Dags för sextimmars arbetsdag

Daniel Bernmar (V), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Göteborg har hittat lösningen på de problem som finns på många arbetsplatser runtom i landet. Arbetstidsförkortning ökar hållbarheten. Om jobben blir fler minskar arbetslösheten, skriver Daniel Bernmar (V) på Vänsterns dag under Almedalsveckan på Gotland.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Arbetsvillkoren i välfärden är ofta tuffa och kollegerna för få. Det leder till att många blir sjukskrivna av stress eller andra arbetsrelaterade orsaker. Dessutom orkar inte många arbeta fram till pensionen. Det vill Vänsterpartiet ändra på, arbetsmiljön för de som arbetar i vår välfärd måste bli bättre. 


För att komma tillrätta med den tuffa arbetsmiljön har Vänsterpartiet och rödgrönrosa i Göteborg prövat flera olika lösningar. Bland annat att förkorta arbetstiden, infört mentorskap för nya medarbetare, gett personalen möjlighet att träna på arbetstid, höjt friskvårdsbidraget och bemanningen. 


Den mest framgångsrika lösningen har varit försöken med att införa sex timmars arbetsdag. Det har gjorts tre försök i Göteborg – ett på ett äldreboende, ett på en förskola och ett inom socialtjänsten. Det mest kända försöket genomfördes på Svartedalens äldrecentrum som fick internationell uppmärksamhet tack vare dess framgång. Resultaten av förkortad arbetstid blev nämligen mindre stressad personal, färre sjukskrivningar och mer nöjda äldre. Dessutom bekräftar både fackförbund och ledning att kvaliteten uppfattades som högre under försöket. 


Förkortad arbetstid är med andra ord ett effektivt sätt att få friskare personal och därmed minska sjukfrånvaron. Det är särskilt angeläget att förbättra arbetsmiljön på de arbetsplatser som har hög sjukfrånvaro. Det är exempelvis inte ovanligt att hemtjänstlag eller förskolor har en sjukfrånvaro på över 10 procent vilket givetvis är helt oacceptabelt. 


Inom välfärden är det dessutom vanligt att personalen arbetar ofrivillig deltid. Det kan både handla om att hinna med fritid och familj men också om att många inte orkar arbeta heltid. En majoritet av dem är kvinnor. Genom att förkorta arbetstiden blir det lättare för fler att försörja sig då en del av de ofrivilliga deltidsjobben blir heltidsjobb.


Att förkorta arbetsdagen till sex timmar skulle även ge fler arbetslösa jobb. Idag är många arbetslösa samtidigt som många andra arbetar, sliter ut sig och i förlängningen drabbas av långtidssjukskrivning. Genom att dela på jobben kan i stället fler hjälpas åt. Om jobben blir fler minskar arbetslösheten och en del av dem som får ett jobb kan komma in och hjälp dem som redan har ett. Så bygger vi ett mer hållbart arbetsliv!


Sex timmars arbetsdag är dock inte bara en reform som gynnar personalen. Genom att arbetsmiljön blir bättre blir personalen friskare, mindre stressad och får mer energi över till annat. Något som även blir positivt för de omsorgstagare, barn, elever och de invånare vi ger service till.  


Med lyckade försök i Göteborg och runtom i landet som bevis på att sex timmars arbetsdag fungerar vill Vänsterpartiet ändra heltidsnormen på nationell nivå. Snart har det gått 50 år sedan arbetstiden förkortades senast, sedan dess har landet blivit rikare men arbetstiden stått still. Det är därför hög tid att gradvis förkorta arbetstiden från åtta till sex timmars arbetsdag. 


Våra politiska motståndare på högerkanten hävdar att arbetstidsförkortning är omöjligt och för dyrt att genomföra. Samtidigt presenterar de inga egna förslag för att skapa ett mer hållbart arbetsliv eller få bukt med sjukskrivningarna. För Vänsterpartiet känns det självklart att satsa pengar på en reform vi vet fungerar. Om vi i stället fortsätter att stoppa huvudet i sanden kommer rekryteringsproblemen till välfärden bara att fortsätta att växa.


Argumenten för sex timmars arbetsdag är många och motargumenten få. Vi har bevisen för att det fungerar, så vad väntar vi på? Det är dags att bygga ett hållbart arbetsliv!


Daniel Bernmar (V)

Oppositionsråd i Göteborg