Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Därför vill Alliansen ta ansvar för Göteborg

Helene Odenjung (L), Jonas Ransgård (M), David Lega (KD) och Emmyly Bönfors (C) utgör Alliansen i Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Tiden för socialdemokratiskt förvaltande i Göteborg är över. Efter tjugofyra år med rödgrönt styre är problemen och utmaningarna många. Till skillnad från de rödgröna är vi förberedda, vi vill ta ansvar och vi vill leda Göteborg mot framtiden, skriver Alliansen i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alliansen vill lansera ett helt nytt sätt att styra Göteborg. Tiden för socialdemokratiskt förvaltande är över. 24 år med rödgrönt styre har skapat många problem. Alliansen står enad med ett gemensamt budgetförslag för nästa år och ett valmanifest med 99 punkter för de kommande fyra åren. Övriga partier har inte någon gemensam plan överhuvudtaget. De verkar tro att Göteborg är en lekstuga, men det är Sveriges näst största stad vi pratar om med en budget på 32 miljarder kronor.


Många göteborgare har det bra och känner framtidstro. Men tyvärr finns de som fastnat i utanförskap och arbetslöshet. Segregation, otrygghet och bostadsbrist breder ut sig. Alliansen i Göteborg har svaren och ett helt nytt ledarskap för Göteborg.


Gör upp med utanförskapet

Vår stad ska byggas ihop genom ökad frihet, öppenhet och respekt. Alla som kan ska jobba och andelen som lever på försörjningsstöd ska halveras. När fler kommer i jobb, lär sig svenska och bidrar till samhället, kan segregationen brytas. Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda måste bort. Kommunen ska erbjuda praktikplatser, lärlingsplatser, yrkesintroduktionsanställningar, nystartjobb, enkla jobb och vi vill även införa inträdesjobb. Nyanländas examina och yrkeskunskaper ska tillvaratas genom validering. Samhällsorientering ska utökas, fokusera på kunskaper i svenska och vara obligatorisk. Alla människor ska utifrån sina egna förutsättningar ta ansvar för den egna försörjningen och ta del av sina rättigheter och skyldigheter.


Kampen mot brottsligheten måste intensifieras

Orsakerna till kriminalitet ska bekämpas och avgörande är tidiga insatser med fokus på skola, jobb och bostäder. Unga i Göteborg måste få känna framtidstro. Alliansen tillför stora resurser för att stärka polisen under de kommande åren. För Göteborg har vi ett brett program med trygghetsskapande insatser. De som begår brott ska dömas och straffas.


En skola med fokus på kunskap

För att bygga ungas framtidstro måste kunskapsresultaten förbättras. Alliansen avsätter 540 miljoner extra under kommande mandatperiod för ökade kunskaper, studiero samt höjer lärare och rektorers löner. Tidiga insatser och extra stöd, skolakut, läxhjälp, lovskola och utökad undervisningstid ska erbjudas för att alla elever ska kunna nå sin fulla potential. Staden växer och det kommer behövas 530 nya klassrum fram till 2025. Det kräver att vi bygger nya skolor, att äldre skolor rustas upp och att det rekryteras ny personal.

Redan i dag saknas 470 förskoleavdelningar i Göteborg. Vi vill genomföra en kraftig expansion av förskolor och minska barngrupperna. Vi försvarar friheten att få välja förskola och välkomnar fristående förskolor att etablera sig.


Utan företag och nya bostäder stannar Göteborg

Goda villkor för företag och företagare ger tillväxt och jobb. Politiker skapar inte jobb, men ska underlätta för företagare att göra det. Företags- och näringslivsfrågorna behöver lyftas fram i Göteborg. 

Från 2020 och framåt ska det färdigställas 5 000 bostäder årligen. Fler hyres- och bostadsrätter, småhus, studentbostäder och bostäder för äldre ska byggas. När människor väljer att friköpa sina bostäder ska resurserna återinvesteras lokalt genom nybyggnation eller upprustning i området. Handläggningstiderna i byggprocesserna ska kortas, exploatörsdriven detaljplaneprocess och en öppen marknadsplats för marktilldelning införas. 


Vi vill ta ansvar 

Alliansen har politiken för att förbättra skolan, företagsklimatet, äldreomsorgen och tryggheten. Vi garanterar göteborgarna valuta för skatten och den välfärd de betalat för. Tillväxt, nya företag och jobb ger resurserna att satsa på skola, äldreomsorg och sjukvård. Det är så alliansen i Göteborg skapar framtidstro. 


Den som längtar efter nytt styre och förändring i Göteborg gör säkrast i att rösta på ett alliansparti. Vi är förberedda, vi vill ta ansvar och vi vill leda Göteborg mot framtiden.


Jonas Ransgård (M)

Helene Odenjung (L)

David Lega (KD)

Emmyly Bönfors (C)

Alliansen i Göteborg