Bli den historiske infrastrukturministern, Tomas!

Johan Trouvé, Vd för Västsvenska Handelskammaren.
Foto: HEIKE ANDERSSON
Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister.
Foto: ERIK SIMANDER/TT

Nya infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) kommer vara 100 år gammal när de nya stambanorna är färdigbyggda med nuvarande plan. Våga låna till finansiering av höghastighetstågen, skriver Västsvenska Handelskammarens Vd Johan Trouvé.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Välkommen som en av landets viktigaste statsråd, Tomas Eneroth (S)! Du kommer att vara infrastrukturminister när bygget av Sveriges nya stambanor inleds i höst då det första spadtaget på Ostlänken tas. Vill du åka på de färdigställda stambanorna måste du dock ha både tålamod och bra gener, ty med den nu aviserade utbyggnadstakten dröjer det till år 2066 innan banorna är fullt utbyggda. Då är du 100 år och det är förstås en utbyggnadstakt som inte duger. De länder och regioner som vi konkurrerar med kommer inte att vänta till år 2066 på att genomföra sina nödvändiga infrastrukturinvesteringar.


Du kan bli den infrastrukturminister som driver på för ett historiskt beslut i riksdagen att så snabbt som möjligt färdigställa hela höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Göteborg samt Malmö. 


Det bästa alternativet är att låna till finansiering. Om staten lånar till hela investeringen på 230 miljarder kronor så skulle den offentliga skulden i Sverige öka till 47 procent av 2016 års BNP. Detta är långt under EU:s riktlinjer som förordar en offentlig skuld under 60 procent av BNP. Att räntorna är historiskt låga stärker argumentet att det nu är klokt att låna till investeringar. Den marginellt ökade skulden skulle vägas upp av att vi på tillgångssidan får ett järnvägssystem planerat och byggt för resor på 2000-talet, inte 1800-talet.


Lånefinansiering skulle frigöra medel till att bättre underhålla den nuvarande infrastrukturen som får allt sämre standard. Det kommer att underlätta framtida godstransporter till och från Göteborgs Hamn. Satsningen skulle betyda oerhört mycket för Västsverige, den region som går starkast i landet. Den kris vi står inför nu är en enorm brist på kompetens. För att motverka den måste vi utvidga arbetsmarknaden och förbättra internationella transporter.


Vi ser ingen avmattning, utan snarare en ännu starkare tillväxt bland våra världsledande företagskluster: Fordonsindustrin med alla underleverantörer, stadsutveckling med bygg och anläggning, life science, rymd- och flygindustri, kemiklustret, textil-design-mode, handelshusen, den stora maritima sektorn, transporter/logistik samt även de skapande företagen inom reklam, arkitektur, konst och musik. 


Trafikverkets plan för Västlänken har nu i juni vunnit laga kraft. Enligt plan skall den vara färdig i sin helhet 2026. Till dess vore det en enorm tillgång om järnvägen var färdig till Landvetter Flygplats och till Borås. En modern internationell flygplats är beroende av en modern järnvägsförbindelse.


Göteborg–Borås är landets tredje största pendlingssträcka, som i dag har en järnväg med museistandard. Hade de som pendlar mellan Stockholm och Uppsala haft lika dålig standard på järnvägen så hade den resan tagit 68 minuter i stället för dagens 36 minuter. Med en modern järnväg skulle pendlare mellan Göteborg och Borås spara 5,5 arbetsvecka i tid årligen.


När Göteborg/Borås kopplas tätare till Jönköping och Linköping/Norrköping så ritas kartan fullständigt om, för denna tätt befolkade del av Sverige. Med restider på cirka två timmar mellan Stockholm och Göteborg skulle en höghastighetsjärnväg kopplat samman närmare fem miljoner människor. Halva Sveriges befolkning.


Lycka till Tomas, du har drygt ett år på dig att sätta framtida spår av din tid som infrastrukturminister. Nu är tiden inne för ett historiskt beslut. Aldrig tidigare har Sverige tagit en så genomgripande investering över årsbudgeten, utan man har vågat låna. ”En anläggning som ska användas i 100 år ska inte betalas av en enda skattebetalargeneration”, som en klok journalist uttryckte det.


Alliansen lanserade tanken med Sverigebygget för tre år sedan i Almedalen. Så med rätt upplägg och en klok finansiering så borde ett blocköverskridande beslut vara möjligt. Det är vad som behövs i dessa tider! Dessutom har din kollega Magdalena Andersson (S) utlovat en färdig järnväg mellan Göteborg och Borås till 2030, så henne har du på din sida.


Går det bra för Västsverige så går det bra för hela landet! Stå på dig Tomas!


Johan Trouvé

Vd för Västsvenska Handelskammaren