Dags att samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete

Åsa Regnér (S, jämställdhetsminister.
Foto: GÖRAN JOHANSSON
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
Foto: PRESSBILD

I dag invigs den nya Jämställdhetsmyndigheten i Angered. Den kommer att göra stor skillnad i jämställdhetsarbetet. Verksamheten stärker arbetet mot ojämlikhet, skriver jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) och kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är kvinnors rättigheter. Denna självklarhet slog Hillary Clinton fast vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking för snart 23 år sedan. Sedan dess har jämställdheten fortsatt att gått framåt i Sverige och i världen, exempelvis på områdena utbildning och arbetskraftsdeltagande. Ändå finns det strukturer som kringskär kvinnors frihet som ständigt gör sig påminda – vare sig det är i en diskriminerande lönesättning eller genom mäns våld mot kvinnor. Genom att ta ett helhetsgrepp kring jämställdhetsfrågorna ska den nya Jämställdhetsmyndigheten, som nu startar upp sin verksamhet i Angered, samla och stärka insatserna för att bryta ojämställda och diskriminerande strukturer. 


En utgångspunkt för den nya myndigheten är ett förändringsarbete som får tydliga genomslag i praktiken. Arbete ska vara långsiktigt och strategiskt med förslag på skarpa åtgärder. Vi vill se resultat! Regeringen har tagit tydliga steg framåt – nu senast med förslaget om samtyckeslag. Med hjälp av den nya myndigheten ska det bli möjligt att göra ännu mer. 


Att den nationella myndigheten placeras i Göteborg är en styrka. Här finns en upparbetad infrastruktur inom jämställdhetsfrågorna. Det finns kompetens i mänskliga rättigheter och samverkan mellan civilsamhälle, kommuner, region, universitet, högskolor och näringsliv - en motor som aktivt främjar jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.


Jämställdhetsmyndigheten ska jobba brett och inkluderande. I detta skede finns tre aktuella problem: 


Hedersförtryck är ett oerhört allvarligt samhällsproblem som ofta, men inte uteslutande, drabbar unga kvinnor och hbtq-personer. Dess normer och värderingar är oacceptabla och ska bekämpas. Regeringen har gjort stora satsningar på arbetet mot hedersförtryck, bara under 2018 satsas 100 miljoner kronor särskilt på detta. Myndigheten kommer att arbeta för att ta fram kunskap och metoder för att arbeta våldsförebyggande bland pojkar och unga män som lever i en hederskontext. Göteborgs Stad arbetar intensivt med frågan, bland annat genom operativa insatser mot hedersförtryck och utbildning av medarbetare inom staden, där stadens samordnare mot hedersförtryck har en viktig roll.


Metoo-rörelsen har visat på omfattningen av sexuella trakasserier. Regeringen fortsätter stärka arbetet mot dessa övergrepp, har tagit initiativ till partssamtal för att förbättra situationen inom arbetslivet och har föreslagit lagändringar för att värna den ovillkorliga rätten till personlig och sexuell integritet. Att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier är en viktig del i myndighetens uppdrag. I Göteborg har ett gemensamt arbete med parterna inletts för att intensifiera insatserna mot sexuella trakasserier i arbetslivet. Utifrån den dialogen ska ett särskilt åtgärdspaket nu tas fram och genomföras. 


Regeringen förstärker tillsammans med Vänsterpartiet under 2018 arbetet mot mäns våld mot kvinnor - ett våld som påverkar både individen och hela samhället.


I Göteborg finns ett brett förebyggande arbete som involverar skola och socialtjänst och en nära samverkan med ideella aktörer som ger skydd åt utsatta. Under 2018 utökas kapaciteten när det gäller skyddade boenden. 


Det krävs en samhällsmobilisering för att bryta med förlegade patriarkala maktstrukturer. Det krävs politisk handling men också att vi var och en gör vår del – i vardagen, i mötet på jobbet, i skolan, på bussen. 


Eleanor Roosevelt (ordförande för FN:s första kommitté för mänskliga rättigheter) uttryckte det träffande en gång så här: ”Det är i vardagen (…) som människor söker rättvisa, lika möjligheter, och lika värdighet utan diskriminering. Om inte dessa rättigheter har en betydelse där, har de ingen större mening någon annanstans heller.


Jämställdhetsmyndigheten kommer inte att förändra allt, insatser behövs på alla arenor. Men den kan göra mycket. Myndigheten kommer att kunna bidra med ett strategiskt och långsiktigt arbete som gör verklig skillnad i människors liv och vardag. När myndigheten nu slår upp sina portar känns den viktigare än någonsin. Det är precis denna kraftsamling som det svenska jämställdhetsarbetet behöver.   


Åsa Regnér (S)

Jämställdhetsminister


Ann-Sofie Hermansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg


Fotnot. Följande stycke: Göteborgs Stad arbetar intensivt med frågan, bland annat genom samordnare mot hedersförtryck som ingriper operativt och som utbildat tusentals medarbetare inom staden" har ersatts med följande stycke på artikelförfattarnas begäran: "Göteborgs Stad arbetar intensivt med frågan, bland annat genom operativa insatser mot hedersförtryck och utbildning av medarbetare inom staden, där stadens samordnare mot hedersförtryck har en viktig roll."