Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Barndomen går inte i repris

När det gäller barn som signalerar våld i det egna hemmet måste vuxenvärlden lyssna, skriver flera representanter för flera Rädda Barnen-föreningar i Göteborg.Foto: SHUTTERSTOCK
Marie Osberg, ordförande Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.Foto: PRESSBILD
Gunnel Eneroth, ordförande Rädda Barnens distrikt Göteborg.Foto: PRESSBILD
Dagny Skarbinski, projektledare Påverkansgruppen Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.Foto: PRIVAT
Frida Halltorp, styrelseledamot Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.Foto: PRIVAT
Christina Abrahamsson Påverkansgruppen Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.Foto: PRESSBILD
Fanny Fransson, påverkansgruppen Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.Foto: PRIVAT
1 / 7

Socialtjänsterna i Göteborg måste ha tillräckliga resurser för att ta uppfylla lagens krav och erbjuda barn ett fullgott skydd. Göteborg bör ha en barnkonsekvensanalys med i varje del av budgetprocessen, skriver aktiva inom flera Rädda Barnen-föreningar i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Artikeln ”Barnens larm som ingen lyssnade på” i GT den 19 april 2020 speglar många barns verklighet. Hög personalomsättning och resursbrist hos socialtjänsten i Östra Göteborg, med anmälningar som hamnat på hög, blir i förlängningen ett exempel på frånvaro av barnperspektivet. Redan år 2014 konstaterade Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) att handläggningen på enheten för barn och unga i Östra Göteborg hade allvarliga brister med långa handläggningstider för utredningar och förhandsbedömningar för barn, vilket riskerar rättssäkerheten.

 

När ett barn misshandlas i hemmet, en plats som ska vara dess trygghet, åligger det samhället att träda in. I syfte att skydda barn som far illa eller riskerar att fara illa ställer lagen tydliga krav. Vid en orosanmälan som rör barn ska socialnämnden genast göra en bedömning om barnet har ett direkt skyddsbehov. Därtill ska nämnden utan dröjsmål besluta om en utredning ska inledas (2010:429).

 

Om Göteborgs kommun vill göra allvar av barns rättigheter och infria de krav barnkonventionen ställer, bör en barnkonsekvensanalys finnas med på varje stadium i budgetprocessen. Därmed säkerställer man att anslagna medel är tillräckliga och att barns rättssäkerhet och skydd inte nedprioriteras. Detta kräver även ett skifte av fokus på samhällsnivå. 

 

I Barnombudsmannens årsrapport 2020, ”Dom tror att dom vet bättre” har tre särskilda områden identifierats där det krävs förändring: Barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser måste stärkas, föräldrarättens inskränkningar på barnrätten behöver begränsas och barnets möjligheter att hävda sina rättigheter och få upprättelse måste säkerställas.

 

Rapporten understryker behovet av tydliga krav på systematik och rutiner. Det måste ställas högre krav på att en bedömning av barnets bästa alltid sker, en prövning som i de allra flesta fall torde kräva att barnet på något sätt får göra sin åsikt hörd eller att barnets åsikt på annat sätt kan klarläggas. Utgångspunkt måste vara barnets behov.

 

Lagen innebär att barnet har en position som rättighetsbärare i samhället vilket innebär att barnet ska skyddas av samhället när föräldrarna brister. Av barnkonventionens artikel 4 framgår även att kommuner har skyldighet att sörja för att barns rättigheter tillgodoses genom att anslå tillräckligt med resurser i den kommunala budgeten, däribland till socialtjänsten. Till barnets rättigheter hör att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp.

 

Nu har det passerat tid sedan tjänstemännen på socialtjänsten i Östra Göteborg uppmärksammade de brister som då rådde. En tid som kan kännas som en evighet för det utsatta barnet. Därtill vet vi att den nu pågående coronapandemin innebär en ännu större utsatthet för de barn som redan innan for illa. När det gäller barn som signalerar våld i det egna hemmet, av de personer som ska vara dess egentliga beskyddare, måste vuxenvärlden lyssna och samhället ta sitt ansvar. 

 

Rädda Barnens lokalförening i Göteborg kräver därför att Göteborgs kommunpolitiker säkerställer att socialtjänsten runtom i Göteborg har tillräckliga resurser för att uppfylla lagens krav och erbjuda barn ett fullgott skydd. Barndomen går inte i repris, den är här och nu.

 

Marie Osberg 

Ordförande Rädda Barnens lokalförening i Göteborg 

 

Gunnel Eneroth 

Ordförande Rädda Barnens distrikt Göteborg

 

Dagny Skarbinski

Projektledare Påverkansgruppen Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.

 

Frida Halltorp 

Styrelseledamot Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.

 

Christina Abrahamsson 

Påverkansgruppen Rädda Barnens lokalförening i Göteborg

 

Fanny Fransson 

Påverkansgruppen Rädda Barnens lokalförening i Göteborg 

 

Med styrelserna för Rädda Barnens lokalförening i Göteborg, Rädda Barnens distrikt Göteborg och Påverkansgruppen Rädda Barnens lokalförening i Göteborg.