Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bernmars fantasi far med osanning

Elisabet Lann (KD), ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg. Foto: KD GÖTEBORG

Alliansen i Göteborg har ökat det kontanta stödet till föreningarna, inte minskat, som Daniel Bernmar (V) hävdar, skriver Elisabet Lann (KD) i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vänsterpartiets oppositionsråd Daniel Bernmar skriver av sig sin frustration i modern fake news-stil, kör sedan lite copy-paste och sluggar vilt med samma textrader på debattsidorna i både GT och GP. Det är underhållande läsning men det är synd att Bernmar slarvar med sanningen. Politiker från alla partier – i ledning och i opposition – har ett ansvar för att inte undergräva förtroendet för politiken. Att kolla fakta och hålla sig till verkligheten är en bra start. 

Utifrån hur det faktiskt ligger till kan vi föra ett konstruktivt samtal, eller till och med en hård debatt, om varför vi landar i olika ställningstaganden. Om varför vi prioriterar olika – fastän vi ofta har samma mål. Jag tänker inte utmåla mina meningsmotståndare som dumma eller onda. Vi bygger våra analyser på olika principer och ideologisk grund. Men ambitionen att bidra till ett gott samhälle för alla, den delar vi. Det är synen på hur det görs bäst som skiljer sig åt.

 

Flera av de besparingsåtgärder som Bernmar nämner rör beslut i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg. Några av de uppräknade åtgärderna finns dock bara i Bernmars fantasi. Alliansen har ökat det kontanta stödet till föreningarna, inte minskat, som Bernmar skriver. Föreningarnas insatser för barn och unga är ovärderliga. Föreningslivet bidrar, genom sin frivillighet och mångfald, med mervärden som inte går att återskapa i kommunal regi. Därför måste det kontanta stödet till ett fritt föreningsliv vara prioriterat för Idrotts- och föreningsnämnden. 

 

Den simundervisning som erbjuds skolorna utan kostnad, som enligt Bernmar ”är ett minne blott”, den pågår för fullt. Däremot vill alliansen i Idrotts- och föreningsnämnden rikta insatserna dit de mest behövs. Det finns stora skillnader i simkunnighet mellan olika stadsdelar – något som vi också får bekräftat när vi ser vilka skolor som utnyttjar möjligheten till avgiftsfri simskola. Därför kommer vi att föreslå att den avgiftsfria simundervisningen ska rikta sig till de skolor och områden där behoven är som störst. När resurserna är begränsade anser alliansen att det är rätt att prioritera de barn som löper störst risk att inte klara skolans krav på simfärdighet.

 

Fritt inträde till simhallar för barn och unga mellan 6 och 16 år på vissa tider har vi däremot valt att prioritera bort. Inte för att det är dåligt med fritt inträde. Utan för att vi inte tror att barn och unga kommer tacka oss för att de i alla fall fick bada gratis på badhus under uppväxten när de i framtiden tvingas ta konsekvenserna av den skuld som det forna rödgrönrosa styret byggt upp under en mångårig ansvarslös lånefest.

 

Elisabet Lann (KD)

Ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg