Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Begränsa antalet medarbetare per chef

Jenny Broman (V), oppositionsråd i Göteborg.Foto: PRESSBILD
Göteborgs stadshus.Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Det är ingen slump att det är inom äldreomsorg, förskola och funktionsstöd som sjukfrånvaron är högst i Göteborg, skriver oppositionsrådet Jenny Broman (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Coronapandemin har gjort det tydligt att det finns brist på resurser, bra arbetsvillkor och förutsättningar för personalen i välfärden. Exempelvis har Göteborg en stor andel timavlönade i äldreomsorgen vilket fått konsekvenser för smittspridningen. Dessutom är ofta personalgrupperna stora vilket sätter stor press på enhetscheferna. 

 

Redan innan pandemin bröt ut konstaterade Vänsterpartiet att det råder ojämlika villkor för chefer i Göteborg. Vi uppmärksammade särskilt att chefer i kvinnodominerade sektorer såsom äldreomsorg har svårare förutsättningar än exempelvis chefer i tekniska branscher. 

 

Enhetschefer inom äldreomsorg och andra välfärdsområden har ofta upp till dubbelt så många medarbetare jämfört med kolleger inom andra områden i kommunen. Vissa chefer ansvarar för uppemot 50 medarbetare samtidigt som de också ansvarar för själva verksamheten. Det är ett nästintill omöjligt uppdrag.

 

När chefer ansvarar för stora personalgrupper får det konsekvenser för personalen. Flera studier visar att det finns samband mellan antal medarbetare per chef och hög personalomsättning, mindre möjlighet att påverka på sin arbetsplats och hög sjukfrånvaro. Det är alltså ingen slump att det är inom äldreomsorg, förskola och funktionsstöd som sjukfrånvaron är högst. 

 

Allt för många medarbetare säger ”min chef ser inte vad vi gör ”. Det är antagligen sant. Ofta dränks enhetschefer i administrativa bördor, kontroll och uppföljningsrapporter. Samtidigt behöver de hantera samtal med de äldre och anhöriga, gå på en mängd möten, hålla koll på lokaler och annat för att få arbetet att flyta. Att samtidigt hinna vara en närvarande chef för kanske 50 anställda är en ekvation som inte går ihop. 

 

Det är bra att det finns många anställda i välfärden och äldreomsorgen. Faktum är att det till och med behövs fler. Men Vänsterpartiet menar att det är avgörande att det också anställs fler enhetschefer. Det är bara fler anställda tillsammans med tillräckligt många chefer som kan säkra en äldreomsorg med god kvalitet och en bra arbetsmiljö för personalen. 

 

Fackförbundet Vision har länge lyft att chefer inom äldreomsorgen har en svår situation och ansvarar för ett för stort antal medarbetare. För att förbättra villkoren och stärka förutsättningarna för ledarskapet vill de att kommunerna ska sätta ett tak om max antal medarbetare för chefer. Det är en åsikt Vänsterpartiet delar. Redan förra året föreslog Vänsterpartiet att Göteborgs Stad ska sätta ett riktvärde för max antal medarbetare per chef till 25.

 

Självklart räcker det inte att bara sätta ett tak för antal medarbetare per chef för att lösa äldreomsorgens problem. Exempelvis är det också viktigt att avlasta enhetschefer med administration, se över hur många geografiska verksamheter en chef leder och se över vilka andra stödfunktioner som behövs. En annan avgörande faktor för att stärka ledarskapet är att de får tillräckligt med resurser för att hantera det ansvar de har. Många chefer upplever att de har ett stort ansvar för exempelvis arbetsmiljö, men inte tillräckligt med resurser för att kunna hantera det ansvaret på ett bra sätt.  

 

Visserligen befinner vi oss nu i en extraordinär situation där kommunen inte hade kunskap och förberedelser inför vad som skulle hända. Det vi dock kan konstatera är att om enhetschefer haft rimliga förutsättningar innan pandemin bröt ut hade det varit lättare att ta sig genom den akuta fasen och smittspridningen hade inte behövt bli så omfattande. 

 

På onsdag den 17 juni ska Göteborgs politiker fatta beslut om kommunen ska vara en föregångare eller sengångare när det gäller att sätta tak för antal medarbetare per chef. Vi hoppas att fler än oss har modet att göra de satsningar som krävs för att skapa ett modernt ledarskap. 

 

Jenny Broman (V)

Oppositionsråd i Göteborg