Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Boende i Västsverige förlorare i migränlotteriet

Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet.Foto: PRESSBILD

Ansvariga landstingspolitiker i Västra Götalandsregionen måste börja prioritera migränvården, skriver ordföranden för Huvudvärksförbundet Anna Karin Wallberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Fler än 217 000 personer i Västra Götalandsregionen är drabbade av migrän i olika former och svårighetsgrad. De flesta kan med stöd och anpassad behandling från primärvården leva ett rimligt fungerande liv. En betydande andel lider dessvärre av så svår migrän eller huvudvärk att de är helt beroende av specialistvård. Det kan handla om kronisk migrän som innebär huvudvärk eller migrän mer än hälften av alla dagar i månaden. Det kan handla om Hortons huvudvärk som kan vara så intensiv att den drabbade själv slår sig i huvudet eller dunkar huvudet i väggen.

 

En bra behandling kan vara skillnaden mellan möjligheten att försörja sig själv eller inte. För dessa människor är vården fortfarande allt annat än jämlik, utan mer att betrakta som ett lotteri. Ett migränlotteri, där chansen till behandling kan skilja sig upp till fem gånger beroende på vilket landsting man bor i. En orättvis migränvård med stockholmare som vinnare och göteborgare och alla andra boende i Västra Götalandsregionen som förlorare. Nu måste stat och landsting agera.

 

Såväl Sveriges regering som landsting har ett uttalat mål om att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett var man bor i landet. Huvudvärksförbundet har genomfört en webenkät bland landets offentliga neurologmottagningar. Det var stora skillnader mellan klinikerna i vilken grad man återremitterar en person med svår migrän tillbaka till primärvården utan åtgärd. En av fem mottagningar svarade att de återremitterar de flesta (50 till 75 procent) av patienterna, medan en av tio svarade att ett fåtal (5 till 10 procent) patienter skickas tillbaka. 

 

Huvudvärksförbundet har dessutom tagit del av en rapport som uppvisar stora skillnader mellan landstingen i vilken grad personer med kronisk migrän får specialistbehandling. Rapporten bygger på analys av data från två av Socialstyrelsens register; Patientregistret och Läkemedelsregistret. Analysen visar att det kan skilja upp till fem gånger mellan två landsting i vilken grad patienter får behandling med en viss form av injektionsbehandling. 

 

Stockholms Läns Landsting och Västmanlands Landsting är de landsting där flest personer med kronisk migrän blev behandlade. Västra Götalandsregionen hamnar på tredje respektive sista plats. 

 

Att bo i fel landsting blir inget annat än en nitlott för många med kronisk migrän. Det går att göra något åt situationen. Regeringen och myndigheter måste reagera. Det har man gjort inom andra stora sjukdomsområden när man funnit geografiska skillnader i klinisk praxis som inte är medicinskt motiverade. 

 

Socialstyrelsen bör snarast ta fram motsvarande riktlinjer för migrän- och huvudvärksdiagnoser. Nationell samverkan för kunskapsstyrning (NSK) inom Sveriges kommuner och Landsting har som uppgift att verka för en jämlik vård genom nationella vårdprogram och kunskapsstöd. NSK bör aktivt stödja de regionala sjukvårdshuvudmännen i utvecklingen av migränvården, vilket med fördel kan integreras i deras kommande initiativ inom långvarig smärta. Det kan bland annat handla om stödjande system för adekvat huvudvärksdiagnostik i primärvården. Huvudvärksförbundets egna undersökningar visar att det i dag kan dröja åtta år för en person att få en migrändiagnos. 

 

Ansvariga landstingspolitiker i Västra Götalandsregionen måste börja prioritera migränvården. Det handlar inte minst om att ge verksamheten resurser till att erbjuda godkända behandlingar. Det kan inte vara rimligt att, som i dag, migrändrabbade tvingas betala ur egen ficka för behandling. En specialiserad huvudvärksenhet måste inrättas i regionen för de tusentals patienter med svår migrän och huvudvärk som i dag saknar vårdgivare med kompetens att hantera dem. I huvudvärksenhetens uppdrag bör även ingå att utgöra kunskapsstöd för primärvården i landstinget, eftersom underdiagnostiken är stor. Det går att göra alla till vinnare i en väl fungerande migrän- och huvudvärksvård, även i Västra Götalandsregionen.

 

Anna Karin Wallberg

Ordförande för Huvudvärksförbundet