Borgarnas politik tar inte hänsyn till barns rättigheter

Jenny Broman (V), oppositionsråd i Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Uppdrag Granskning uppmärksammar de konsekvenser som drabbat barnfamiljer efter att ny rutin för nödbistånd införts i Göteborg. Den samlade högern i Göteborg måste bekänna färg om barnens rättigheter, skriver oppositionsrådet Jenny Broman (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. SVT:s Uppdrag Granskning har i sitt senaste reportage uppmärksammat de konsekvenser som drabbat barnfamiljer efter att den nya rutinen för nödbistånd införts i Göteborg. Tyvärr är det inte ett reportage som gör att vi som politiker kan känna stolthet över hur våra invånare behandlats. Men det är inte Vänsterpartiet som ska skämmas.

För snart ett år sedan började Vänsterpartiet uppmärksamma den nya rutinen för nödbistånd som skulle börja gälla i alla stadsdelar från 1 maj förra året. Vi menade att den här typen av förändringar som rör barn borde vara ett politiskt beslut. Inte bara vi uppmärksammade den nya rutinen, det gjorde även tidningen Faktum och flera idéburna organisationer. Anledningen till reaktionerna var att den nya rutinen skulle få svåra konsekvenser för framför allt barnfamiljer. För oss var det självklart redan från början att den här formen av konsekvenser skulle uppstå. 

På grund av den stora bostadsbristen i Göteborg står många familjer utan bostad. Tidigare har man kunnat få stöd av socialtjänsten med bistånd i form av boende vid så kallad strukturell hemlöshet.  

Beslutet att införa rutinen togs av tjänstepersoner som en följd av en snålt tilltagen budget. Tyvärr ville de andra partierna inte lyssna på våra varningar när vi ville upphäva den nya rutinen. I stället för hjälp med boende får personer, som är hemlösa men saknar missbruks- eller psykiska problem, numera pengar i handen för att skaffa tak över huvudet i en vecka. Många av dessa är barnfamiljer, som nu med bara några dagars framförhållning får packa hela sitt bohag och flytta runt mellan vandrarhem och akutboenden. 

Att det borgerliga styret skär ner på välfärden och sociala boenden är kortsiktigt och fel väg att gå. Konsekvenserna av den här formen av politik blev tyvärr det vi befarade, ett hårt slag mot barnfamiljer. 

Sedan årsskiftet är barnkonventionen svensk lag. Enligt den ska barnets bästa prövas vid alla åtgärder och beslut som rör barn. Det gäller tydligen inte barn till föräldrar som är strukturellt hemlösa i Göteborg. För hur kan det vara barns bästa att behöva bo på olika typer av tillfälliga boenden och aldrig få en lugn stund. Reportaget som gjorts av Uppdrag Granskning visar tydligt att borgarnas politik inte tar hänsyn till barns rättigheter. Vissa boenden som barn hamnar på kan vara en direkt olämplig miljö för dem att vistas i. 

Barnkonventionen som lag ställer höga krav på beslutsfattare. Barn har rätt till en bostad, meningsfull fritid och skolgång. Genom att tvingas flytta runt till olika tillfälliga boenden åsidosätts dessa behov. Flera flyttar kan betyda uppbrott från skola, kompisar och fritidsintressen. Inskränkning av nödbiståndet riskerar därför få stora konsekvenser, framför allt för de barn som drabbas. De kan på grund av den här typen av hänsynslös politik få hela sin framtid slagen i spillror. Det är dessutom orimligt att barn ska behöva ta smällen när deras föräldrar drabbas av hemlöshet. 

Vi menar att även om kostnader för sociala boenden ökat som en konsekvens av bostadsbristen så är det inte ett tillräckligt argument för att genomföra försämringar av nödbiståndet. 

Grunden i en välfärdsstat är att det finns ett socialt skyddsnät som fångar upp när livet krisar. Att bli arbetslös, sjukskriven eller bara en skilsmässa kan göra att vi alla kan drabbas av hemlöshet. Då fyller socialtjänsten en oerhört viktig funktion. Att göra stora försämringar i socialtjänsten riskerar därför att drabba oss alla. Även om inte socialtjänsten är en bostadsförmedling, kvarstår faktum att kommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare. Efter de brister som framkommit i Uppdrag Granskning förväntar vi oss att övriga partier bekänner färg. Barns bästa är att få bo med sina föräldrar på en trygg plats. Allt annat är ovärdigt.  


Jenny Broman (V)

Oppositionsråd i Göteborg