Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bättre koll ger bättre arbetsmiljö

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Foto: PRESSBILD
Ingrid Andreae (S), kommunalråd i Göteborg. Foto: PRESSBILD

Genom att ha bättre koll på hur många barn som verkligen är i förskolan, finns det också bättre möjligheter att hantera bemanningsfrågan, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Ingrid Andreae (S) i en replik till Åsa Plesner och Katrin Nörthén.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi är helt eniga med er om att det finns problem med för stora barngrupper i förskolan. Bristen på utbildad personal och lokaler I kombination med längre vistelsetider kan innebära ett pressat läge på många förskolor. Allt detta löser vi inte genom att få bättre koll på barnens närvaro. Däremot tror vi att det blir enklare att planera och bemanna inom förskolan om man har tillgång till uppgifter om barnens faktiska närvaro. Med koll på den faktiska närvaron, inte enbart antalet inskrivna barn, kan de politiska besluten bli mer välriktade. Det ger oss bättre underlag att fördela resurser efter behov när det finns uppgifter om hur närvaron varierar under dagen, veckan, månaden och året.

 

LÄS MER: GT DEBATT: Närvarokontroll löser inte bot på för stora barngrupper 

 

I dag vet vi bara hur många barn som är inskrivna och vilka tider de på papperet ska vara i förskolan. I verkligheten är inte alla barn i förskolan alla timmar de är anmälda att vara där. Till skillnad från grundskolan är förskolan en frivillig verksamhet. Det går därför att ha sitt barn inskrivet på heltid i förskolan men ändå inte nyttja hela tiden. Alla föräldrar är inte heller alltid lika noga med att anmäla frånvaro till förskolan. Detta skapar svårigheter för förskolechefen att bemanna och planera rätt medan det för personalen kan det skapa en ryckighet. Med ett gemensamt IT-system finns möjligheter att följa barnens närvaro över tid. Det ger möjlighet att se vilka förskolor som har ett högt tryck, där barnen går många timmar per dag och där närvaron är hög. Förskolan kan då också uppmärksamma barn som har ofta återkommande frånvaro. Detta är viktigt att följa upp redan i förskolan då det annars kan bli ett frånvaromönster som fortsätter när barnet börjar i skolan.

 

Detaljkunskapen om läget på varje förskola har personalen. Det är de som märker av effekterna när något barn behöver extra stöd eller när en kollega blir sjuk. För oss politiker är det nödvändigt att lyssna på personalens erfarenheter och åsikter. Det pågår i dag försök med en IT-lösning för närvarokoll på några förskolor i Göteborg. De signaler vi har fått är att personalen till största del är nöjd och tycker det fungerar bra. Om det finns delar i systemet som fungerar mindre bra kommer vi se över det och försöka åtgärda.

 

Vi vet att utmaningarna är stora. Det kommer krävas ett långsiktigt arbete med systematiska insatser för att komma till ett läge med lagom stora barngrupper och där det är lätt att rekrytera utbildade förskollärare och barnskötare. Det är ett arbete vi är beredda att göra.

 

Ann-Sofie Hermansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

 

Ingrid Andreae (S)

Kommunalråd

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!