Barngrupperna måste minska i förskolan

Helene Odenjung (L), kommunalråd Göteborg.
Foto: Jan Wiriden / GT/EXPRESSEN

Att barngrupperna är små är viktigare än personaltätheten, skriver Helene Odenjung (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Redan 2010 lyfte Liberalerna, då Folkpartiet, krav på ett maxtak på förskolans barngrupper. Sedan dess har förskolan byggts ut men Göteborgs kommunala förskolor brottas fortfarande med alldeles för stora barngrupper. Kravet på ett maxtak är lika berättigat nu som för sex år sedan. En förändring måste till.

Förra året kom regeringens nya riktmärken. Enligt Skolverket är riktmärket för småbarnavdelningarna (1-3 år) mellan sex till tolv barn. I Göteborg har andelen kommunala småbarnavdelningar med grupper inom riktmärket minskat. Istället har andelen avdelningar med fler småbarn ökat. För de lite äldre barnen (4-5 år) är riktmärket nio till 15 barn. Närmare 70 procent av de kommunala förskoleavdelningarna ligger över riktmärket och den andelen har ökat enligt samma verk. Oasvett om vi jämför med andra storstäder eller riket totalt, så har Göteborg för stora barngrupper.


Forskning från Göteborgs universitet visar att barngruppens storlek har en större betydelse för kvalitén än personaltätheten. I den lokala förskolepolitiska debatten brukar det låta tvärtom. Visst är det så att det finns andra faktorer som ligger till grund för en framgångsrik förskola än enbart barngruppens storlek som staden måste jobba med. Det handlar om kompetens och utbildning hos personalen, om gruppens sammansättning, lokalernas förutsättningar och personaltätheten. Men det går inte att blunda för barngruppernas storlek.

Även om antalet förskoleavdelningar har ökat på senare år måste expansionen av förskolan fortsätta. För det är det enda sättet för att minska antalet barn och förändra sammansättningarna i grupperna. Samtidigt behöver uttjänta lokaler bytas ut och det stora antalet temporära förskolor ersättas.

Den styrande rödgrönrosa minoriteten har gjort ett stort nummer av att det nu sker satsningar på förskolan men i verkligheten rör det sig om några miljoner per stadsdel. Merparten av de sökta statsbidrag som gjordes i våras var för att förhindra en ökning av antalet barn, inte för att minska grupperna.


Liberalerna återinförde förskollärarutbildningen och byggde ut den med fler platser och tydliggjorde att det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. Förskolans läroplan har också skrivits om och fokuserar nu tydligare på det pedagogiska uppdraget. Vi har höga ambitioner med förskolan och reformen var viktig, men ska vi lyfta förskolan på allvar måste vi göra något åt barngrupperna. För i dag får det pedagogiska uppdraget stå tillbaka när omsorgen tar över. Varje dag gör stadens förskolechefer, förskolelärare och barnskötare ett hedervärt arbete med de förutsättningar som finns. Men förskolan förtjänar verkligen bättre.


Helene Odenjung (L)

Kommunalråd Göteborg