Brott med hedersmotiv måste straffas hårdare

Helene Odenjung (L), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: ANNA SIGVARDSSON
Robert Hannah (L), riksdagsledamot för Göteborg.
Foto: Pressbild
Kristina Bergman Alme (L), 2:e v. ordförande i sociala resursnämnden, Göteborg.
Foto: MAGNUS GOTANDER

Det finns fortfarande tusentals tjejer och killar som Fadime i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld, skriver tre liberaler i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är 15 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far på grund av att hon ville leva sitt liv i frihet. 15 år senare har vi inte lyckats agera tillräckligt mot hedersförtrycket. Idag högtidlighålls minnet av Fadime i Göteborg. 

Organisationen Varken kuvad eller Hora undersökning i höstas visade att 78 procent av flickorna i undersökningen är hårt kontrollerade av sina familjer medan pojkar tillåts leva i frihet. Tusentals flickor och kvinnor födda och uppvuxna i Göteborg får alltså inte bli kära i vem de vill, de får inte umgås med pojkar, de riskerar bli bortgifta och familjen kontrollerar varje steg de tar. Så ser verkligheten ut för ett stort antal ungdomar i Göteborg. Parallellsamhällena med egna normer och regler om rättsskippning har tryckt undan rättsstaten och liberala värderingar.


Liberalerna tänker inte sitta på åskådarbänken medan hedersförtryck och radikalisering fortsätter öka i vår stad. Vi vet att kunskapen om hedersförtryckets mekanismer finns – vi måste använda kunskapen rätt.


Vägen till jämställdhet går via ett fungerande rättssamhälle och via myndigheter och politiker som klarar att stå upp för detta. På lokal nivå har Liberalerna igenom en kartläggning av hedersförtrycket i Göteborg. Den ska genomföras, men det räcker inte. Vi måste bryta boendesegregationen med fler bostadsrätter och ägarlägenheter i förorterna och stärka samhällets närvaro med fler poliser och stötta civilsamhället. 


På nationell nivå måste vi införa en straffskärpning som gör att brott med hedersmotiv alltid  ska bedömas som grovt. Då skulle brotten prioriteras högre i rättskipningen och offren få rättvisa. En tydligare signal skulle gå fram om att hederskulturer inte är acceptabla i Sverige. 


Vi måste införa en tydligare lag som skyddar minderåriga flickor från att tvingas leva i barnäktenskap och som förbjuder myndigheter att avstå från att hjälpa ”gifta” barn. Barn som kommer till Sverige ska veta att de också har demokratiska fri- och rättigheter.


Vi liberaler har ingen feministisk beröringsångest gentemot det hedersrelaterade förtrycket. Det är vår tids största jämställdhetsutmaning och vi får aldrig ge vika för hederskulturella yttringar eller dess närmste vän kulturrelativismen. Det finns fortfarande tusentals tjejer och killar som Fadime i Göteborg som lever under hedersförtryck och som utsätts för hedersrelaterat våld. Vi måste gå från ord till handling. Det går för sakta.


Helene Odenjung (L) 

Oppositionsråd och gruppledare i Göteborg  


Robert Hannah (L) 

Riksdagsledamot för Göteborg  


Kristina Bergman Alme (L)

2:e vice ordförande i sociala resursnämnden, Göteborg