Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

De rödgröna är ute och cyklar

Axel Josefson (M), vice ordförande i Trafiknämnden i Göteborg. Foto: JESPER ORRBECK
Hampus Magnusson (M), kommunalråd i Göteborg. Foto: JESPER ORRBECK

I stället för att underhålla det vi redan har, vill de rödgröna satsa på prestigeprakt som snabbt visar sig bli omöjliga att genomföra. Cyklisterna har inget att hämta i de rödgrönas misslyckade trafik- och cykelpolitik, skriver moderaterna Axel Josefson och Hampus Magnusson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den 13 mars behandlar Trafiknämnden arbetet kring Cykelstaden Göteborg. Trots att cykelstaden är ett av de rödgröna partiernas prestigeprojekt inom trafikpolitiken är läsningen dyster. Cykeltrafiken minskar samtidigt som antalet olyckor ökar och trots att stora medel lagts på investeringar i ny infrastruktur lyckas de rödgröna inte genomföra projekten.

 

Återigen visar det sig att den rödgröna trafikstrategin, där biltrafiken ska minska med 25 procent och cyklingen ska tredubblas till 2035 har misslyckats. Konsekvenserna blir inte bara försämrad tillgänglighet för bilister utan också för kollektivtrafik och cyklister. Medan bilister inte längre ges möjlighet att parkera i innerstaden och kollektivtrafikresenärer blir sittandes i köer på bland annat Åkareplatsen, får cyklisterna uppleva en ökad risk för olyckor i och med bristande underhåll av cykelvägarna. 

 

Skälet till det sistnämnda menar vi beror på att de strategiska valen som det rödgröna styret har valt inte har fungerat. Den primära satsningen har varit att kraftigt försöka bygga ut antalet cykelvägar och i sina investeringsbudgetar har man avsatt stora belopp för att realisera detta. Bristande ledning och styrning från den rödgröna majoriteten har dock medfört att stora delar av dessa cykelsatsningar inte har genomförts.

 

För att finansiera nysatsningar (som inte blivit av) har man samtidigt reducerat anslagen till drift och underhåll vilket har medfört att 60 procent av cykelvägarna i dag, enligt Göteborgs Stads trafikkontor, har en oacceptabel standard. Enligt trafikkontoret krävs det att ungefär 4 procent av ytan underhållsbeläggs varje år för att hålla cykelvägnätet i gott skick men de senaste två åren har bara ungefär 1 procent fått ny beläggning. Samtidigt visar Trafikkontorets statistik att 80 procent av cykelolyckorna i Göteborg är singelolyckor och hälften av dessa olyckor beror på bristande underhåll. Det är skrämmande siffror.

 

Vi tycker att hela trafikstrategin behöver göras om och i stället utgå från vad som är realistiskt att genomföra – nämligen att biltrafiken hålls på en konstant nivå och att trafikökningen tas i gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Precis det som också Göteborgs Stad kommit överens om tillsammans med Västra Götalandsregionen och övriga kommuner i Göteborgsregionen, i och med målbilden för Kollektivtrafiken 2020 som antogs för cirka 10 år sedan. För att nå det målet behöver samtliga trafikslag ha god framkomlighet i centrala Göteborg.

 

För att öka cyklingen i Göteborg behövs inte främst ny cykelinfrastruktur utan att vi underhåller och tryggar den infrastruktur som finns. Dessutom vill vi moderater se en satsning på säkra cykelparkeringar då vi vet att många känner otrygghet inför risken att cykeln blir stulen. Det handlar framför allt om säkra parkeringar vid kollektivtrafiknoder, vid alla större kommunala arbetsplatser och att de kommunala bostadsbolagen erbjuder bra cykelparkeringar för sina hyresgäster.

 

Den rödgröna majoriteten säger att de håller med oss och lovade redan 2015 att bygga ett stort ”torn” för parkerade cyklar på Drottningtorget. Men trots att löftet gavs för flera år sedan har projektet ännu inte blivit av utan kantas av förseningar– vilket man kunnat läsa om i media senast för några veckor sedan. Satsningen är tyvärr symptomatisk för de rödgrönas trafikpolitik: Hellre symboliska prestigeprojekt som sedan visar sig omöjliga att genomföra än att stegvis och pragmatiskt arbeta för en bättre trafiksituation för alla i Göteborg.

 

Alliansen har i sitt budgetförslag prioriterat drift och underhåll av cykelbanor framför investeringar i ny infrastruktur och vi satsar därför mer än de rödgröna. Vi anser att det är av yttersta vikt att vi först underhåller det vi har, framför att vi försöker bygga ny cykelinfrastruktur som sedan får förfalla. Framförallt blir det viktigt när bristen på personal och framdrift i nybyggnationsprojekt gör det svårt att få något färdigt. Då är det lättare att hitta resurser som kan underhålla det befintliga vägnätet.

 

Axel Josefson (M)

Vice ordförande Trafiknämnden och biträdande kommunalråd

 

Hampus Magnusson (M)

Kommunalråd i Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!