De äldre ska vara vårdens VIP-kunder

Helena Holmberg (L), kandidat till regionfullmäktige i VGR.
Foto: PRESSBILD

Liberalerna går till val på att alla ska få en husläkare på den egna vårdcentralen. Det är dags att höja sjukvårdens ambitioner, skriver Helena Holmberg (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ju äldre vi blir, desto större är sannolikheten att vi drabbas av mångsjuklighet och komplexa besvär – just sådant som svensk sjukvård historiskt har varit mindre bra på att hantera. Höjd vårdkvalitet för äldre är en av sjukvårdens huvudutmaningar. Alltför ofta har äldre hänvisats till långa väntetider på sjukhusens akutmottagningar, helt i onödan. Detta vill vi liberaler ändra på.


Liberalerna har tillsammans med Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen de senaste åren genomfört flera viktiga förändringar för att förbättra vården för de äldre. Hemsjukvårdsteam ska nu finnas i hela regionen. Det innebär att den kommunala vården och sjukvården samarbetar med ansvar för sjuka kroniker och äldre med flera diagnoser. Dessutom har vårdcentralerna fått ett förstärkt ansvar för dessa patienter. Vi liberaler vill också att äldre och multisjuka med stort vårdbehov ska kunna tas in direkt på vårdavdelning utan att behöva passera akuten.


I Göteborgs Stad har Liberalerna drivit på för ett införande av valfrihet i äldreomsorgen. Äldreomsorgen har en helt avgörande betydelse för många äldres livskvalitet, och äldre människor vill med självklarhet kunna styra över vilken hjälp de behöver och vem som utför den. Göteborgs Stad behöver också ta hjälp av fler aktörer, inte minst inom den ideella sektorn, för att erbjuda äldre den omsorg de behöver.


Nu är det är dags att höja sjukvårdens ambitioner ytterligare för ökad tillgänglighet och kvalitet i den nära vården och för en samlad spetskunskap om äldres hälsa, vård och livskvalitet. 


Den handlar om vårdcentralerna. Tack vare vårdvalet som infördes 2008 har alla kunnat välja vårdcentral och antalet vårdcentraler i regionen har dubblerats. Men det är fortfarande alltför svårt att få en tid och många träffar en ny läkare varje gång och behöver upprepa sin sjukdomshistoria om och om igen, vilket gör att akuten fortsätter att vara den naturliga platsen att söka vård på för många.


Liberalerna går till val på att alla ska få en husläkare på den egna vårdcentralen, en namngiven läkare som tar ett helhetsansvar för den enskildes vård och som har ansvar för att en patient får rätt vård i rätt tid. Detta sätt att organisera vården ser vi fungerar mycket väl i andra länder och kommer att göra mycket stor skillnad för många, men mest av allt för de äldre som behöver vård ofta.


Det handlar också om att utveckla den öppna specialistsjukvården. För det syftet utvecklar och bygger Västra Götalandsregionen nya specialistsjukhus i Göteborg: Angereds Närsjukhus, Lundby Närsjukhus samt Frölunda Specialistsjukhus som inom de närmaste åren ska flytta in i och expandera sin verksamhet i ett nytt och stort sjukhus i Högsbo. 


Vi liberaler vill inrätta ett Centrum för äldres hälsa i det nya Högsbo Specialistsjukhus. Vi vill att det nya sjukhuset ska få i uppdrag att utveckla vård för äldre till ett spetsområde. Här ska sjukvården samordnas med psykiatri specialiserad på äldre och med tandvården. Ett forskningscentrum om äldres behov, livskvalitet, vård och hälsa ska inrättas, och de som arbetar här ska kunna kombinera sin kliniska verksamhet med kvalificerad forskning. Ett Centrum för äldres hälsa ska också kunna fungera som en nära specialistinstans för husläkarna på vårdcentralerna och för den kommunala omsorgen. Det innebär ett helt nytt vårderbjudande, som utgår från hela människans kropp och själ.


I grunden handlar det om att se hela människan och inte bara se den äldre som en patient med flera olika diagnoser. Det är mycket vanligt att kroppsliga och psykiatriska tillstånd samvarierar. Vårt förslag grundar sig i slutsatsen att det inte är rimligt att tvinga patienter till fler besök på olika vårdinrättningar enbart på grund av att vi organiserar hälso- och sjukvården i stuprör.


Att få bli gammal är en förmån. Vi liberaler vill driva fram nytänkande, tillgänglighet och vårdutveckling med fokus på de äldres behov. De äldre ska vara vårdens VIP-kunder.


Helena Holmberg (L)

Kandidat till regionfullmäktige i VGR