Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Datasystem ska inte fatta beslut om skolplaceringar

Maria Nilsson (L), ordförande Liberalerna Göteborg och ledamot utbildningsutskottet riksdagen.Foto: OLA HEDIN
Det är vår förhoppning att Grundskoleförvaltningen i Göteborg ska kunna jobba snabbt med att lösa de akuta frågorna kring skolplaceringssystemet som återstår, skriver Maria Nilsson (L).Foto: SHUTTERSTOCK

Vi som politiker är ytterst ansvariga för att se till att problemen kring skolplaceringarna inte upprepas. Det arbetas nu hårt för detta. Samtidigt måste alla kommunala skolor vara attraktiva och fler skolor måste skapas där nybyggnation sker, skriver riksdagsledamoten Maria Nilsson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Skolan är Liberalernas viktigaste fråga. Ett av våra viktigaste uppdrag som politiker är att arbeta för att alla skolor i Göteborg är bra skolor där barn känner sig trygga och nyfikna att söka ny kunskap.

 

En fråga vi många gånger ställt oss under den gångna våren är: hur kunde skolvalet i Göteborg gå så fel?  Vi kan dock konstatera är att det är en kombination av orsaker på olika nivåer, problem med IT-stödet, kompetensluckor, bristande följsamhet i de direktiv som beslutats om och inte minst brist på skolplatser och skolor i de mest önskade områdena. Vi inser att bristande kommunikation lämnat såväl barn och föräldrar i stor frustration och stress. 

 

Vi som politiker är ytterst ansvariga och det är vår främsta prioritet att se till att alla förutsättningar är på plats för att detta inte ska upprepas. Under sommaren har en intern grupp i Liberalerna Göteborg arbetat för att identifiera åtgärder som behöver komma till stånd för att detta inte ska upprepas igen. Den gruppen har haft kontakt med föräldranätverket och tagit del av deras förslag. 

 

Att kunna välja sin skola är grundläggande för oss liberaler. Vi kommer inte att acceptera att de problem som funnits kring skolvalet under våren leder fram till att den möjligheten fråntas föräldrar och barn. Det skulle vara att ta gigantiska steg tillbaka i utvecklingen av skolan i Göteborg.

 

Under sommaren har många barn fått sina placeringar ändrade och fått skolplatser som bättre överensstämmer med sina önskemål. Vi måste dock vara ärliga; alla barn kommer inte att få sina förstahandsalternativ. I dagsläget återstår fortfarande ett antal placeringar att lösa. Vi arbetar hårt med att förvaltningen ska lösa dessa. Det innebär också att vissa lösningar måste få kosta.

 

Under 2021 kommer det att öppnas fem nya skolor. 2022 kommer ytterligare sex att läggas till listan. Från att beslut tas om att bygga en ny skola till dess att den kan öppnas för elever tar det flera år. Under lång tid försummande det tidigare rödgröna styret med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att fatta beslut som skulle leda till att nya skolor började byggas.

 

Det finns flera lagstiftningsfrågor som behöver rättas tills för att säkerställa att detta inte upprepas nästa år. Det kommer Liberalerna att ta upp i utbildningsutskottet i riksdagen. 

 

Följande behöver åtgärdas på kort sikt:

Datasystem kan stödja i beslut, men ska inte fatta beslut om något så viktigt som skolplaceringar. Därutöver måste det finnas en transparens kring vilka parametrar som matas in i ett datasystem för beslutsstöd.

Det ska vara tydligt vilka skolor som hänger ihop i ett system, så kallade skolspår, så att föräldrarnas val till förskoleklass innebär ett förvalt system, om man inte medvetet väljer något annat under skoltiden. Skolgången för barn måste vara förutsägbar.

Skolplaceringar för barn med särskilda behov eller föräldrar som har särskilda behov utifrån funktionsvariation, arbetssituation etcetera måste särskilt beaktas.  

Skulle storleken på en årskurs av barn bli stor för det planerade skolspårssystemet så ska kommunikation ske med föräldrarna i god tid, elever hanteras gruppvis och beslut om skolplaceringar fattas av kunniga tjänstepersoner med kunskap om aktuella elever.

Ska önskemål om skolplaceringar fungera bra krävs att också friskolorna finns med i systemet.

Förvaltningen och politiken behöver tillsammans lära av det inträffade och utifrån det förbättra kommunikationen framgent till både föräldrar och barn.

 

På längre sikt är det framför allt två åtgärder som måste prioriteras. Alla kommunala skolor måste hålla en så pass god nivå att de är attraktiva för föräldrar som bor i närheten och fler skolor måste skapas där efterfrågan finns och där nybyggnation sker. Det måste samtliga förvaltningar jobba hårdare med.

 

Det är vår förhoppning att Grundskoleförvaltningen ska kunna jobba snabbt med att lösa de akuta frågorna som återstår. Liberalerna Göteborg kommer att göra sitt yttersta under kommande år för att utveckla och förbättra skolan i Göteborg. 

 

Maria Nilsson (L) 

Ordförande Liberalerna Göteborg och riksdagsledamot från Göteborg samt ledamot i utbildningsutskottet