Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dags att släppa sargen, Vägvalet

Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren. Foto: VASTSVENSKA HANDELSKAMMAREN

Västsverige behöver bättre infrastruktur, skriver Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé i en replik på Vägvalets debattartikel.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Näringslivet är beroende av bra vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Det borde Vägvalet förstå. Att som Vägvalet arbeta för färre investeringar till Göteborg och Västsverige är ett dåligt alternativ, inte bara för Handelskammarens medlemmar utan för alla som bor och verkar här. Att tro att Västsverige hade fått mer infrastrukturinvesteringar utan trängselskatt är om något att inte förstå hur statliga investeringar fungerar.

 

Jag vill komma med tre enkla förtydliganden. För det första så klagade jag inte på regeringens diss av Västsverige utan Trafikverkets. För det andra så har södra Sverige där höghastighetsbanan ska byggas lika hög eller högre befolkningstäthet än Frankrike. För det tredje så är sträckan Borås-Göteborg en del av höghastighetsjärnvägen, inte ett separat objekt, vilket Vägvalet skriver.

 

Däremot stämmer det att vi arbetar för ett flertal investeringar i Västsverige, men inte för att vi är en kravmaskin utan för att behoven är enorma. 

 

Det senaste decenniet har vi varit aktiva för bland annat E20 genom Skaraborg, E6 genom Bohuslän, E45 mellan Göteborg och Trollhättan, samt för den nyöppnade järnvägsbron över älven. Vi krävde en ny ”Tingstadstunnel” under Göta älv, som nu byggs. Hur stor vår roll har varit i dessa framgångar får vår växande medlemsskara avgöra, men de hade inte varit på plats om inte vi tillsammans med andra framfört behoven av och nyttan med dem.

 

I Trafikverkets nya 12-årsplan för nationell infrastruktur ingår inga satsningar på järnvägen Göteborg-Borås, på Bohusbanan eller till muddringen av Nordens viktigaste hamn. Alltför lite satsas på att lösa kapacitetsbristen på Västra stambanan. Vi räknar inte med att alla satsningarna blir verklighet direkt, men några borde rimligen byggas i närtid.

 

Att vi ska vi nöja oss med en enkelspårig järnväg från 1800-talet på sträckan Göteborg-Borås ter sig absurt, när Stockholm-Uppsala fick dubbelspår 1908 och nu föreslås få fyrspår. 

 

Att man i Stockholm inte inser att Göteborgs hamn är avgörande för hela landets export och import är beklagligt. Vi erkänner att vi, och andra företrädare, misslyckats med att tydligt förklara det för staten. Det visar behovet av att vi från Västsverige agerar gemensamt och med större kraft.

 

Nu måste vi alla släppa sargen och se framåt. Vi har en enorm utvecklingspotential med ett internationellt framgångsrikt näringsliv. Med rejäla satsningar på stadsbyggnad och infrastruktur kommer Göteborg även fortsättningsvis vara en fantastisk stad med nya jobb och ökad välfärd! 

 

Johan Trouvé

VD för Västsvenska Handelskammaren