Blunda inte för det som måste övervakas

Mattias Tykesson (M), fullmäktigekandidat i Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Brunnsparken i Göteborg.
Foto: Csaba Bene Perlenberg

Göteborgare och besökare i staden ska inte behöva titta sig över axeln, blunda eller hålla för näsan i de centrala delar av staden som tagits över av gäng och EU-migranter. De rödgröna vill dock inte ta de nödvändiga beslut som krävs för att ta tillbaka kontrollen över Göteborg, skriver ordningsvakten och M-politikern Mattias Tykesson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Gustav Adolfs torg. Brunnsparken. Lejontrappan. Kungsportsavenyen. Drottningtorget. Alla centrala platser i hjärtat av Göteborg där göteborgarna rör sig varje dag. Platser där man väntar på spårvagnen, tar en glass i solen eller möter upp vännerna för en kväll på stan i innerstaden i vårt vackra Göteborg.


Dessa platser är tyvärr också tillhåll för något helt annat. Det är platser för grupperingar av ungdomsgäng. Bänkar som helt ockuperats av EU-migranter med nedskräpning som följd. Platser för helt öppen och omfattande narkotikahandel, missbruk och fylleri. Passerar vi Gustav Adolfs torg på trappen upp mot maktens korridorer, möts vi alltsomoftast av doften från hasch. Unga män som helt enkelt sitter utanför Stadshuset och röker på och brukar diverse narkotikaklassade preparat. Innanför väggarna sitter Göteborgs styrande politiker under ledning av Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Man kan fråga sig om deras kommunalråd och tjänstemän blundar och håller för näsan när de går därifrån.


Jag blundar inte. Jag ser och möter problemen i city varje dag i mitt yrke som ordningsvakt. Det vi nu ser växa fram mer och mer i Göteborgs innerstad är inget nytt. Det har pågått i ett antal år, men dessvärre inte minskat även om vi gärna vill tro det när vi läser diverse inlägg i media från den styrande rödgrönrosa minoriteten. Vi läser dessutom ofta om alla de satsningar som görs och som de rödgröna säger sig vara mycket stolta över. Man säger sig arbeta aktivt med frågan.


Vad är att ”arbeta aktivt” med en fråga som så många göteborgare uppfattar som så viktig, när vi samtidigt ser att verkligheten är en helt annan än vid ett skrivbord innanför väggarna på Stadshuset i Göteborg? De satsningar som görs är uppenbarligen inte tillräckliga.


Bänkar och mötesplatser i all ära, men det krävs mer och annat än så. När Moderaterna tillsammans med allianspartierna tar upp förslag om fler trygghetsvakter i form av ordningsvakter och väktare i Göteborgs innerstad för att öka tryggheten, så blir svaret negativt. I stadsdelsnämnden Centrum behandlades nyligen en remiss på en motion från Liberalerna i kommunfullmäktige om fler trygghetsvakter i Göteborg. Förslaget föll inte ut positivt och röstades ned av de rödgröna i nämnden. Rädslan för trygghetsskapande åtgärder, som dessutom har befogenheter och utbildningar i att ingripa, är förvånansvärt hög när det egentligen är utvecklingen i centrala Göteborg som borde oroa de styrande politikerna.


Motiveringen till att avstyrka förslaget var i huvudsak att vakter inte skulle ersätta polisen. Alliansen är tydlig med att vakter på intet sätt skall ersätta polisen. Det är nämligen helt omöjligt. Både väktare och ordningsvakter har rapporteringsskyldighet till polismyndigheten vid ingripanden och åtgärder. Däremot så är trygghetsskapande åtgärder med vakter ett viktigt komplement för att göteborgarna och de som besöker Göteborg skall kunna känna sig trygga när de rör sig i staden, såväl dagtid som kvälls- och nattetid. Kan ordningen, tryggheten och säkerheten upprätthållas med enkla medel, så kan brott också förebyggas direkt på plats.


Ser vi till landet i stort så är polistätheten i Sverige den lägsta på tio år. Rekordmånga poliser lämnar i dag yrket samtidigt som rekordmånga utbildningsplatser vid polisutbildningen står tomma. Moderaterna föreslår 10 000 fler poliser fram till år 2024 med ökade resurser och betald polisutbildning. Dessvärre kan inte verklighetens Göteborg vänta till år 2024. Konkreta insatser behövs nu och helst i går. Att fortsätta blunda är att kapitulera för verkligheten.


Några av de konkreta förslag för ett tryggare Göteborg som Moderaterna föreslår är: Lokalt tiggeriförbud i Göteborg. Fler platser som förordnas enligt lagen om ordningsvakter, där patrullerande ordningsvakter kan sättas in. Kameraövervakning i city för ökad trygghet. 


Vår stad skall vara en trygg och vacker stad att besöka, leva och bo i. Man skall inte behöva titta sig över axeln och vara rädd i vårt Göteborg. Då är friheten inskränkt.


Mattias Tykesson (M)

Fullmäktigeledamot i Göteborg och kandidat till höstens val