Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Därför är det viktigt att göteborgare röstar

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Foto: PRESSBILD
Catrine Norrgård, chef för Göteborgs stads EU-representation i Bryssel. Foto: THIERRY MONASSE

Det finns inga särskilda EU-frågor, utan många av samma samhällsfrågor som städer måste hantera står även högt även på den europeiska agendan, skriver Katarina Areskoug Mascarenhas och Catrine Norrgård.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sedan Sverige gick med i EU, har EU-politiken mer och mer blivit inrikespolitik och berör därmed våra städer i högsta grad. Det är i stor utsträckning i städerna som EU-politiken blir verklighet och konkret.

Vi tänker kanske inte så ofta på den roll som EU spelar, men den har stor påverkan i vår vardag och den kommunala verksamheten i Göteborg. Det är kommunala tjänstepersoner i Göteborg – inte i Bryssel - som tolkar och tillämpar EU-regler om till exempel livsmedel, luftföroreningar, avfallshantering och när man gör upphandlingar.

 

EU:s framtid är beroende av städerna. Många städer satsar stort på innovation och att hitta nya samhällslösningar, till exempel genom egna klimatstrategier, som ligger mer i framkant än både den nationella och europeiska nivån. 72 procent av EU:s medborgare bor i städer och trenden är fortsatt urbanisering. Många städer i Europa står inför samma utmaningar och behöver hitta lösningar som bland annat leder till minskade klimatutsläpp, renare luft och åtgärder för att förebygga radikalisering och sociala klyftor. Men det är sällsynt att en enda stad har egna lösningar på samtliga problem – därför kan man lära mycket av varandra.

 

Det finns inga särskilda EU-frågor, utan många av samma samhällsfrågor som städer måste hantera står även högt även på den europeiska agendan när EU:s ledare träffas för att diskutera framtiden och när kandidater till Europaparlamentet debatterar. Om vi bryr oss om staden vi bor i, behöver vi rösta i valet till Europaparlamentet för att påverka framtidsfrågorna. Den nationella eller lokala nivån är varken tillräcklig eller effektiv för gränsöverskridande frågor i vår globaliserade värld.

 

För att komplettera EU-lagstiftningen på områden där vi inom EU har en samsyn om vilken riktning vi vill att utvecklingen ska ta, används finansiering som morot för att motivera städer att arbeta åt ett visst håll. En del av EU-budgeten går direkt till finansiering av stadsutveckling och innovationsarbete i städer. EU-projekt är tänkta att vara ett verktyg för städer att våga utveckla och testa lösningar, som sedan kan implementeras i hela stadens verksamhet och dessutom spridas till andra städer i EU. 

 

Den sociala pelaren har liknande syfte. Även om den inte riktar sig mot städerna, så är tanken att EU, genom att granska medlemsstaterna och koppla finansiering till principerna i pelaren, kan motivera till utveckling inom det sociala området och uppnå minskade sociala klyftor inom EU.

 

Globaliseringen påverkar Göteborg. Hur EU hanterar migration, klimat, handeln, konkurrensen om resurserna och digitaliseringen blir avgörande. EU är en beslutsnivå som kan hantera dessa gränsöverskridande utmaningar på ett effektivt sätt med gemensamma krafter. Därför är det viktigt för Göteborg, att göteborgare röstar i EU-valet!

 

Katarina Areskoug Mascarenhas

Chef för EU-kommissionens representation i Sverige

 

Catrine Norrgård

Chef för Göteborgs stads EU-representation i Bryssel