Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Begränsa konflikträtten i vissa situationer

Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson. Foto: FREDRIK WENNERLUND
Lars Hjälmered (M), näringspolitisk talesperson och riksdagsledamot från Göteborg. Foto: PRESSBILD
Foto: GÖTEBORGS HAMN

Inför en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder så att oskyldiga företag och arbetstagare inte ska drabbas av arbetsmarknadskonflikter. Den svenska modellen kan inte urholkas av oreglerade stridsåtgärder, skriver moderaterna Elisabeth Svantesson och Lars Hjälmered.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ansvarstagande parter har länge säkerställt att Sverige har en god omställningsförmåga och en god konkurrenskraft. I ett internationellt perspektiv har vi få konfliktdagar och reallönerna har ökat under lång tid. Men samtidigt finns exempel på när den frihet som parterna fått används på ett sätt som undergräver den svenska modellens legitimitet – såsom i fallet med den utdragna konflikten i Göteborgs Hamn. När Sveriges konkurrenskraft och svenska jobb sätts på spel måste vi som politiker agera. Därför kommer Moderaterna i ett förslag till arbetsstämman i oktober att föreslå att rätten att vidta konfliktåtgärder i vissa situationer ska ses över.

 

Den svenska modellen innebär att löner och andra anställningsvillkor i huvudsak bestäms genom kollektivavtal. På så sätt ges större möjlighet till flexibilitet och lösningar som är anpassade till olika branschers särskilda villkor. Rätten att vidta stridsåtgärder är central – förhandlingar om kollektivavtal förs under hot om att vidta stridsåtgärder som yttersta påtryckningsmedel. En viktig anledning till att träffa avtal är att det medför ett förbud mot stridsåtgärder och därmed ger arbetsfred i de allra flesta fall.

 

Fallet med Göteborgs hamn är ett exempel på när det inte räcker med kollektivavtal. Det hänger samman med att facket som vidtar stridsåtgärder, Hamnarbetarförbundet, inte är part till det kollektivavtal som arbetsgivaren APM Terminals tecknat. Då är rätten att ta till stridsåtgärder näst intill obegränsad. Även regeringen har konstaterat att det är ett problem att ansvarstagande arbetsgivare i dessa fall drabbas av konflikter. Dessvärre agerar man på tok för långsamt. En utredning i frågan ska vara klar först i maj nästa år – därpå följer ytterligare beredning. Under tiden fortsätter Göteborgs hamn att blöda med stora skador för både svensk industri och ekonomi. Även om det för tillfället råder arbetsfred så finns hög risk att konflikten trappas upp igen. Vi menar därför att just denna fråga måste snabbutredas. 

 

En besläktad fråga är rätten att vidta sympatiåtgärder, som är ett avsteg från huvudprincipen om ett kollektivavtals fredsverkan. En sympatiåtgärd är en stridsåtgärd som vidtas till stöd för en annan parts stridsåtgärd. I Sverige är det framför allt ett vapen för arbetstagarsidan. Syftet kan vara att sätta press på arbetsgivaren i huvudkonflikten att teckna kollektivavtal eller att påverka pågående kollektivavtalsförhandlingar. Ur ett europeiskt perspektiv är de svenska reglerna gällande sympatiåtgärder särskilt tillåtande, eftersom det inte ställs något krav på att åtgärden ska avse en part som kan påverka huvudkonflikten eller är kopplad till den på något sätt. Både i Danmark och i Norge finns det exempelvis krav på ett visst samband eller viss intressegemenskap.

 

Ur ett moraliskt perspektiv är det ofta svårt att motivera varför en part som överhuvudtaget inte har med huvudkonflikten att göra ska drabbas. För svenska företag innebär det dessutom en konkurrensnackdel jämfört med företag i andra länder där sympatistrejker är förbjudna eller starkt begränsade. För att värna arbetsfreden och för att oskyldiga företag och arbetstagare inte ska drabbas av en konflikt vill Moderaterna därför införa en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder. Det innebär krav på att åtgärden måste stå i rimlig proportion till det man vill uppnå, vilket innefattar någon form av koppling eller intressegemenskap med den ursprungliga konflikten.

 

Sverige ska ha en rättvis arbetsmarknad. Moderaterna värnar goda villkor för de som jobbar, sliter och gör rätt för sig. Rätten att vidta stridsåtgärder är en viktig del i att uppnå detta. Den rätten måste fortsatt vara stark – men den kan inte vara helt obegränsad. För då riskerar den svenska modellen att avvecklas i stället för att utvecklas. 

 

Elisabeth Svantesson (M)

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

 

Lars Hjälmered (M)

Näringspolitisk talesperson och riksdagsledamot från Göteborg

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!