Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Dags för ett åtgärdspaket för hemtjänsten i Göteborg

Elisabet Lann (KD), kommunalråd Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Alliansen vill se över den ersättningsmodell som innebär att utföraren bara får betalt för den tid av arbetet som utförs hemma hos omsorgstagaren, skriver Elisabet Lann.
Foto: SHUTTERSTOCK

I Göteborg har hemtjänsten under många år kämpat med problem som påverkat såväl arbetsmiljön som kvaliteten och nöjdheten. Alliansen vill genomföra ett åtgärdspaket som ska minska stress och höga sjukskrivningstal, skriver kommunalrådet Elisabet Lann (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Hemtjänsten är en av välfärdens viktigaste uppdrag. I Göteborg har verksamheten under många år kämpat med problem som påverkat såväl arbetsmiljön som kvaliteten och nöjdheten. 


I mars 2014 fattades därför beslut om en mål- och strategiplan för att utveckla och förbättra hemtjänsten. Programmet, Attraktiv Hemtjänst, skulle genom förändrade arbetssätt och med hjälp av ny teknik göra det attraktivt att arbeta inom hemtjänsten samtidigt som omsorgstagaren skulle göras mer delaktig i planeringen och utförandet av omsorgen. 


I en nyligen presenterad rapport framgår att vissa delar av Attraktiv Hemtjänst aldrig genomförts ordentligt och att andra delar kommit av sig. Det saknas rutiner och förutsättningar för det arbete som skulle göra den enskilde mer delaktig. Samtidigt är utförarna nu mer detaljstyrda än tidigare. Förändringsarbetet har dessutom bidragit till allvarliga påfrestningar på arbetsmiljön med tekniska problem, minutstyrning och orealistiska scheman. Detta kan ingen vara nöjd med! 


I bland har det låtit som att inget görs för att åtgärda problemen. Men det finns gott om hjältar ute i verksamheterna som sliter hårt med att komma tillrätta med de bekymmer som hemtjänstens nya arbetssätt och nya ersättningsmodell fört med sig. Ett intensivt arbete har pågått under hela förra året och pågår fortfarande, med idéer om hur flera av de problem och brister som identifierats ska kunna lösas. Det framgår också tydligt i den rapport som presenterats för kommunstyrelsen.


Vi behöver möta upp den akuta situationen som resulterat i stress, oro och höga sjukskrivningstal bland personalen och oro bland brukarna. Därför har alliansen i Göteborg tagit initiativ till ett åtgärdspaket som i ett första steg ska minska stress och höga sjukskrivningstal, men som också tar ett bredare grepp om hemtjänstens utmaningar och öppnar upp för justeringar och förbättringar av det utvecklingsarbete som påbörjades redan i början av förra mandatperioden, men som i flera delar misslyckades i sitt genomförande. 


När den första ekonomiska uppföljningsrapporten presenteras i vår kommer kommunstyrelsen behandla frågan om hur statsbidraget ska fördelas. I det läget vill vi stå redo att kunna gå in med omedelbara åtgärder för att få ner sjukskrivningarna och höja kompetensen hos vikarier och timanställda. Därför vill vi ta fram en modell för stimulanspeng för att minska sjukskrivningarna. Ett sjukskrivningstal på drygt tio procent innebär ett stort behov av vikarier och timanställda som inte sällan saknar rätt kompetens, vilket i sig utgör ett arbetsmiljöproblem. Det innebär dessutom en försämrad kvalitet och ökade risker för omsorgstagaren. Därför vill vi även rikta kompetenshöjande insatser till vikarier och timanställda, vilket kan införas och ge resultat på kort tid. 


Därutöver vill vi utreda vilka justeringar som behöver göras av den tidigare planen för att vi på riktigt ska kunna nå målen om ökat inflytande och delaktighet för omsorgstagaren och en god arbetsplats för medarbetaren inom hemtjänsten. I nuläget har förändringsarbetet medfört alltför mycket onödig och dyr administration, för många korta besök och minutstyrning som inte tillåter oförutsedda händelser. Den som arbetat inom hemtjänsten vet att oförutsedda händelser är vardag. 


Vi vill samtidigt se över den ersättningsmodell som innebär att utföraren bara får betalt för den tid av arbetet som utförs hemma hos omsorgstagaren. Tanken bakom denna modell är god, men har fört med sig stora problem som vi måste komma tillrätta med. Det handlar bland annat om tighta scheman som skapar stress hos medarbetarna, om oro hos omsorgstagarna som undrar hur hög nästa faktura kommer att bli och om att avböjda besök inte ger någon ersättning till hemtjänstens utförare som ändå står med kostnader för personal. 


Om en majoritet i kommunstyrelsen är beredd att ställa sig bakom det föreslagna åtgärdspaketet finns det mycket goda förutsättningar för att en attraktiv hemtjänst ska kunna bli verklighet för både omsorgstagare och medarbetare i Göteborg.


Elisabet Lann (KD)

Kommunalråd Göteborg