Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Behåll Sahlgrenskas viktiga lungavdelning

Sveriges största lungenhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset lägger ner sin slutenvårdsavdelning, skriver Ann-Christine Andersson och Karin Greenberg Gelotte. Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Ann-Christine Andersson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg (S) Foto: PETER WAHLSTRÖM
Karin Greenberg Gelotte Sjukvårdspolitiker 1999—2013 Västra Götalandsregionen (S) Foto: PETER NILSSON

Hur kan start eller nedläggning av viktiga enheter vara delegerade så att politisk insyn saknas?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sveriges största lungenhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset lägger ner sin slutenvårdsavdelning. Personalen varslades för en vecka sedan och blev uppmanade att söka andra tjänster. Beskedet till personalen är att detta är en tillfällig åtgärd. 

 

Stängningen motiveras med bland annat dålig ekonomi. Men saknas pengar på Sahlgrenska så finns det pengar i regionens centrala kassa.

 

Det sägs att avdelningen skall öppna igen om ett och ett halvt år. Men det blir enklare sagt än gjort. Läkarna finns kanske kvar, men högt specialiserad lungsjukvård kräver också specialutbildade och erfarna sjuksköterskor. De sitter inte hemma och väntar på att deras avdelning eventuellt öppnas igen.

 

En nystart för slutenvårdsenheten om ett och ett halvt år innebär alltså att ny personal måste rekryteras och utbildas. Vilket slöseri med skattemedel!

 

Men vad gör man på denna enhet? Vilka är patienterna? 

 

Här finns gravt sjuka KOL-patienter, svårt sjuka och döende lungcancerpatienter, patienter med lungkollaps, gravt sjuka fibrospatienter, patienter med lungsäcksinflammation, patienter med emfysem, cystisk fibros, grav astma, tbc med mera.

 

Enligt personalen har avdelningen mer än 100 procents beläggning, vilket betyder att det alltid är överfullt. När det är fullt får man låna sängplatser på andra avdelningar. Dessa patienter behandlas av lungklinikens läkare men sköts av befintlig omvårdnadspersonal. Visserligen inte helt optimalt, lungklinikens sjuksköterskor har specialutbildning som andra sjuksköterskor saknar, men i brist på lungplatser finns inte mycket att välja på. Vad händer nu?

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är göteborgarnas och hela regionens specialistsjukhus. Beslutet verkar ha fattats i tysthet och väcker helt berättigat en hel del frågor. 

 

Det är ytterst direktören, enligt den delegationsordning som SU styrelse antagit, som kan besluta om vilka besparingar som i vissa fall kan genomföras utan att behöva informera eller diskutera med de ytterst ansvariga politikerna i vare sig presidiet eller styrelsen på Sahlgrenska eller den politiska beställarnämnden (hälso- och sjukvårdsnämnden). Hela styrningsprocessen är något förvirrande. 

 

Hur kan start eller nedläggning av viktiga enheter vara delegerade så att politisk insyn saknas? 

 

Enligt regionens egen hemsida kan inte övergripande organisationsförändringar eller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet delegeras utan dessa beslut ska fattas av styrelsen.

 

Vilken roll har då den politiska ledningen? 

 

Västra Götalandsregionen styrs i dag av Moderaterna. Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. 

 

Socialdemokraterna, det största partiet i Västra Götalandsregionen, är i opposition. 

 

Tidigare fanns rutiner där politiker i olika partier, i majoritet och i minoritet, informerar varandra och diskuterar större åtgärder innan beslut fattas. Men här har det gått väl fort och demokrati finns tydligen inte riktigt med på agendan. 

 

Eller trodde man att ingen skulle bry sig, att ingen skulle märka når lungavdelningen slår igen? Är patienterna för svaga för att höras i mediebruset? Och om detta lyckas, vilken enhet står på tur nästa gång för att i tysthet läggas ner?

 

Samtidigt som sjukhuset är underfinansierat har regionledningen centralt ett positivt ekonomiskt resultat. Vi socialdemokrater anser att det är det moderatledda regionstyret som har ett ansvar för att ge sjukhuset rimliga förutsättningar att klara av att ge vård också i tuffa ekonomiska tider. Vi förväntar oss ett tydligt ledarskap!

 

Ann-Christine Andersson (S)

2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg

 

Karin Greenberg Gelotte (S)

Sjukvårdspolitiker 1999—2013 Västra Götalandsregionen