde slängas i komposten, skriver Gustaf Göthberg (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Politiska problem löses allra bäst med politiska lösningar. Utmaningar för samhällslivet ska konfronteras med sakinnehåll, reformer och politiska idéer i stället för symbolhandlingar och tomma ord. De pågående diskussionerna i Göteborg om att utlysa klimatnödläge tenderar att vara till men för stadens klimatarbete. 

 

För det första är det oklart vad ett klimatnödläge innebär. Argumentet att andra städer, i andra länder, utlyst klimatnödläge övertygar inte om att svenska kommuner blint ska ta efter. Den svenska kommunallagen gäller just svenska kommuner. Det är oklart om det överhuvudtaget är möjligt för en kommun att utlysa ett nödläge, särskilt som nuvarande lagstiftningar beskriver ett nödläge som ett läge i kris, krig eller krigsliknande tillstånd. Det befinner sig inte Göteborg i, lyckligt nog.

 

För det andra är förslaget om att utlysa klimatnödläge, med de punkter som konkretiserats i Göteborgsförslaget, skrivet på ett sätt som skulle skapa ett helt nytt kommunalt samhälls- och rättssystem. Förslaget innebär att alla stadens verksamheter får i övergripande uppgift att verka för att nå målet om 1,5 graders ökning. 

 

Därtill föreslås att Göteborgs Stad åtar sig att kompensera för det fall där andra städer och staten inte tar sitt ansvar. Så kan inte en kommun styras. Kommuner styrs av gällande rätt, lag, förordning och genom de årliga budgetbeslut som kommunfullmäktige har att fastställa. Därtill kommer regionala och nationella budgetar att förhålla sig till. 

 

Ett beslut om att utlysa klimatnödläge sätter denna process helt ur spel. Det bakbinder det folkvalda kommunfullmäktige och Göteborgs Stad på ett sätt som omöjliggör investeringar i välfärd, näringslivsklimat och trygghet. Förslaget om klimatnödläge innehåller heller inga beräkningar om ekonomiska konsekvenser. Ett beslut om att utlysa nödläge skulle inte bidra till god ekonomisk hushållning, vilket är av oerhörd vikt för Göteborgs Stad att fokusera på efter 25 år av S- och MP-styre. Bara med en sund ekonomi kan investeringar för klimatet och innovationer göras. 

 

För att kunna möta det klimathot som växer i såväl fara som betydelse behöver den nationella politiken läggas om. Sida vid sida med detta ska Göteborg fortsätta att ta ansvar. Redan nu har miljöpolitiken lagts om från enskilda, politiskt initierade dutt-satsningar, till att få till stånd en sammanhållen miljö- och klimatpolitik. Konsekvent och genomgående har de rödgrönrosa partierna stuckit åt olika håll i de konkreta förslagen. Men tillsammans, samtidigt och i samförstånd har de lagt fram en klimatpolitik som inneburit ineffektivitet, pekpinnar och kostnadsökningar. Vi har inte fått den klimatpolitik vi betalat för. 

 

Möjligen är det dags att utlysa nödläge för regeringens klimatpolitik, då regeringen under den mandatperiod som varit misslyckats kapitalt med sitt klimatarbete. Enligt Naturvårdsverket ökade Sveriges utsläpp under 2018. När Miljöpartiet har suttit vid statsrådstaburetterna med ansvar för svensk klimatpolitik har Sveriges möjligheter att nå klimatmålen radikalt försämrats. 

 

För att kunna möta det klimathotet behöver den nationella politiken läggas om. Sida vid sida med detta ska Göteborg fortsätta att ta ansvar. Alliansens reform för att skapa ett miljöledningssystem i staden är ett tydligt exempel på detta. Arbetet med att få till stånd fler solcellspaneler likaså. Investeringsbudgeten innehåller stora satsningar på lokal trädplantering. Det förstärkta arbetet med städning av parker, gator och torg för att förhindra plaster i hav och vattendrag ett annat.

 

Genom konkreta åtgärder tar alliansen ansvar för klimatarbetet. Det pågår ett arbete för att revidera det klimatstrategiska programmet. Stadens miljöprogram omarbetas. Det införs ett miljöledningssystem, som utreds och färdigställs under hösten 2019 av miljöförvaltningen. Det är konkret politik för klimatet – utan alarmism och symbolåtgärder. Det är en politik för ett hållbart Göteborg. 

 

Gustaf Göthberg (M)

Gruppledare för Moderaterna i Miljö- och klimatnämnden i Göteborg